Stormloop op eenmalige uitkering tegen wateroverlast

Den Haag – Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat heeft op 1 april 2004 de subsidieregeling ter bestrijding van regionale wateroverlast opengesteld. Op 1 en 2 april zijn reeds meer dan 100 aanvragen van gemeenten en waterschappen bij Senter ingediend met in totaal circa 450 projecten. Het totaal van aangevraagde subsidie bedraagt inmiddels rond de 180 miljoen euro, waarvan circa 110 miljoen euro in het stedelijk en circa 70 miljoen euro in het landelijk gebied.

Momenteel wordt bekeken of de ingediende aanvragen volledig zijn en binnen het kader van de subsidieregeling vallen. Daarnaast moeten de provincies nog advies uitbrengen over de aanvragen. Of het budget al is uitgeput, valt daarom nog niet te zeggen. Het is nog steeds mogelijk om aanvragen in te dienen.

In het Nationaal Bestuursakkoord Water is afgesproken dat het Rijk eenmalig 100 miljoen euro beschikbaar stelt voor de periode 2004-2007. De subsidie is bedoeld om een impuls te geven aan de bestrijding van regionale wateroverlast.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat