Jaarrapportage VROM-Inspectie 2003: Handhaving werkt

Den Haag – Handhaving werkt. Dat concludeert inspecteur-generaal Gerard Wolters van de VROM-Inspectie in de Jaarrapportage 2003 van de VROM-Inspectie. ,,De naleving van een aantal wetten en regels is verbeterd. Dusdanig dat een bijdrage is geleverd aan een veiliger, gezonder en duurzamer leefomgeving,” aldus de inspecteur-generaal.

De Jaarrapportage 2003 is het tweede jaarverslag van de begin 2002 opgerichte VROM-Inspectie. Met de oprichting van deze organisatie is ingespeeld op de roep om meer daadkracht in de handhaving en een scheiding tussen beleid en uitvoering. Inspecteur-Generaal Wolters signaleert in dit tweede jaar van de inspectie een kentering in de ‘handhavingscultuur’: ,,Er wordt meer ingezet op slim handhaven en minder op veel handhaven.”

VROM-Nalevingsstrategie
De Inspectie zet in 2004 het ‘slimmer handhaven’ door via de VROM-Nalevingsstrategie. Voor deze Nalevingstrategie hebben vertegenwoordigers van alle betrokken overheden en inspecties circa 450 wetten en regels ‘gescreend’ op risico en naleving. Een hoog naleeftekort en een hoog risico betekent voorrang in 2004. Een laag naleeftekort en een laag risico betekent een lage prioriteit in 2004. Behalve als er signalen uit de samenleving komen dat dit toch nodig is.

Signalen uit de samenleving
2003 heeft de VROM-Inspectie eveneens geleerd dat er meer ruimte nodig is om te kunnen anticiperen op signalen van burgers, maatschappelijke organisaties en media. Wolters: ,,In onze planning was altijd al ruimte voor onderzoek naar aanleiding van ongevallen. Denk hierbij aan het balkondrama in Maastricht, het DSM-ongeval in Geleen, de vogelpest en de gevolgen van de grote droogte in de zomer van 2003. Maar dat blijkt niet genoeg. Luisteren naar de omgeving en de tijd nemen zelf goed rond te kijken, heeft in 2003 veel opgeleverd. Daarom is de ‘vrije ruimte’ om meteen te kunnen reageren op signalen uit de maatschappij uitgebreid van 5% in 2003 naar 20% in 2004.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM