Gemeenten en provincies steunen ‘minder regels’

Den Haag – Minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing) gaat nauw samenwerken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) om een ‘andere overheid’ te realiseren.

Dat is de belangrijkste uitkomst van overleg tussen de minister en beide organisaties. VNG en IPO hebben de afgelopen maanden op eigen initiatief een programma ‘Andere overheid’ opgesteld. Deze sluiten inhoudelijk sterk aan bij het gelijknamige Rijksbrede actieprogramma.

Het kabinet wil graag provincies en gemeenten betrekken bij het verminderen van de administratieve lasten voor burgers en bedrijfsleven. Doel is een daling met 25% in 2007. De provincies maken een voorstel om bestaande provinciale regels door te nemen en administratieve lasten te verlagen. De VNG maakt een lijst van regels die rijk en provincie hebben vastgesteld en waar gemeenten hinder van ondervinden.

Gemeenten en provincies willen dat de minister verzoeken van ministeries om regels aan te passen of op te heffen, gaat coördineren. De minister zal verder klachten van provincies en gemeenten over landelijke regels binnen het kabinet aan de orde stellen, zodat deze snel kunnen worden opgelost.

Gemeenten en provincies steunen ‘minder regels’ | Infrasite

Gemeenten en provincies steunen ‘minder regels’

Den Haag – Minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing) gaat nauw samenwerken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) om een ‘andere overheid’ te realiseren.

Dat is de belangrijkste uitkomst van overleg tussen de minister en beide organisaties. VNG en IPO hebben de afgelopen maanden op eigen initiatief een programma ‘Andere overheid’ opgesteld. Deze sluiten inhoudelijk sterk aan bij het gelijknamige Rijksbrede actieprogramma.

Het kabinet wil graag provincies en gemeenten betrekken bij het verminderen van de administratieve lasten voor burgers en bedrijfsleven. Doel is een daling met 25% in 2007. De provincies maken een voorstel om bestaande provinciale regels door te nemen en administratieve lasten te verlagen. De VNG maakt een lijst van regels die rijk en provincie hebben vastgesteld en waar gemeenten hinder van ondervinden.

Gemeenten en provincies willen dat de minister verzoeken van ministeries om regels aan te passen of op te heffen, gaat coördineren. De minister zal verder klachten van provincies en gemeenten over landelijke regels binnen het kabinet aan de orde stellen, zodat deze snel kunnen worden opgelost.