Beek: Spoor hoeft niet opengebroken te worden

Beek – Gistermiddag 7 april 2004 zijn de uitslagen van de grondboringen rond het spoor binnengekomen. In de vergadering van het beleidsteam (met o.a. Gemeenten Beek en Stein, Provincie Limburg, GGD, DPO, IMD Beek Stein, Essent, ProRail, Defensie en adviesbureau’s) zijn de uitkomsten besproken en vervolgacties bepaald.

Uitkomsten grondboringen
Uitgangspunt voor het oplossen van het probleem van de gelekte kerosine was om de bedreiging van het grondwater weg te nemen en om de milieuschade zo veel mogelijk te beperken. Door de graafwerkzaamheden van de afgelopen dagen langs het spoor is reeds 90% van de vervuiling weggehaald en afgevoerd naar een reiniger.

Uit de analyseresultaten van de grondmonsters (van adviesbureau Oranjewoud) is gebleken dat niet alle vervuiling langs het spoor is verwijdert. Er is nog een beperkte hoeveelheid vervuiling aanwezig.

De restverontreiniging gaat men aanpakken middels een z.g.n. in-situ techniek. Binnen deze techniek bestaan drie mogelijkheden. Er is gekozen voor de methode die direct inzetbaar is, minimale overlast voor u als omwonende veroorzaakt, zich reeds bewezen heeft, mobiele componenten snel verwijderd en geen beperkingen heeft voor de functie van het terrein.

Met deze techniek worden de mobiele componenten (verplaatsbare delen) van de kerosine verwijderd, de componenten die al vast zitten in de grond niet. Deze vaste delen zullen door de natuur na verloop van tijd vanzelf afgebroken worden. Omdat deze componenten vast zitten en uiteindelijk afgebroken worden bestaat er geen gevaar voor uw gezondheid, het milieu of verdere verspreiding. Na alle afgravingen en de toepassing van deze in-situ techniek is 95% van de kerosine verwijderd en de overige 5% zal door de natuur zelf afgebroken worden.

Uitleg techniek
De methode die gekozen is gaat als volgt te werk. Rond Pasen wordt langs het spoor schone grond gestort, waardoor de stankoverlast zal afnemen. Daarna worden er buizen in de grond aangebracht. Hiermee wordt lucht uit de grond gezogen. Met de lucht komt de kerosine (mobiele componenten) mee naar boven. Eenmaal boven wordt de kerosine aan de lucht onttrokken via een speciale installatie. Deze installatie komt in geluidsdichte containers te staan.

Dit is een proces dat veel tijd in beslag neemt. Een half jaar lang wordt dit intensief uitgevoerd. Daarna wordt dit proces op een lager niveau voortgezet.

Sanering terrein Everaers
Op het terrein van timmerbedrijf Everaers is reeds 8000 ton grond afgevoerd. Men verwacht nog 4000 ton af te moeten voeren en dit zal nog voor Pasen gebeuren. Daarna zal ook hier schone grond aangevoerd worden. Hierdoor rijdt er de komende tijd nog veel zwaar verkeer met schone grond in de omgeving. Na Pasen wordt de Schuttersstraat in Elsloo opgebroken om de vervuiling die onder de weg zit af te graven. Zowel op het terrein van Everaers als langs het spoort is 12000 ton grond afgevoerd, dus in totaal wordt er uiteindelijk 24000 ton afgegraven.

Extra controle WML
WML heeft bij een aantal woningen uit voorzorg het water gecontroleerd. Ieder risico is uitgesloten, er zit niets in het drinkwater. Naast de positieve resultaten uit het onderzoek van DSM over het benzeengehalte in de lucht is er nu ook de bevestiging dat er niets in het drinkwater zit.

Treinverkeer
De verwachting is dat in de loop van volgende week het treinverkeer weer volgens het normale schema zal verlopen.

Overdracht aan Gemeente Stein
Toen vorige week de hoogspanningsmast omviel heeft de gemeente Beek de regie in handen genomen omdat de mast op Beeks grondgebied stond. In de nasleep van die gebeurtenis blijkt dat de meeste gevolgen betrekking hebben op de gemeente Stein. De DPO leiding, het vervuilde deel langs het spoor en het timmerbedrijf Everaers liggen in de gemeente Stein. Daarom gaat de coördinatie van de afhandeling van de ramp naar Stein.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Beek

Beek: Spoor hoeft niet opengebroken te worden | Infrasite

Beek: Spoor hoeft niet opengebroken te worden

Beek – Gistermiddag 7 april 2004 zijn de uitslagen van de grondboringen rond het spoor binnengekomen. In de vergadering van het beleidsteam (met o.a. Gemeenten Beek en Stein, Provincie Limburg, GGD, DPO, IMD Beek Stein, Essent, ProRail, Defensie en adviesbureau’s) zijn de uitkomsten besproken en vervolgacties bepaald.

Uitkomsten grondboringen
Uitgangspunt voor het oplossen van het probleem van de gelekte kerosine was om de bedreiging van het grondwater weg te nemen en om de milieuschade zo veel mogelijk te beperken. Door de graafwerkzaamheden van de afgelopen dagen langs het spoor is reeds 90% van de vervuiling weggehaald en afgevoerd naar een reiniger.

Uit de analyseresultaten van de grondmonsters (van adviesbureau Oranjewoud) is gebleken dat niet alle vervuiling langs het spoor is verwijdert. Er is nog een beperkte hoeveelheid vervuiling aanwezig.

De restverontreiniging gaat men aanpakken middels een z.g.n. in-situ techniek. Binnen deze techniek bestaan drie mogelijkheden. Er is gekozen voor de methode die direct inzetbaar is, minimale overlast voor u als omwonende veroorzaakt, zich reeds bewezen heeft, mobiele componenten snel verwijderd en geen beperkingen heeft voor de functie van het terrein.

Met deze techniek worden de mobiele componenten (verplaatsbare delen) van de kerosine verwijderd, de componenten die al vast zitten in de grond niet. Deze vaste delen zullen door de natuur na verloop van tijd vanzelf afgebroken worden. Omdat deze componenten vast zitten en uiteindelijk afgebroken worden bestaat er geen gevaar voor uw gezondheid, het milieu of verdere verspreiding. Na alle afgravingen en de toepassing van deze in-situ techniek is 95% van de kerosine verwijderd en de overige 5% zal door de natuur zelf afgebroken worden.

Uitleg techniek
De methode die gekozen is gaat als volgt te werk. Rond Pasen wordt langs het spoor schone grond gestort, waardoor de stankoverlast zal afnemen. Daarna worden er buizen in de grond aangebracht. Hiermee wordt lucht uit de grond gezogen. Met de lucht komt de kerosine (mobiele componenten) mee naar boven. Eenmaal boven wordt de kerosine aan de lucht onttrokken via een speciale installatie. Deze installatie komt in geluidsdichte containers te staan.

Dit is een proces dat veel tijd in beslag neemt. Een half jaar lang wordt dit intensief uitgevoerd. Daarna wordt dit proces op een lager niveau voortgezet.

Sanering terrein Everaers
Op het terrein van timmerbedrijf Everaers is reeds 8000 ton grond afgevoerd. Men verwacht nog 4000 ton af te moeten voeren en dit zal nog voor Pasen gebeuren. Daarna zal ook hier schone grond aangevoerd worden. Hierdoor rijdt er de komende tijd nog veel zwaar verkeer met schone grond in de omgeving. Na Pasen wordt de Schuttersstraat in Elsloo opgebroken om de vervuiling die onder de weg zit af te graven. Zowel op het terrein van Everaers als langs het spoort is 12000 ton grond afgevoerd, dus in totaal wordt er uiteindelijk 24000 ton afgegraven.

Extra controle WML
WML heeft bij een aantal woningen uit voorzorg het water gecontroleerd. Ieder risico is uitgesloten, er zit niets in het drinkwater. Naast de positieve resultaten uit het onderzoek van DSM over het benzeengehalte in de lucht is er nu ook de bevestiging dat er niets in het drinkwater zit.

Treinverkeer
De verwachting is dat in de loop van volgende week het treinverkeer weer volgens het normale schema zal verlopen.

Overdracht aan Gemeente Stein
Toen vorige week de hoogspanningsmast omviel heeft de gemeente Beek de regie in handen genomen omdat de mast op Beeks grondgebied stond. In de nasleep van die gebeurtenis blijkt dat de meeste gevolgen betrekking hebben op de gemeente Stein. De DPO leiding, het vervuilde deel langs het spoor en het timmerbedrijf Everaers liggen in de gemeente Stein. Daarom gaat de coördinatie van de afhandeling van de ramp naar Stein.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Beek