ARCADIS onderzoekt internationaal waterbeleid Maas

Arnhem – ARCADIS gaat in opdracht van enkele provincies en waterschappen het waterbeleid in de landen van het stroomgebied van de Maas onderzoeken. Het doel van dit onderzoek is te komen tot een afgestemd grensoverschrijdend waterbeleid voor de Maas. Het onderzoek wordt uitgevoerd in verband met de Europese Kaderrichtlijn Water, die vereist dat voor grensoverschrijdende rivieren het beheer in het totale stroomgebied wordt aangepakt.

Het onderzoek van ARCADIS is een eerste stap om te komen tot een gezamenlijk waterbeleid en richt zich op het bepalen van de wijze waarop de Maas-landen omgaan met de overstromingen en droogte, maar ook met zaken als waterkwaliteit en ecologie. Het betreft Frankrijk, België, Duitsland en Nederland, landen waar ARCADIS beschikt over experts op het gebied van watermanagement.

Het onderzoek van ARCADIS is volgens Piet Dircke, Programmaleider Water van ARCADIS, niet alleen gericht op het in beeld brengen van de wijze waarop het waterbeleid in de verschillende landen tot stand komt. “We kijken vooral ook naar de kansen die internationale samenwerking biedt voor de betrokken provincies en waterschappen. Samenwerking is immers de sleutel om van de Maas weer een gezonde, veilige maar ook natuurlijke rivier te maken.”

Het project dat de naam ‘Waterbeleid van de buren’ heeft gekregen, is door de Provincie Limburg opgezet, samen met de provincie Noord-Brabant en de Brabantse en Limburgse waterschappen. ARCADIS werkt in dit project nauw samen met de Universiteiten van Aken en Luik.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ARCADIS NV