Baggerdepots intensiever gebruikt

Den Haag – Om op korte termijn de berging van baggerspecie te versnellen, is staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van plan om de stortmogelijkheden in de twee grootste depots te verruimen. Het gaat om IJsseloog in het Ketelmeer en Slufter in het Europoortgebied. Schultz van Haegen kondigde dat vandaag aan tijdens de landelijke bijeenkomst Tienjarenscenario Waterbodems in Rotterdam.

Voor de langere termijn vindt ze dat de regio’s hun verantwoordelijkheid moeten nemen om nieuwe stortcapaciteit te realiseren. In haar toespraak wees de staatssecretaris erop dat er in de regio weliswaar initiatieven worden genomen voor de berging van baggerspecie, maar dat de plaatselijke politiek zich soms te gemakkelijk verschuilt achter de bezwaren van burgers. Daarmee wordt het grotere maatschappelijk belang uit het oog verloren, zo vindt ze.

Enkele jaren geleden is een grote achterstand geconstateerd in het bergen van baggerspecie. Naar aanleiding daarvan is het basisdocument Tienjarenscenario Waterbodems tot stand gekomen. Voor de periode 2004-2010 is voor het onderhoud van de rijkswateren 700 miljoen euro extra beschikbaar gesteld. Uit dit budget worden onder meer baggerprojecten betaald voor de Waal en het Noordzeekanaal. Verder is er uit de zogenoemde ICES-middelen 65 miljoen euro vrijgemaakt voor waterbodemsaneringen en 85 miljoen euro voor achterstallig baggeronderhoud in bebouwd gebied. Door deze laatste financiële impuls zullen binnenkort zeventig projecten van start gaan die samen goed zijn voor de verwijdering van circa zes miljoen kuub baggerspecie. Schultz van Haegen gaat de mogelijkheden bekijken om het subsidieplafond te verhogen zodat er nog meer projecten kunnen starten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat