Nederlands bedrijf installeert 150 camera’s Sto

Den Haag – Binnenkort wordt in Stockholm een nieuw systeem operationeel, waarmee de reistijden op alle belangrijke routes in de stad voortdurend worden gemeten. Het systeem werkt op basis van kentekenherkenning en heeft als bijzondere kenmerken dat het goedkoop is en in zeer korte tijd kan worden geïnstalleerd. Het systeem is ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf ARS Traffic & Transport Technology. De installatie van het reistijdensysteem in Stockholm gebeurt in samenwerking met het Zweedse bedrijf Elektro Sandberg Traffic AB.

Zoals alle wereldsteden, heeft ook Stockholm (1 miljoen inwoners) te maken met een toenemend verkeersaanbod en een groeiende congestie. Bovendien ligt de Zweedse hoofdstad stad verdeeld over 14 eilanden, onderling verbonden door tientallen bruggen. Dit stelt bijzondere eisen aan de verkeerscirculatie. Om daarop te kunnen inspelen, wil de gemeente Stockholm zo exact mogelijk weten hoe het verkeersaanbod in de stad wordt afgewikkeld. Naast traditionele verkeerstellingen, zijn reistijden daarvoor een belangrijke indicator.

Kentekenherkenning als basis
Hoge kosten en gecompliceerde technieken vormden tot nu het struikelblok om ook binnen de stad informatie over reistijden te verzamelen. ARS Traffic & Transport Technology uit Den Haag ontwikkelde daarom het product ARS CTT (City Travel Time). ARS CTT is gebaseerd op beproefde en betrouwbare technieken die in Nederland onder meer in gebruik zijn om snelheidsovertredingen over langere trajecten vast te leggen.

Het systeem maakt gebruik van kentekenherkenning. Circa 150 camera’s volgen het verkeer op 50 trajecten in beide richtingen. De infraroodcamera’s nemen aan de achterzijde van de auto het kenteken op. Uit privacy overwegingen versleutelt het systeem het kenteken onherkenbaar, waardoor het niet meer terug te voeren is tot één bepaalde auto. De camera zendt de verzamelde gegevens iedere 15 minuten via een GPRS-verbinding rechtstreeks door naar een centrale computer die in Den Haag staat. Daar wordt de informatie afkomstig van de diverse camera’s vergeleken en de reistijd per traject berekend. Die gegevens worden weer teruggezonden naar de wegbeheerder, in dit geval de gemeente Stockholm.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ARS T&TT