Flinke stijging waterschapsheffing in 2004

Heerlen – Waterschappen verwachten in 2004 bijna 1,9 miljard euro te ontvangen uit heffingen . Dat is 7 procent meer dan vorig jaar en daarmee de sterkste stijging in de laatste tien jaar.

Omslagheffing sterk gestegen
De verwachte opbrengst van de omslagheffingen ligt in 2004 ruim 8 procent hoger dan in 2003. In totaal ontvangen de waterschappen meer dan 0,7 miljard euro voor het onderhoud van de dijken en de zorg voor het waterpeil. De toename van de omslagheffingen heeft vooral te maken met de stijging van kosten.

Verontreinigingsheffing
De verwachte opbrengst van de verontreinigingsheffing stijgt in 2004 met ruim 6 procent. In totaal betalen huishoudens en bedrijven dit jaar ruim 1,1 miljard euro voor schoon en zuiver water.

Deze toename heeft vooral te maken met een tariefstijging van gemiddeld 4 procent. Huishoudens betalen een steeds groter gedeelte (inmiddels 71 procent) van de verontreinigingsheffing. Het aandeel van bedrijven neemt af doordat ze steeds vaker maatregelen hebben getroffen ter vermindering van lozing van afvalwater.

Lastendruk hoog in het noorden
Noord-Nederland heeft met 56 euro per vervuilingeenheid de hoogste gemiddelde lastendruk. Noord- en Oost-Nederland laten de sterkste stijgingen zien in de periode 2000-2004. Dit komt vooral door de bouw van nieuwe, grote zuiveringsinstallaties en groot onderhoud van installaties, gemalen en persleidingen in deze landsdelen.

Zuid-Nederland is het goedkoopst (gemiddeld 43 euro) en ook is de tariefstijging er de afgelopen jaren het laagst. Dit hangt samen met het feit dat de laatste jaren minder aanpassingen nodig waren aan de bestaande installaties en de relatief gunstige ontwikkeling van de kosten voor de verwerking van zuiveringsslib. Verder speelt in het algemeen de bevolkingsdichtheid een rol bij de verklaring van tariefsverschillen.

Overheidsuitgaven waterkwaliteit 2,2 miljard euro
Naast waterschappen geven gemeenten dit jaar een even groot bedrag (1,1 miljard euro) uit aan riolering. Hiermee wordt in totaal 2,2 miljard euro door de overheid uitgegeven aan het inzamelen en zuiveren van afvalwater. Uitgedrukt in kosten per hoofd van de bevolking is dat 141 euro.

Aantal waterschappen opnieuw gedaald
Al decennia lang vermindert het aantal waterschappen. Ook in 2004 daalt dit aantal, van 47 naar 36. Ter illustratie: in 1955 waren er in Nederland nog circa 2500 waterschappen, in 1985 was dit aantal al gedaald tot 255.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht CBS

Flinke stijging waterschapsheffing in 2004 | Infrasite

Flinke stijging waterschapsheffing in 2004

Heerlen – Waterschappen verwachten in 2004 bijna 1,9 miljard euro te ontvangen uit heffingen . Dat is 7 procent meer dan vorig jaar en daarmee de sterkste stijging in de laatste tien jaar.

Omslagheffing sterk gestegen
De verwachte opbrengst van de omslagheffingen ligt in 2004 ruim 8 procent hoger dan in 2003. In totaal ontvangen de waterschappen meer dan 0,7 miljard euro voor het onderhoud van de dijken en de zorg voor het waterpeil. De toename van de omslagheffingen heeft vooral te maken met de stijging van kosten.

Verontreinigingsheffing
De verwachte opbrengst van de verontreinigingsheffing stijgt in 2004 met ruim 6 procent. In totaal betalen huishoudens en bedrijven dit jaar ruim 1,1 miljard euro voor schoon en zuiver water.

Deze toename heeft vooral te maken met een tariefstijging van gemiddeld 4 procent. Huishoudens betalen een steeds groter gedeelte (inmiddels 71 procent) van de verontreinigingsheffing. Het aandeel van bedrijven neemt af doordat ze steeds vaker maatregelen hebben getroffen ter vermindering van lozing van afvalwater.

Lastendruk hoog in het noorden
Noord-Nederland heeft met 56 euro per vervuilingeenheid de hoogste gemiddelde lastendruk. Noord- en Oost-Nederland laten de sterkste stijgingen zien in de periode 2000-2004. Dit komt vooral door de bouw van nieuwe, grote zuiveringsinstallaties en groot onderhoud van installaties, gemalen en persleidingen in deze landsdelen.

Zuid-Nederland is het goedkoopst (gemiddeld 43 euro) en ook is de tariefstijging er de afgelopen jaren het laagst. Dit hangt samen met het feit dat de laatste jaren minder aanpassingen nodig waren aan de bestaande installaties en de relatief gunstige ontwikkeling van de kosten voor de verwerking van zuiveringsslib. Verder speelt in het algemeen de bevolkingsdichtheid een rol bij de verklaring van tariefsverschillen.

Overheidsuitgaven waterkwaliteit 2,2 miljard euro
Naast waterschappen geven gemeenten dit jaar een even groot bedrag (1,1 miljard euro) uit aan riolering. Hiermee wordt in totaal 2,2 miljard euro door de overheid uitgegeven aan het inzamelen en zuiveren van afvalwater. Uitgedrukt in kosten per hoofd van de bevolking is dat 141 euro.

Aantal waterschappen opnieuw gedaald
Al decennia lang vermindert het aantal waterschappen. Ook in 2004 daalt dit aantal, van 47 naar 36. Ter illustratie: in 1955 waren er in Nederland nog circa 2500 waterschappen, in 1985 was dit aantal al gedaald tot 255.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht CBS