Sanering kerosinestroom leidt tot extra maatregelen

Beek – Dinsdag 30 maart 2004 is een hoogspanningsmast omgevallen in de gemeente Beek. De mast heeft een pijpleiding van Defensie geraakt. Daardoor is er een hoeveelheid kerosine in de grond terechtgekomen. Na boringen en metingen is gebleken dat de grond vervuild is. Deze vervuiling moet weggehaald worden. Er is sprake van een vervuiling op twee locaties: de Schuttersstraat en langs het spoor.
Waar nodig wordt het terrein, in verband met voortgang van de werkzaamheden, afgezet.
De gemeenten Beek en Stein, de provincie Limburg, de Intergemeentelijke Milieudienst Beek/Stein, vertegenwoordigers van het Ministerie van Defensie, Essent en ProRail besluiten in onderling overleg tot de te nemen maatregelen.

Het spoor
De uitstroom van de kerosine heeft, via de regenwaterafvoer aan de Schuttersstraat, gezorgd voor een vervuiling langs het spoor over een lengte van ongeveer één kilometer. Tot nu toe is er 8000 ton verontreinigde grond afgegraven en afgevoerd naar een reiniger. De komende dagen worden de graafwerkzaamheden voortgezet. Men verwacht dat nog 1000 ton extra afgegraven moet worden. Hiermee is de grond rondom het spoor gesaneerd. Om te voorkomen dat de vervuiling zich verder in de grond uitbreidt worden constant peilingen en metingen gedaan. Als daaruit blijkt dat verdere acties ondernomen moeten worden zal direct handelend worden opgetreden.

Schuttersstraat
Metingen hebben aangetoond dat de locatie Schuttersstraat vervuild is. Hier is tot op heden zo’n 3500 ton vervuilde grond afgegraven. Om alle verontreiniging te kunnen weghalen is het onvermijdelijk dat het pand van timmerbedrijf Everaers gesloopt moet worden. Om te voorkomen dat de vervuiling eventueel in het grondwater terechtkomt hebben alle partijen in goed overleg tot deze ingrijpende maatregel besloten. Samen met het bedrijf zoekt men naar oplossingen, zoals het zoeken van een nieuwe locatie en doorgang van de bedrijfswerkzaamheden.

Gezondheid
Op beide locaties en in de omliggende woonbuurt worden constant luchtmetingen verricht. Hiermee wordt een eventuele verhoging van benzeen gecontroleerd. De luchtmetingen worden verricht door onafhankelijke adviesbureaus en nogmaals gecontroleerd door metingen van DSM.
Partijen hebben besloten tot een optimale sanering van het gebied met het doel een eventuele vervuiling van het grondwater te voorkomen en het milieu zo veel mogelijk te sparen. Overlast voor de omwonenden is niet te vermijden maar wordt zo veel mogelijk voorkomen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Beek