Inspraak Bufferstrook A4 Leidschendam-Prins Clausplein

Den Haag – De besluitvorming rond de Bufferstrook A4 Leidschendam – Prins Clausplein is in een nieuwe fase beland. In maart 2004 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat het wegaanpassingsbesluit Bufferstrook A4 Leidschendam – Prins Clausplein vastgesteld. Het wegaanpassingsbesluit ligt vanaf 30 maart 2004 ter inzage.

In de huidige situatie bestaat de A4 tussen km 44,0 en km 46,3 uit een weefvak van 3 rijstroken en een vluchtstrook. Er is een maximumsnelheid toegestaan van 100 km per uur en het wegvak is voorzien van verkeerssignalering. Er geldt een inhaalverbod voor vrachtauto’s tussen 06.00 en 19.00 uur. In de nieuwe situatie zal de weg, gedurende de spitsperiode, in zuidelijke richting (westelijke rijbaan) bestaan uit 3 rijstroken plus een bufferstrook. De bufferstrook begint bij km 44,0 ter hoogte van de aansluiting Leidschendam op de parallelbaan van de A4 en eindigt op de fly-over van het Prins Clausplein bij km 46,3. In de nieuwe situatie zal het huidige inhaalverbod voor vrachtwagens blijven gelden.
De ruimte voor de bufferstrook wordt gevonden door gebruik te maken van de vluchtstrook in de spits.
De bestaande verhardingsbreedte blijft gehandhaafd. Het dwarsprofiel is weergegeven op de detailkaart die deel uitmaakt van dit besluit. Gedurende de spitsperiode is sprake van vier rijstroken met breedtes van respectievelijk 3,23, 3,65, 3,63 en 3,35 meter. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid zal gedurende de openstelling van de bufferstrook de maximumsnelheid verlaagd worden van 100 km/uur naar 80 km/uur.

De realisatie van de bufferstrook zal plaatsvinden in de periode december 2004 – juli 2005, of zoveel eerder als mogelijk. De openstelling is voorzien medio 2005.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Publicatie Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat