Fusie EVD en Senter Internationaal

Den Haag РPer 1 april 2004 gaan de EVD en Senter Internationaal fuseren. Door de fusie ontstaat er ̩̩n loket waar ondernemers met al hun vragen over internationaal ondernemen en samenwerken terecht kunnen.

Het agentschap EVD van het ministerie van Economische Zaken is de centrale organisatie van de rijksoverheid die het Nederlandse bedrijfsleven ondersteunt bij internationaal ondernemen. De EVD werkt in opdracht van verschillende overheden, waaronder ministeries.

Senter is ook een agentschap van Economische Zaken en is verantwoordelijk voor de uitvoering van subsidie-, krediet- en fiscale regelingen en programma’s op het gebied van technologie, energie, milieu, export en internationale samenwerking.

Met de bundeling van de internationale regelingen van de EVD en Senter ontstaat één loket waar ondernemers met hun vragen over internationaal ondernemen terecht kunnen. Na de fusie gaan beide diensten verder onder de naam EVD.

Per 1 mei 2004 worden de resterende taken van Senter ondergebracht bij Novem. Hierdoor ontstaat het nieuwe agentschap SenterNovem, verantwoordelijk voor de uitvoering van nationale overheidsregelingen op het gebied van innovatie en duurzame ontwikkeling.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken