Verkeerskundig standaardwerk ASVV 2004 is uit

Ede – De ASVV bundelt alle bestaande kennis over verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom. Van beleidsvoorbereiding tot beleidsuitvoering, van ontwerp en uitvoering tot beheer en onderhoud: alle benodigde informatie is te vinden in dit standaardwerk. Overzichtelijk gerangschikt en verduidelijkt met tekeningen, tabellen en grafieken. De ASVV is daarom een onmisbaar instrument voor de verkeerskundig ontwerper. Maar ook in handen van de wegbeheerder, de adviseur, de beleidsmedewerker of de jurist biedt dit naslagwerk in veel situaties uitkomst. Of het nu gaat om het ontwikkelen van parkeerbeleid of de aanleg van een fietspad of busbaan, om openbare verlichting of bewegwijzering, om bijzonderheden over wet- en regelgeving of achtergronden van het landelijk mobiliteitsbeleid: voor dit soort gegevens loont het altijd de ASVV te raadplegen.

Meer uniformiteit, meer verkeersveiligheid
Goed doordachte, algemeen geaccepteerde ontwerpen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom. Ze staan stuk voor stuk, in detail, beschreven in de ASVV. Bovendien geeft de ASVV aan in welke situaties de voorzieningen zijn toe te passen en hoe ze het beste uitgevoerd kunnen worden. Met de aanbevelingen van de ASVV hoeft geen enkele wegbeheerder of verkeerskundig ontwerp- of adviesbureau opnieuw het wiel uit te vinden. Werken met de ASVV spaart daarom niet alleen tijd. Het resulteert ook in meer uniformiteit in de toepassing en uitvoering van verkeersvoorzieningen. En dus ook in meer herkenbaarheid van die voorzieningen voor de weggebruiker. Een belangrijk winstpunt voor de verkeersveiligheid.

Compleet
De ASVV bestrijkt alle terreinen die in beeld komen bij het ‘verkeerstechnisch inrichten’ van de openbare ruimte binnen de bebouwde kom. Daarbij telt niet alleen de verkeerskundige voorziening zelf, maar juist ook de relatie mens-voertuig-weg. Naast verkeerstechnische uitgangspunten komen daarom ook verkeersgerelateerde aspecten en -planologische zaken uitvoerig aan de orde. Zoals stedenbouwkundige en landschappelijke aspecten, milieu- en civieltechnische aspecten, beleidsmatige en juridische aspecten.

Actueel
De laatste inzichten en maatregelen zijn in de ASVV verwerkt, evenals de meest recente statistische gegevens. Zo krijgen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van dynamisch verkeersmanagement, integraal beheer van de openbare ruimte, openbaar vervoer, parkeerbeleid en milieuwetgeving ruim aandacht. Voorbeelden zijn de parkeerkencijfers, voorzieningen voor gehandicapten en rekenmethoden voor verkeerslawaai.
Ook de benadering van de verkeersveiligheid is vanzelfsprekend up to date: alle Duurzaam Veilig principes en maatregelen binnen de bebouwde kom – in de categorie gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen – zijn geïntegreerd in de ASVV.

Gezaghebbend
De ASVV is het gezamenlijk resultaat van de inbreng van tientallen specialisten, zelf ook gebruikers van de ASVV. De totstandkoming van dit ‘opus magnum’, in verschillende edities, kent inmiddels een geschiedenis van ruim twintig jaar. De eerste editie verscheen in 1984 (als ‘Aanbevelingen voor stedelijke verkeersvoorzieningen’), de huidige editie is de vijfde in rij en vervangt de editie uit 1996. Van elke editie vinden telkens duizenden exemplaren hun weg naar verkeerskundigen, stedenbouwkundigen en wegbeheerders. Bij gemeenten, provincies, Rijk, politie, adviesbureaus en openbaarvervoerbedrijven is de ASVV een vertrouwd begrip.
Deze jarenlange betrokkenheid van gebruikers en belanghebbenden bij de samenstelling van de ASVV verschaft de uitgave een breed draagvlak. Waardoor de uitgave algemeen als gezaghebbend wordt erkend.

Gebruiksvriendelijk
De ASVV kent een duidelijke, overzichtelijke indeling, waarin de gebruiker snel zijn weg vindt. Zo zijn de hoofdstukken gegroepeerd in ‘Afdelingen’ die het traject van het ontwerpproces volgen. Bovendien brengt de trefwoordenlijst de gebruiker rechtstreeks bij het gezochte onderwerp.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht CROW

Verkeerskundig standaardwerk ASVV 2004 is uit | Infrasite

Verkeerskundig standaardwerk ASVV 2004 is uit

Ede – De ASVV bundelt alle bestaande kennis over verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom. Van beleidsvoorbereiding tot beleidsuitvoering, van ontwerp en uitvoering tot beheer en onderhoud: alle benodigde informatie is te vinden in dit standaardwerk. Overzichtelijk gerangschikt en verduidelijkt met tekeningen, tabellen en grafieken. De ASVV is daarom een onmisbaar instrument voor de verkeerskundig ontwerper. Maar ook in handen van de wegbeheerder, de adviseur, de beleidsmedewerker of de jurist biedt dit naslagwerk in veel situaties uitkomst. Of het nu gaat om het ontwikkelen van parkeerbeleid of de aanleg van een fietspad of busbaan, om openbare verlichting of bewegwijzering, om bijzonderheden over wet- en regelgeving of achtergronden van het landelijk mobiliteitsbeleid: voor dit soort gegevens loont het altijd de ASVV te raadplegen.

Meer uniformiteit, meer verkeersveiligheid
Goed doordachte, algemeen geaccepteerde ontwerpen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom. Ze staan stuk voor stuk, in detail, beschreven in de ASVV. Bovendien geeft de ASVV aan in welke situaties de voorzieningen zijn toe te passen en hoe ze het beste uitgevoerd kunnen worden. Met de aanbevelingen van de ASVV hoeft geen enkele wegbeheerder of verkeerskundig ontwerp- of adviesbureau opnieuw het wiel uit te vinden. Werken met de ASVV spaart daarom niet alleen tijd. Het resulteert ook in meer uniformiteit in de toepassing en uitvoering van verkeersvoorzieningen. En dus ook in meer herkenbaarheid van die voorzieningen voor de weggebruiker. Een belangrijk winstpunt voor de verkeersveiligheid.

Compleet
De ASVV bestrijkt alle terreinen die in beeld komen bij het ‘verkeerstechnisch inrichten’ van de openbare ruimte binnen de bebouwde kom. Daarbij telt niet alleen de verkeerskundige voorziening zelf, maar juist ook de relatie mens-voertuig-weg. Naast verkeerstechnische uitgangspunten komen daarom ook verkeersgerelateerde aspecten en -planologische zaken uitvoerig aan de orde. Zoals stedenbouwkundige en landschappelijke aspecten, milieu- en civieltechnische aspecten, beleidsmatige en juridische aspecten.

Actueel
De laatste inzichten en maatregelen zijn in de ASVV verwerkt, evenals de meest recente statistische gegevens. Zo krijgen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van dynamisch verkeersmanagement, integraal beheer van de openbare ruimte, openbaar vervoer, parkeerbeleid en milieuwetgeving ruim aandacht. Voorbeelden zijn de parkeerkencijfers, voorzieningen voor gehandicapten en rekenmethoden voor verkeerslawaai.
Ook de benadering van de verkeersveiligheid is vanzelfsprekend up to date: alle Duurzaam Veilig principes en maatregelen binnen de bebouwde kom – in de categorie gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen – zijn geïntegreerd in de ASVV.

Gezaghebbend
De ASVV is het gezamenlijk resultaat van de inbreng van tientallen specialisten, zelf ook gebruikers van de ASVV. De totstandkoming van dit ‘opus magnum’, in verschillende edities, kent inmiddels een geschiedenis van ruim twintig jaar. De eerste editie verscheen in 1984 (als ‘Aanbevelingen voor stedelijke verkeersvoorzieningen’), de huidige editie is de vijfde in rij en vervangt de editie uit 1996. Van elke editie vinden telkens duizenden exemplaren hun weg naar verkeerskundigen, stedenbouwkundigen en wegbeheerders. Bij gemeenten, provincies, Rijk, politie, adviesbureaus en openbaarvervoerbedrijven is de ASVV een vertrouwd begrip.
Deze jarenlange betrokkenheid van gebruikers en belanghebbenden bij de samenstelling van de ASVV verschaft de uitgave een breed draagvlak. Waardoor de uitgave algemeen als gezaghebbend wordt erkend.

Gebruiksvriendelijk
De ASVV kent een duidelijke, overzichtelijke indeling, waarin de gebruiker snel zijn weg vindt. Zo zijn de hoofdstukken gegroepeerd in ‘Afdelingen’ die het traject van het ontwerpproces volgen. Bovendien brengt de trefwoordenlijst de gebruiker rechtstreeks bij het gezochte onderwerp.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht CROW