Rotondes steeds vaker uitgevoerd in cementbeton

Ede – Steeds vaker worden rotondes uitgevoerd in cementbeton. Door het afslaande verkeer en de vele, relatief krappe bochten, ontstaan vooral wringende belastingen op de verharding waartegen cementbeton goed belast is. De zojuist verschenen publicatie ‘Rotondes in cementbeton’ is een praktische richtlijn voor ontwerp, detaillering en aanleg.

Ondanks de gestage opmars die rotondes in cementbeton maken, leven er nog steeds veel misverstanden over betonverhardingen. Een langere aanlegtijd en hogere kosten zijn de twee hardnekkigste. De aanlegtijd van de rotonde wordt vooral bepaald door de totale projectplanning en niet zozeer door het verharden van de betonspecie. De materiaalkeuze heeft bovendien maar een geringe invloed op de totale projectkosten. Deze kosten worden vooral bepaald door projectkosten en de kosten van grondaankoop en verkeersmaatregelen.

Beton kent een paar belangrijke voordelen. Een betonverharding is goed bestand tegen zwaar en intensief verkeer en hoge temperaturen hebben geen invloed op de eigenschappen van de verharding. Verder kent beton een lange levensduur en gering onderhoud en mede daardoor op de langere termijn concurrerend in prijs.

De publicatie gaat in op het verkeerstechnisch en wegbouwkundig ontwerp, detaillering en uitvoering. In enkele bijlagen komen de verschillende uitvoeringsvormen aan bod, net als voorbeelden met uitvoeringsdetails en een fotoreportage van de uitvoering van een rotonde in doorgaand gewapend beton.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht CROW

Rotondes steeds vaker uitgevoerd in cementbeton | Infrasite

Rotondes steeds vaker uitgevoerd in cementbeton

Ede – Steeds vaker worden rotondes uitgevoerd in cementbeton. Door het afslaande verkeer en de vele, relatief krappe bochten, ontstaan vooral wringende belastingen op de verharding waartegen cementbeton goed belast is. De zojuist verschenen publicatie ‘Rotondes in cementbeton’ is een praktische richtlijn voor ontwerp, detaillering en aanleg.

Ondanks de gestage opmars die rotondes in cementbeton maken, leven er nog steeds veel misverstanden over betonverhardingen. Een langere aanlegtijd en hogere kosten zijn de twee hardnekkigste. De aanlegtijd van de rotonde wordt vooral bepaald door de totale projectplanning en niet zozeer door het verharden van de betonspecie. De materiaalkeuze heeft bovendien maar een geringe invloed op de totale projectkosten. Deze kosten worden vooral bepaald door projectkosten en de kosten van grondaankoop en verkeersmaatregelen.

Beton kent een paar belangrijke voordelen. Een betonverharding is goed bestand tegen zwaar en intensief verkeer en hoge temperaturen hebben geen invloed op de eigenschappen van de verharding. Verder kent beton een lange levensduur en gering onderhoud en mede daardoor op de langere termijn concurrerend in prijs.

De publicatie gaat in op het verkeerstechnisch en wegbouwkundig ontwerp, detaillering en uitvoering. In enkele bijlagen komen de verschillende uitvoeringsvormen aan bod, net als voorbeelden met uitvoeringsdetails en een fotoreportage van de uitvoering van een rotonde in doorgaand gewapend beton.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht CROW