Effecten LKW-Maut op het Nederlandse wegennet gering

Den Haag – In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Peijs dat er een studie is uitgevoerd naar de verkeerskundige effecten van de Duitse Maut op het Nederlandse hoofd- en onderliggende wegennet.

Uit deze studie, uitgevoerd door NEA, blijkt dat de verkeerskundige effecten op korte termijn van de invoering van de LKW-Maut op het Nederlandse wegennet gering zullen zijn. Voor het (internationale) vrachtverkeer zijn de te behalen besparingen beperkt: wanneer 100 kilometer door Nederland wordt gereden in plaats van door Duitsland, wordt gemiddeld € 12,50 aan tol bespaard en als bijvoorbeeld een vrachtauto-kilometer globaal € 1,- kost, kan bij een besparing van € 12,50 slechts 12,5 kilometer worden omgereden. Voorts zullen de verkeerskundige effecten op korte termijn gering zijn doordat de meeste vervoerders de kosten van de Maut kunnen doorberekenen aan hun klanten.

De volgende kanttekening dient gemaakt te worden. In april 2003 is de Adviesdienst Verkeer en Vervoer verzocht een studie te (laten) verrichten in verband met de geplande invoering van de Duitse Kilometerheffing (“Maut”) per 31 augustus 2003. Deze studie is evenwel thans minder actueel gelet op het feit dat de invoering van de Duitse Maut reeds diverse malen is uitgesteld.

De Duitse overheid gaat vooralsnog uit van de invoering van een vereenvoudigd systeem in het jaar 2005, aldus de minister.

Effecten LKW-Maut op het Nederlandse wegennet gering | Infrasite

Effecten LKW-Maut op het Nederlandse wegennet gering

Den Haag – In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Peijs dat er een studie is uitgevoerd naar de verkeerskundige effecten van de Duitse Maut op het Nederlandse hoofd- en onderliggende wegennet.

Uit deze studie, uitgevoerd door NEA, blijkt dat de verkeerskundige effecten op korte termijn van de invoering van de LKW-Maut op het Nederlandse wegennet gering zullen zijn. Voor het (internationale) vrachtverkeer zijn de te behalen besparingen beperkt: wanneer 100 kilometer door Nederland wordt gereden in plaats van door Duitsland, wordt gemiddeld € 12,50 aan tol bespaard en als bijvoorbeeld een vrachtauto-kilometer globaal € 1,- kost, kan bij een besparing van € 12,50 slechts 12,5 kilometer worden omgereden. Voorts zullen de verkeerskundige effecten op korte termijn gering zijn doordat de meeste vervoerders de kosten van de Maut kunnen doorberekenen aan hun klanten.

De volgende kanttekening dient gemaakt te worden. In april 2003 is de Adviesdienst Verkeer en Vervoer verzocht een studie te (laten) verrichten in verband met de geplande invoering van de Duitse Kilometerheffing (“Maut”) per 31 augustus 2003. Deze studie is evenwel thans minder actueel gelet op het feit dat de invoering van de Duitse Maut reeds diverse malen is uitgesteld.

De Duitse overheid gaat vooralsnog uit van de invoering van een vereenvoudigd systeem in het jaar 2005, aldus de minister.