Limburg pleit bij Rijk flexibiliteit ‘onze MaasÃ

Maastricht – De Provincie Limburg pleit bij het Rijk om de geldende regels rond de Maas flexibeler te maken. Limburg onderschrijft de uitgangspunten van een goede bescherming tegen hoog water volledig, aldus Gedeputeerde Staten. Maar die bescherming via de huidige beleidslijn ‘Ruimte voor de rivier’ van het Rijk pakt in de praktijk te rigide uit voor Limburg. “Limburg weet dat een ontketende rivier ruimte nodig heeft”, schrijven GS in een boekje ‘Onze Maas’ dat zij vandaag aanbieden aan de ministers S. Dekker (Vrom) en K. Peijs (V&W) en aan het ministerie van LNV. “Die ruimte voor de rivier moet er zijn, maar een ontwikkeling van eeuwen stopzetten, louter op grond van rivierbelang, kan niet. En dat is wel wat de Beleidslijn Ruimte voor de rivier doet.”

Naar aanleiding van de hoogwaters van 1993 en 1995 is sinds zeven jaar de Beleidslijn Ruimte voor de Rivier van kracht. Die heeft als doel de duurzame bescherming van mens en dier tegen overstroming en het beperken van materiële schade. Nog altijd onderschrijft de Provincie de doelstellingen van de Beleidslijn. Maar als beleidsinstrument werkt die eerder averechts en belemmert een goede ruimtelijke ordening: voor een gebied van ruim 200 km² (dat is 10 % van het Limburgse grondgebied) kan de Provincie haar wettelijke bevoegdheden niet vervullen en liggen deze in handen van de rivierbeheerder. De ruimte voor wenselijke ruimtelijke ontwikkelingen is daardoor in de praktijk vrijwel nul. De Beleidslijn handhaaft langs de Maas de situatie van 1997. “De samenleving ontwikkelt zich, maar niet langs de Maas”, vatten GS het probleem samen. Zowel de enge formulering als de strikte interpretatie en toepassing ervan geven aanleiding tot de conclusie dat de Beleidslijn moet worden aangepast.

Dit jaar spreken de Regering en de Staten Generaal zich uit over de Nota Ruimte. De Beleidslijn komt daarbij aan de orde. De Provincie Limburg brengt de gewenste aanpassing van de Beleidslijn nu echter niet voor het eerst onder de aandacht van het Rijk. Vele brieven en gesprekken gingen eraan vooraf. De eigen evaluatie van het Rijk uit 2000 brengt dezelfde tekortkomingen naar voren. “Alle kaarten liggen op tafel, het is tijd voor besluiten”, zegt gedeputeerde Ger Driessen (ruimtelijke ordening). “Limburg presenteert het Rijk daarom nu pasklare tekstpassages en concrete voorstellen, deels aan de hand van voorbeelden.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg

Limburg pleit bij Rijk flexibiliteit ‘onze Maasà | Infrasite

Limburg pleit bij Rijk flexibiliteit ‘onze MaasÃ

Maastricht – De Provincie Limburg pleit bij het Rijk om de geldende regels rond de Maas flexibeler te maken. Limburg onderschrijft de uitgangspunten van een goede bescherming tegen hoog water volledig, aldus Gedeputeerde Staten. Maar die bescherming via de huidige beleidslijn ‘Ruimte voor de rivier’ van het Rijk pakt in de praktijk te rigide uit voor Limburg. “Limburg weet dat een ontketende rivier ruimte nodig heeft”, schrijven GS in een boekje ‘Onze Maas’ dat zij vandaag aanbieden aan de ministers S. Dekker (Vrom) en K. Peijs (V&W) en aan het ministerie van LNV. “Die ruimte voor de rivier moet er zijn, maar een ontwikkeling van eeuwen stopzetten, louter op grond van rivierbelang, kan niet. En dat is wel wat de Beleidslijn Ruimte voor de rivier doet.”

Naar aanleiding van de hoogwaters van 1993 en 1995 is sinds zeven jaar de Beleidslijn Ruimte voor de Rivier van kracht. Die heeft als doel de duurzame bescherming van mens en dier tegen overstroming en het beperken van materiële schade. Nog altijd onderschrijft de Provincie de doelstellingen van de Beleidslijn. Maar als beleidsinstrument werkt die eerder averechts en belemmert een goede ruimtelijke ordening: voor een gebied van ruim 200 km² (dat is 10 % van het Limburgse grondgebied) kan de Provincie haar wettelijke bevoegdheden niet vervullen en liggen deze in handen van de rivierbeheerder. De ruimte voor wenselijke ruimtelijke ontwikkelingen is daardoor in de praktijk vrijwel nul. De Beleidslijn handhaaft langs de Maas de situatie van 1997. “De samenleving ontwikkelt zich, maar niet langs de Maas”, vatten GS het probleem samen. Zowel de enge formulering als de strikte interpretatie en toepassing ervan geven aanleiding tot de conclusie dat de Beleidslijn moet worden aangepast.

Dit jaar spreken de Regering en de Staten Generaal zich uit over de Nota Ruimte. De Beleidslijn komt daarbij aan de orde. De Provincie Limburg brengt de gewenste aanpassing van de Beleidslijn nu echter niet voor het eerst onder de aandacht van het Rijk. Vele brieven en gesprekken gingen eraan vooraf. De eigen evaluatie van het Rijk uit 2000 brengt dezelfde tekortkomingen naar voren. “Alle kaarten liggen op tafel, het is tijd voor besluiten”, zegt gedeputeerde Ger Driessen (ruimtelijke ordening). “Limburg presenteert het Rijk daarom nu pasklare tekstpassages en concrete voorstellen, deels aan de hand van voorbeelden.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg