Hogesterktestaal ook in Eurocode

Delft – De omvangrijke serie van Eurocodes voor staalconstructies wordt uitgebreid met deel 1-12: “Hogesterktestaal.” Daarentegen wordt deel 1-7 “Sterkte van vlakke plaatconstructies haaks op het vlak belast” geschrapt.

Eurocodes zijn normen die geharmoniseerde ontwerpregels voor de hele EU zullen vastleggen. Ze zullen ongetwijfeld leiden tot het verder opheffen van handelsbarrières en de mogelijkheden voor onderzoek en innovatie verruimen.

Voor de meeste Eurocodedelen is de tekst min of meer vastgelegd. De laatste Europese stemronden en de voorbereidingen voor de nationale ‘fine tuning’ (vertaling en kalibratie) beginnen. Dit proces zal nog enkele jaren in beslag nemen. Want alle technische, juridische en economische aspecten moeten worden bekeken. Toch menen de deskundigen dat er nu al behoefte is aan nog een deel: Hogesterktestaal.

De werkgroep “690” is voortvarend van start gegaan en heeft al een concept opgesteld met als werktitel: “EN 1993-1-12: Additional rules for the extension of EN 1993 to steel grades S500 to S690”. Dit deel moet naadloos aan de andere Eurocodedelen aansluiten. NEN coördineert de Nederlandse inbreng hiervoor. De voorbereidingen voor het Eurocodedeel “EN 1993-1-7 Strength of planar plated structures loaded transversely” zijn echter gestopt. De belangstelling was te klein. In voorkomende gevallen zal men terug moeten vallen op NVN-ENV 1993-1-7.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht NEN

Hogesterktestaal ook in Eurocode | Infrasite

Hogesterktestaal ook in Eurocode

Delft – De omvangrijke serie van Eurocodes voor staalconstructies wordt uitgebreid met deel 1-12: “Hogesterktestaal.” Daarentegen wordt deel 1-7 “Sterkte van vlakke plaatconstructies haaks op het vlak belast” geschrapt.

Eurocodes zijn normen die geharmoniseerde ontwerpregels voor de hele EU zullen vastleggen. Ze zullen ongetwijfeld leiden tot het verder opheffen van handelsbarrières en de mogelijkheden voor onderzoek en innovatie verruimen.

Voor de meeste Eurocodedelen is de tekst min of meer vastgelegd. De laatste Europese stemronden en de voorbereidingen voor de nationale ‘fine tuning’ (vertaling en kalibratie) beginnen. Dit proces zal nog enkele jaren in beslag nemen. Want alle technische, juridische en economische aspecten moeten worden bekeken. Toch menen de deskundigen dat er nu al behoefte is aan nog een deel: Hogesterktestaal.

De werkgroep “690” is voortvarend van start gegaan en heeft al een concept opgesteld met als werktitel: “EN 1993-1-12: Additional rules for the extension of EN 1993 to steel grades S500 to S690”. Dit deel moet naadloos aan de andere Eurocodedelen aansluiten. NEN coördineert de Nederlandse inbreng hiervoor. De voorbereidingen voor het Eurocodedeel “EN 1993-1-7 Strength of planar plated structures loaded transversely” zijn echter gestopt. De belangstelling was te klein. In voorkomende gevallen zal men terug moeten vallen op NVN-ENV 1993-1-7.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht NEN