Ontwerp-tracébesluit Rijkweg 7 Sneek ter inzage

Leeuwarden РDe minister heeft ingestemd met het Ontwerp-trac̩Besluit voor de Rijkweg 7 Sneek. Daarmee is de realisatie van Rijksweg 7 Sneek een belangrijke stap dichterbij gekomen. Het Inspraakpunt van Verkeer en Waterstaat legt het Ontwerp-trac̩besluit Rijksweg 7 Sneek nu voor inspraak ter inzage van 29 maart tot en met 24 mei 2004. Inwoners en belanghebbenden kunnen daarmee hun mening over de inhoud van het Ontwerp-trac̩besluit (OTB) kenbaar maken. Naast het ter inzage leggen van het OTB wordt door het Inspraakpunt een informatiebijeenkomst, met aansluitend een hoorzitting, georganiseerd op 22 april aanstaande.

Inhoud Ontwerp-tracébesluit
Het Ontwerp-tracébesluit Rijksweg 7 Sneek voorziet in het nemen van een aantal maatregelen aan en nabij de Rijksweg, vanaf het Stadspark tot de Geeuw. Daarnaast is voorzien in de aanleg van:
· een aquaduct ter plaatse van de Geeuw;
· een kortsluitende verbinding tussen de Geeuw en de aansluiting op de Rijksweg 7 ter hoogte van Folsgare (zuidelijke omlegging bedrijventerrein Hemmen A7 richting Bolsward);
· een verbindingsweg die de Bolswarderbaan/Stadsrondweg Noord verbindt met de Rijksweg 7;
· een verbindingsweg tussen de Lemmerweg en de aan te leggen aansluiting Akkerwinde.
Deze maatregelen zijn in het Ontwerp-tracébesluit in detail uitgewerkt.

Provincie treedt op als uitvoerder
Hoewel het om een Rijksweg gaat zal de provincie – als de minister van Verkeer & Waterstaat eenmaal het definitieve tracébesluit heeft genomen – volgend jaar de uitvoering van het werk ter hand nemen. Het streven is er op gericht om tegelijkertijd met het tracébesluit eind 2004 een realisatiebesluit te krijgen. Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming door de minister is de provincie al begonnen met de voorbereiding van de uitvoering van het werk. De provincie – vol vertrouwen over de voortgang van het project – is bereid om, voor de kosten die dat met zich meebrengt, een risico van maximaal 1 miljoen euro te nemen. Als alles volgens planning verloopt, kan in 2005 gestart worden met de uitvoering.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân

Ontwerp-tracébesluit Rijkweg 7 Sneek ter inzage | Infrasite

Ontwerp-tracébesluit Rijkweg 7 Sneek ter inzage

Leeuwarden РDe minister heeft ingestemd met het Ontwerp-trac̩Besluit voor de Rijkweg 7 Sneek. Daarmee is de realisatie van Rijksweg 7 Sneek een belangrijke stap dichterbij gekomen. Het Inspraakpunt van Verkeer en Waterstaat legt het Ontwerp-trac̩besluit Rijksweg 7 Sneek nu voor inspraak ter inzage van 29 maart tot en met 24 mei 2004. Inwoners en belanghebbenden kunnen daarmee hun mening over de inhoud van het Ontwerp-trac̩besluit (OTB) kenbaar maken. Naast het ter inzage leggen van het OTB wordt door het Inspraakpunt een informatiebijeenkomst, met aansluitend een hoorzitting, georganiseerd op 22 april aanstaande.

Inhoud Ontwerp-tracébesluit
Het Ontwerp-tracébesluit Rijksweg 7 Sneek voorziet in het nemen van een aantal maatregelen aan en nabij de Rijksweg, vanaf het Stadspark tot de Geeuw. Daarnaast is voorzien in de aanleg van:
· een aquaduct ter plaatse van de Geeuw;
· een kortsluitende verbinding tussen de Geeuw en de aansluiting op de Rijksweg 7 ter hoogte van Folsgare (zuidelijke omlegging bedrijventerrein Hemmen A7 richting Bolsward);
· een verbindingsweg die de Bolswarderbaan/Stadsrondweg Noord verbindt met de Rijksweg 7;
· een verbindingsweg tussen de Lemmerweg en de aan te leggen aansluiting Akkerwinde.
Deze maatregelen zijn in het Ontwerp-tracébesluit in detail uitgewerkt.

Provincie treedt op als uitvoerder
Hoewel het om een Rijksweg gaat zal de provincie – als de minister van Verkeer & Waterstaat eenmaal het definitieve tracébesluit heeft genomen – volgend jaar de uitvoering van het werk ter hand nemen. Het streven is er op gericht om tegelijkertijd met het tracébesluit eind 2004 een realisatiebesluit te krijgen. Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming door de minister is de provincie al begonnen met de voorbereiding van de uitvoering van het werk. De provincie – vol vertrouwen over de voortgang van het project – is bereid om, voor de kosten die dat met zich meebrengt, een risico van maximaal 1 miljoen euro te nemen. Als alles volgens planning verloopt, kan in 2005 gestart worden met de uitvoering.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân