Meevaller van 161 miljoen op de Betuweroute

Den Haag – In de tweede helft van vorig jaar is bij aanbestedingen voor de Betuweroute door Prorail 161 miljoen euro bespaard op werken die waren begroot op 544 miljoen euro. De minister van Verkeer en Waterstaat, Karla Peijs, heeft deze meevaller vandaag in een brief aan de Tweede Kamer gemeld. De besparing staat los van zaken die zijn beoordeeld in het kader van de zogeheten risicoreservering voor de Betuweroute en de HSL-Zuid. De Kamer wordt bij voorjaarsnota geïnformeerd over wat er gebeurt met het geld.

De minister schrijft verder dat ook op het gebied van de risicoreservering voor de Betuweroute en de HSL-Zuid voorzichtig, positieve ontwikkelingen te melden zijn. Van de gereserveerde € 985 miljoen is reeds € 278 miljoen met toestemming van de Kamer ingezet; resteert een bedrag van € 707 miljoen. De jongste inzichten geven aan dat de verwachtingswaarde van het risicoprofiel € 559 miljoen bedraagt (HSL-Zuid € 397 miljoen en Betuweroute € 162 miljoen); dit binnen de marges van € 436 miljoen en € 683 miljoen*. Het voordeel dat zich aftekent is op dit moment nog niet in te boeken omdat er medio dit jaar meer duidelijkheid is over een aantal belangrijke risico’s. Minister Peijs wil daarna de risicoreservering gaan herijken.

De brief van de minister schetst actuele ontwikkelingen ten aanzien van de Betuweroute en de HSL-Zuid omdat er een aantal algemeen overleggen hieromtrent met de Kamer gepland staan. De minister geeft verder ontwikkelingen over met name veiligheid weer.

*Het bedrag van € 559 miljoen is een middenwaarde ofwel 50%-waarde, wat wil zeggen dat de kans dat dit bedrag wordt overschreden 50% is. De marges worden gevormd door de ondergrens van € 436 miljoen, ofwel de 10%-waarde waarbij de overschrijdingskans 90% is, en de bovengrens ofwel de 90%-waarde van € 683 miljoen, waarbij de kans dat dat bedrag overschreden wordt 10% bedraagt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Meevaller van 161 miljoen op de Betuweroute | Infrasite

Meevaller van 161 miljoen op de Betuweroute

Den Haag – In de tweede helft van vorig jaar is bij aanbestedingen voor de Betuweroute door Prorail 161 miljoen euro bespaard op werken die waren begroot op 544 miljoen euro. De minister van Verkeer en Waterstaat, Karla Peijs, heeft deze meevaller vandaag in een brief aan de Tweede Kamer gemeld. De besparing staat los van zaken die zijn beoordeeld in het kader van de zogeheten risicoreservering voor de Betuweroute en de HSL-Zuid. De Kamer wordt bij voorjaarsnota geïnformeerd over wat er gebeurt met het geld.

De minister schrijft verder dat ook op het gebied van de risicoreservering voor de Betuweroute en de HSL-Zuid voorzichtig, positieve ontwikkelingen te melden zijn. Van de gereserveerde € 985 miljoen is reeds € 278 miljoen met toestemming van de Kamer ingezet; resteert een bedrag van € 707 miljoen. De jongste inzichten geven aan dat de verwachtingswaarde van het risicoprofiel € 559 miljoen bedraagt (HSL-Zuid € 397 miljoen en Betuweroute € 162 miljoen); dit binnen de marges van € 436 miljoen en € 683 miljoen*. Het voordeel dat zich aftekent is op dit moment nog niet in te boeken omdat er medio dit jaar meer duidelijkheid is over een aantal belangrijke risico’s. Minister Peijs wil daarna de risicoreservering gaan herijken.

De brief van de minister schetst actuele ontwikkelingen ten aanzien van de Betuweroute en de HSL-Zuid omdat er een aantal algemeen overleggen hieromtrent met de Kamer gepland staan. De minister geeft verder ontwikkelingen over met name veiligheid weer.

*Het bedrag van € 559 miljoen is een middenwaarde ofwel 50%-waarde, wat wil zeggen dat de kans dat dit bedrag wordt overschreden 50% is. De marges worden gevormd door de ondergrens van € 436 miljoen, ofwel de 10%-waarde waarbij de overschrijdingskans 90% is, en de bovengrens ofwel de 90%-waarde van € 683 miljoen, waarbij de kans dat dat bedrag overschreden wordt 10% bedraagt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat