Jaarcijfers 2003: BAM gematigd positief over 2004

Bunnik – De Koninklijke BAM Groep heeft de jaarcijfers 2003 gepubliceerd.

De nettowinst van Koninklijke BAM Groep nv – vóór aftrek van de NMa-boete – is in 2003 met 79% gestegen tot € 83,4 miljoen (2002: € 46,7 miljoen). Hierin is HBG voor een volledig jaar opgenomen,
vergeleken met zes weken in 2002. In dit bedrag zijn tevens personele kosten voor reorganisatie en integratie begrepen van circa € 35 miljoen. Op 19 december 2003 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) onder meer aan enkele bedrijfsonderdelen van Koninklijke BAM Groep boetes opgelegd wegens overtreding – in de periode vóór 2002 – van de Mededingingswet. Voor de Groep ging het in totaal om € 27,4 miljoen. Na aftrek van deze last komt de winst over 2003 uit op € 56 miljoen.
De omzet is in 2003 toegenomen met 117% tot € 7,8 miljard (2002: € 3,6 miljard). Gecorrigeerd voor het effect van de HBG-consolidatie is de omzet met 5,6% gedaald. Dit percentage is opgebouwd uit valuta-effecten (-2,6%) en een autonome omzetdaling van circa 3%.

Infra
In Nederland behaalde de sector Infra een goed resultaat dat werd gedrukt door de NMa-boete. Daarnaast hadden BAM Civiel en BAM Wegen te lijden van een matige instroom van nieuwe, grote opdrachten. Deze factor had een negatieve invloed op de prijsontwikkeling van de kleinere werken. De orderportefeuille indiceert een omzetdaling in 2004. BAM Infratechniek was in 2003 verlieslatend. Na een ingrijpende sanering zijn de verwachtingen voor 2004 positief. BAM Rail ontwikkelt zich voorspoedig en zal – mede dankzij werk aan de Hogesnelheidslijn-Zuid – ook in de jaren 2004-2006 een goede werkbezetting kennen.

In de Britse markt laat Nuttall een gezonde ontwikkeling zien, qua marge behoort het bedrijf tot de top van de Britse inframarkt. Het bedrijf heeft zeer succesvol ingespeeld op de trend richting raamwerkcontracten. Een groot deel van de orderportefeuille bestaat uit dergelijke contracten.
In Duitsland wist Wayss & Freytag Ingenieurbau zich te onttrekken aan de aanhoudende neergang van de markt. Het bedrijf realiseerde een bescheiden positief resultaat in 2003. De orderportefeuille is in het verslagjaar versterkt met grote opdrachten zoals een tunnelproject in Maleisië, een deel van de Noord/Zuid-metrolijn in Keulen en de Katzenbergertunnel in Zuid-Duitsland.
De Ierse overheid heeft – in reactie op de sterke vertraging van de economische groei – bezuinigingen aangekondigd. Desondanks heeft Ascon een goed resultaat behaald. Recentelijk heeft het bedrijf een PPS-opdracht in de wegenbouw in de wacht gesleept (Dundalk) en is er zicht op aanvullende orders.
Behalve in infra is Ascon ook actief in utiliteitsbouw. In dit segment ligt de orderportefeuille op een goed niveau, vooral dankzij de grote opdracht voor de bouw van een terminal op de luchthaven van Cork.
De Belgische infrabedrijven hebben in 2003 goede resultaten behaald. Mede dankzij de recentelijk verworven opdracht voor de bouw van een deel van het traject van de Belgische hogesnelheidslijn is de orderportefeuille redelijk gevuld.

In de Verenigde Staten was – na enkele verliesjaren – in 2003 sprake van een goed resultaat. De BAM-activiteiten in de Verenigde Staten spitsen zich toe op wegen- en bruggenbouw. Het Amerikaanse bedrijf opereert opnieuw onder de oorspronkelijke naam Flatiron. Op de bouw van twee grote bruggen is in 2003 goede voortgang geboekt. Ondanks budgetproblemen bij zowel de federale overheid als bij diverse staten, is de orderportefeuille voor 2004 redelijk gevuld. Interbeton is actief in nichemarkten buiten Europa. Het bedrijf realiseerde een goed resultaat bij een licht gedaalde omzet. De orderportefeuille voor 2004 is goed gevuld.

Vooruitzichten 2004
Koninklijke BAM Groep verwacht, naar de huidige inzichten, in 2004 een omzet te behalen van circa € 7 miljard. Gezien de moeilijke marktomstandigheden van dit moment en de onzekerheid over de snelheid waarmee de economie zich weer positief ontwikkelt, is op een aantal plaatsen niet duidelijk op welk prijsniveau de orderportefeuille voor 2005 verder kan worden ingevuld. Als gevolg daarvan is het thans moeilijk een harde winstprognose voor 2004 te geven. Desondanks verwacht Koninklijke BAM Groep, naar de huidige inzichten en mede gezien de kwaliteit van de orderportefeuille, in 2004 een nettowinst tussen circa € 75 miljoen en € 85 miljoen te realiseren (exclusief eventuele gevolgen juridische procedures).

De orderportefeuille bedraagt ultimo 2003 € 9,1 miljard. Ten opzichte van de stand eind 2002 (€ 9,5 miljard exclusief BHD) is sprake van een daling met 4%, veroorzaakt door valuta-effecten (-3%) en
autonome krimp (-1%). De orderportefeuille heeft een tijdshorizon van vijf jaar. Opname van orders voor de volle looptijd (met name PPS), zou de orderportefeuille ultimo 2003 met ruim € 800 miljoen ophogen. Van de orderportefeuille per 31 december 2003 zal naar verwachting € 5,5 miljard in 2004
worden uitgevoerd, ofwel 78% (ultimo 2002: 76%) van de voor dit jaar geprognosticeerde omzet.

De investeringen zullen in 2004 naar verwachting rond het niveau van de afschrijvingen (circa € 75 miljoen) uitkomen. Op middellange termijn streeft Koninklijke BAM Groep naar een marge vóór goodwillafschrijving en belasting van circa 3,5%. Hierin is de invloed van gedeeltelijke desinvestering van BHD verwerkt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nieuwsbericht Koninklijke BAM Groep nv

Jaarcijfers 2003: BAM gematigd positief over 2004 | Infrasite

Jaarcijfers 2003: BAM gematigd positief over 2004

Bunnik – De Koninklijke BAM Groep heeft de jaarcijfers 2003 gepubliceerd.

De nettowinst van Koninklijke BAM Groep nv – vóór aftrek van de NMa-boete – is in 2003 met 79% gestegen tot € 83,4 miljoen (2002: € 46,7 miljoen). Hierin is HBG voor een volledig jaar opgenomen,
vergeleken met zes weken in 2002. In dit bedrag zijn tevens personele kosten voor reorganisatie en integratie begrepen van circa € 35 miljoen. Op 19 december 2003 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) onder meer aan enkele bedrijfsonderdelen van Koninklijke BAM Groep boetes opgelegd wegens overtreding – in de periode vóór 2002 – van de Mededingingswet. Voor de Groep ging het in totaal om € 27,4 miljoen. Na aftrek van deze last komt de winst over 2003 uit op € 56 miljoen.
De omzet is in 2003 toegenomen met 117% tot € 7,8 miljard (2002: € 3,6 miljard). Gecorrigeerd voor het effect van de HBG-consolidatie is de omzet met 5,6% gedaald. Dit percentage is opgebouwd uit valuta-effecten (-2,6%) en een autonome omzetdaling van circa 3%.

Infra
In Nederland behaalde de sector Infra een goed resultaat dat werd gedrukt door de NMa-boete. Daarnaast hadden BAM Civiel en BAM Wegen te lijden van een matige instroom van nieuwe, grote opdrachten. Deze factor had een negatieve invloed op de prijsontwikkeling van de kleinere werken. De orderportefeuille indiceert een omzetdaling in 2004. BAM Infratechniek was in 2003 verlieslatend. Na een ingrijpende sanering zijn de verwachtingen voor 2004 positief. BAM Rail ontwikkelt zich voorspoedig en zal – mede dankzij werk aan de Hogesnelheidslijn-Zuid – ook in de jaren 2004-2006 een goede werkbezetting kennen.

In de Britse markt laat Nuttall een gezonde ontwikkeling zien, qua marge behoort het bedrijf tot de top van de Britse inframarkt. Het bedrijf heeft zeer succesvol ingespeeld op de trend richting raamwerkcontracten. Een groot deel van de orderportefeuille bestaat uit dergelijke contracten.
In Duitsland wist Wayss & Freytag Ingenieurbau zich te onttrekken aan de aanhoudende neergang van de markt. Het bedrijf realiseerde een bescheiden positief resultaat in 2003. De orderportefeuille is in het verslagjaar versterkt met grote opdrachten zoals een tunnelproject in Maleisië, een deel van de Noord/Zuid-metrolijn in Keulen en de Katzenbergertunnel in Zuid-Duitsland.
De Ierse overheid heeft – in reactie op de sterke vertraging van de economische groei – bezuinigingen aangekondigd. Desondanks heeft Ascon een goed resultaat behaald. Recentelijk heeft het bedrijf een PPS-opdracht in de wegenbouw in de wacht gesleept (Dundalk) en is er zicht op aanvullende orders.
Behalve in infra is Ascon ook actief in utiliteitsbouw. In dit segment ligt de orderportefeuille op een goed niveau, vooral dankzij de grote opdracht voor de bouw van een terminal op de luchthaven van Cork.
De Belgische infrabedrijven hebben in 2003 goede resultaten behaald. Mede dankzij de recentelijk verworven opdracht voor de bouw van een deel van het traject van de Belgische hogesnelheidslijn is de orderportefeuille redelijk gevuld.

In de Verenigde Staten was – na enkele verliesjaren – in 2003 sprake van een goed resultaat. De BAM-activiteiten in de Verenigde Staten spitsen zich toe op wegen- en bruggenbouw. Het Amerikaanse bedrijf opereert opnieuw onder de oorspronkelijke naam Flatiron. Op de bouw van twee grote bruggen is in 2003 goede voortgang geboekt. Ondanks budgetproblemen bij zowel de federale overheid als bij diverse staten, is de orderportefeuille voor 2004 redelijk gevuld. Interbeton is actief in nichemarkten buiten Europa. Het bedrijf realiseerde een goed resultaat bij een licht gedaalde omzet. De orderportefeuille voor 2004 is goed gevuld.

Vooruitzichten 2004
Koninklijke BAM Groep verwacht, naar de huidige inzichten, in 2004 een omzet te behalen van circa € 7 miljard. Gezien de moeilijke marktomstandigheden van dit moment en de onzekerheid over de snelheid waarmee de economie zich weer positief ontwikkelt, is op een aantal plaatsen niet duidelijk op welk prijsniveau de orderportefeuille voor 2005 verder kan worden ingevuld. Als gevolg daarvan is het thans moeilijk een harde winstprognose voor 2004 te geven. Desondanks verwacht Koninklijke BAM Groep, naar de huidige inzichten en mede gezien de kwaliteit van de orderportefeuille, in 2004 een nettowinst tussen circa € 75 miljoen en € 85 miljoen te realiseren (exclusief eventuele gevolgen juridische procedures).

De orderportefeuille bedraagt ultimo 2003 € 9,1 miljard. Ten opzichte van de stand eind 2002 (€ 9,5 miljard exclusief BHD) is sprake van een daling met 4%, veroorzaakt door valuta-effecten (-3%) en
autonome krimp (-1%). De orderportefeuille heeft een tijdshorizon van vijf jaar. Opname van orders voor de volle looptijd (met name PPS), zou de orderportefeuille ultimo 2003 met ruim € 800 miljoen ophogen. Van de orderportefeuille per 31 december 2003 zal naar verwachting € 5,5 miljard in 2004
worden uitgevoerd, ofwel 78% (ultimo 2002: 76%) van de voor dit jaar geprognosticeerde omzet.

De investeringen zullen in 2004 naar verwachting rond het niveau van de afschrijvingen (circa € 75 miljoen) uitkomen. Op middellange termijn streeft Koninklijke BAM Groep naar een marge vóór goodwillafschrijving en belasting van circa 3,5%. Hierin is de invloed van gedeeltelijke desinvestering van BHD verwerkt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nieuwsbericht Koninklijke BAM Groep nv