Uijlenbroek plv. inspecteur-generaal SZW inspecties

Den Haag – Dr. J.J.M. (Jaap) Uijlenbroek (39) is benoemd tot plv. inspecteur-generaal van de Arbeidsinspectie en de Inspectie Werk en Inkomen. In deze functie is hij verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de interne bedrijfsvoering met het oog op het vergroten van de kwaliteit van de toezicht- en handhavingstaken van beide organisaties. Uijlenbroek, die in 1997 promoveerde in Delft met een proefschrift over elektronisch documentenbeheer, werkte onder meer als senior consultant bij het Expertisecentrum. Sinds 2000 was hij werkzaam als directeur Informatie, Beheer en Subsidieregelingen bij het Ministerie van VROM.

Als gevolg van een vergroting van de efficiency bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, opgelegd in het Hoofdlijnenakkoord van kabinet Balkenende I, vallen de Arbeidsinspectie (AI) en de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) per 1 januari 2004 gezamenlijk onder de inspecteur-generaal, de heer mr. L.H.J. Kokhuis. Door het onderbrengen van zowel AI als IWI onder één inspecteur-generaal, hebben de inspectietaken een gelijkwaardige positie gekregen. De functie van plv. inspecteur-generaal is nieuw binnen deze SZW inspecties.

De uitbreiding met een plv. inspecteur-generaal heeft vooral te maken met de wens, waar mogelijk, de samenwerking tussen beide inspecties te bevorderen en waar nodig te onderscheiden. De plv. inspecteur-generaal is in dit kader verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering met het oog op het vergroten van de kwaliteit van de toezicht- en handhavingstaken van beide organisaties.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Arbeidsinspectie

Uijlenbroek plv. inspecteur-generaal SZW inspecties | Infrasite

Uijlenbroek plv. inspecteur-generaal SZW inspecties

Den Haag – Dr. J.J.M. (Jaap) Uijlenbroek (39) is benoemd tot plv. inspecteur-generaal van de Arbeidsinspectie en de Inspectie Werk en Inkomen. In deze functie is hij verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de interne bedrijfsvoering met het oog op het vergroten van de kwaliteit van de toezicht- en handhavingstaken van beide organisaties. Uijlenbroek, die in 1997 promoveerde in Delft met een proefschrift over elektronisch documentenbeheer, werkte onder meer als senior consultant bij het Expertisecentrum. Sinds 2000 was hij werkzaam als directeur Informatie, Beheer en Subsidieregelingen bij het Ministerie van VROM.

Als gevolg van een vergroting van de efficiency bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, opgelegd in het Hoofdlijnenakkoord van kabinet Balkenende I, vallen de Arbeidsinspectie (AI) en de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) per 1 januari 2004 gezamenlijk onder de inspecteur-generaal, de heer mr. L.H.J. Kokhuis. Door het onderbrengen van zowel AI als IWI onder één inspecteur-generaal, hebben de inspectietaken een gelijkwaardige positie gekregen. De functie van plv. inspecteur-generaal is nieuw binnen deze SZW inspecties.

De uitbreiding met een plv. inspecteur-generaal heeft vooral te maken met de wens, waar mogelijk, de samenwerking tussen beide inspecties te bevorderen en waar nodig te onderscheiden. De plv. inspecteur-generaal is in dit kader verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering met het oog op het vergroten van de kwaliteit van de toezicht- en handhavingstaken van beide organisaties.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Arbeidsinspectie