Dekker: wettelijke bescherming titel architect

Den Haag – Minister Dekker van VROM heeft besloten vast te houden aan de wettelijke bescherming van de titel van architect. De Wet op de architectentitel die de basis is voor de bescherming van de titel van architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect blijft behouden. Vooral de actuele ontwikkelingen op het Europese vlak hebben bij deze beslissing een rol gespeeld. De minister schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.

Toenmalig staatssecretaris Remkes van VROM had de beroepsgroep de vraag voorgelegd of voor het verwezenlijken van de doelstellingen van de wet wel een publiekrechtelijke basis nodig zou zijn. Mogelijk zouden de doelstellingen ook door middel van zelfregulering van de betrokken beroepsorganisaties gerealiseerd kunnen worden.

In het bijzonder de op handenzijnde komst van twee Europese richtlijnen heeft geleid tot de keuze de wet te behouden. De richtlijn over de ‘erkenning van beroepskwalificaties’ zorgt voor een gelijkschakeling van de opleidingen en bevordert zo de uitwisselbaarheid. De tweede richtlijn over een ‘vergaande vereenvoudiging van de dienstverrichting in de interne markt’ moet allerlei obstakels wegnemen voor architecten die in een van de lidstaten aan de slag willen. De Wet op de architectentitel biedt het noodzakelijke wettelijke kader om deze twee richtlijnen in Nederland te kunnen doorvoeren.

De minister ziet verder mogelijkheden de wet tot een nog krachtiger kwaliteitsinstrument te maken en nauwer te laten aansluiten bij de Europese regelgeving. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan het promoten van het belang van de wet bij consumenten. De Rijksbouwmeester zal samen met de Stichting Bureau Architectenregister voorstellen hiervoor uitwerken in de Architectuurnota 2005-2008.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM