Aanpak N351 (Wolvega-Oosterwolde)

Leeuwarden – Het college van de provincie Friesland heeft een krediet van 3,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de aanpak van de N351, de provinciale weg Wolvega-Oosterwolde. Het krediet is voor de verdere voorbereiding en uitvoering van een groot aantal maatregelen die de verkeersveiligheid ten goede komen. De totale projectkosten bedragen ruim 3,7 miljoen euro.

Het gaat om de volgende maatregelen:
– de reconstructie van het kruispunt Makkinga tot een grote rotonde in combinatie met het realiseren van een vrijliggende bushaltevoorziening;
– de herinrichting van de kom van Nijeberkoop tot een bebouwde kom met een snelheidslimiet van 70 km/u met daarbij het aanleggen van een parallelweg, een parkeervoorziening en het maken van een bushaltevoorziening;
– de reconstructie van het kruispunt Oldeholtpade/Vinkegavaartweg en het ter hoogte van het dorp aanleggen van een fietstunnel, ook hier in combinatie met het realiseren van een bushaltevoorziening.

De projectkosten vallen wat hoger uit dan aanvankelijk verwacht. De meerkosten zijn hoofdzakelijk toe te schrijven aan de gewijzigde uitvoering van de fietstunnel. Deze wordt namelijk geschikt gemaakt voor de plaatselijke menroutes. De tunnel wordt daarvoor hoger gemaakt en de hellingen van de paden worden minder steil, maar daarmee wel langer. Dat brengt extra kosten met zich mee maar de verkeersveiligheid is ermee gebaat, mencombinaties hoeven niet langer de weg over te steken.

De gemeente Oosstellingwerf draagt bij in de kosten voor de reconstructie van het kruispunt Makkinga. Uit de zogenaamde Commissie De Boer-gelden wordt € 1.069.000,- beschikbaar gesteld voor de fietstunnel en OV-voorzieningen. De rest komt voor rekening van de provincie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân