Nieuwe reeks gemeenteonderzoeken VROM-Inspectie

Den Haag – De VROM-Inspectie Zuid is een nieuwe reeks gemeenteonderzoeken gestart. Jaarlijks onderzoekt de VROM-Inspectie Zuid ruim 30 gemeenten. Momenteel worden de eerste twaalf gemeenten in Noord Brabant en Limburg doorgelicht.

Een keer in de vier jaar wordt ieder gemeente door de VROM-Inspectie onderzocht. Jaarlijks worden in Noord-Brabant en Limburg zo’n 30 van de ongeveer 120 gemeenten geïnspecteerd. De VROM-Inspectie kijkt in het onderzoek naar de manier waarop de gemeente haar taken op het gebied van bouwen, ruimte en milieu uitvoert. Van de afgifte van bouw- en milieuvergunningen tot het opstellen van bestemmingsplannen. Voor het eerste kwartaal zijn in Noord-Brabant de gemeenten Eindhoven, Grave, Gilze, Helmond, Oosterhout, Oss, Someren en Steenbergen geselecteerd. In de provincie Limburg gaat het om de gemeenten Beesel, Brunssum, Helden-Panningen en Sittard-Geleen.
De resultaten worden besproken met de Colleges van Burgemeester en Wethouders. Op basis van de rapportage en de bespreking daarvan met het College wordt zonodig een verbetertraject met de gemeente afgesproken.

Verscherpt toezicht
In het verleden hebben de VROM-brede gemeenteonderzoeken tot diverse acties richting gemeenten geleid. In het uiterste geval wordt een gemeente onder verscherpt toezicht geplaatst. Voorbeelden hiervan zijn Heeze-Leende, Nuenen, Maasdonk, Valkenswaard, Eindhoven en Venray. Op deze manier houdt de inspectie de uitvoering van de VROM-taken door de gemeente nauwlettend in de gaten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM