NEN: CE-markering betonnen rioolbuizen en –putt

Delft – Betonnen rioolbuizen en -putten mogen na 31 oktober 2004 niet meer op de Europese markt worden gebracht zonder CE-markering. Fabrikanten kunnen toetsen of hun putten en buizen van (on)gewapend en staalvezelbeton voldoen aan voor een vrij-verval riolering vereiste waarden. Is dit het geval dan kunnen ze voor die waarden de CE-markering op hun product aanbrengen. Dat product kan dan vrij worden verhandeld op de Europese markt.

De productspecificaties moeten voldoen aan de in november 2002 gepubliceerde Europese normen
NEN-EN 1916 en NEN-EN 1917. Vertalingen hiervan worden eind september verwacht.
Voor deze productspecificaties kunnen fabrikanten voor de Nederlandse markt gebruikmaken van Nederlandse normen, in aanvulling op de Europese. De Europese normen dekken gedeeltelijk de hieronder genoemde huidige Nederlandse normen af.
Als gevolg daarvan is Nederland verplicht de eigen normen in te trekken en al dan niet aan te passen. Marktpartijen in Nederland hebben daarop de wens uitgesproken om hetgeen niet afgedekt wordt in nieuwe publicaties vast te leggen: NEN 7035 voor putten en NEN 7126 voor buizen. Deze normen zullen in september van dit jaar de versies uit 1976, respectievelijk 1991 vervangen, alsmede NEN 70 en NEN 71 uit 1959, N72 uit 1951 en N370 uit 1954.
Doel is de in normen vastgelegde afspraken niet verloren te laten gaan en gelijktijdig het geheel te actualiseren.

Doelgroepen
De nieuwe ontwerpen voor NEN 7035 en NEN 7126 zijn van belang voor leveranciers, fabrikanten, ontwerpers, uitvoerders en beheerders van buitenrioleringen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht NEN