Europese aanbesteding glasvezelnetwerk Eindhoven

Eindhoven – De Europese aanbesteding voor de verwerving van glasvezelinfrastructuur in de regio Eindhoven is definitief van start gegaan. Twaalf organisaties uit de regio Eindhoven hebben eerder dit jaar een intentieverklaring ondertekend om gezamenlijk glasvezelverbindingen in te kopen. Zij doen dit onder de noemer Regionaal Breedband Consortium Zuidoost Brabant (RBC).

De Europese aanbesteding
Het RBC vraagt marktpartijen om een offerte uit te brengen voor de opdracht tot aanleg, beheer en onderhoud van een zogenaamde ‘managed dark fiber’/onbelichte glasvezelinfrastructuur in de regio Eindhoven. De opdracht wordt aanbesteed conform de Europese Richtlijn Werken. De opdracht wordt gegund aan de partij met de ‘economisch meest voordelige aanbieding’. Daarbij wordt gelet op de inhoudelijke kwaliteit en de prijsstelling van de ingediende offertes. De wijze van beoordeling en daarbij te hanteren criteria zijn verder uitgewerkt in het bestek. De inschrijvingsperiode sluit op 5 mei 2004. Gestreefd wordt om voor de zomerperiode de selectie, gunning en contractering van het werk afgerond te hebben, zodat op korte termijn met de uitvoering kan worden begonnen.

Deelnemers aan het RBC
Aan het RBC nemen op dit moment 24 organisaties deel. Van deze organisaties zijn één of meerdere locaties opgenomen in het bestek. De deelnemers komen uit verschillende sectoren:

– gemeente Eindhoven
– gemeente Geldrop-Mierlo
– Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)
– Catharina-ziekenhuis
– Máxima Medisch Centrum, locaties Eindhoven en Veldhoven
– Het Elkerliek Ziekenhuis
– St. Annaziekenhuis
– Geestelijke Gezondsheidszorg
– Eindhoven en de Kempen
– SVVE de Archipel
– Thuiszorg Eindhoven-Kempenstreek
– Woningstichting SWS
– Woonstichting Hertog Hendrik van Lotharingen
– Trudo
– De Vitalis Zorg Groep
– TU/e
– ROC Eindhoven
– Stedelijk College Eindhoven
– Openbare Bibliotheek Eindhoven
– SURFnet, t.b.v. de Design Academy
– Philips Research
– FEI Company Electron Optics
– NRE Netwerk
– Simac ICT Nederland
– PSV NV

www.breedbandeindhoven.nl
Tegelijk met de start van de Europese Aanbestedingsprocedure lanceert het Regionaal Breedbandconsortium de website
www.breedbandeindhoven.nl
.
Deze website bevat informatie over het RBC, de deelnemers en de Europese aanbestedingsprocedure. Via de website komt het bestek ook grotendeels digitaal beschikbaar. Het RBC staat open voor nieuwe deelnemers met het oog op toekomstige uitbreidingen van het glasvezelnetwerk. Het RBC hoopt via de website nieuwe organisaties te werven voor dit initiatief.

‘Glasrijk Eindhoven’
Op 22 september 2003 heeft de Eindhovense gemeenteraad de notitie ‘Glasrijk Eindhoven’ vastgesteld met daarin de visie dat in 2010 heel Eindhoven verglaasd is. Vraagbundeling is een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke strategie om deze visie te realiseren. Om die reden hecht de gemeente Eindhoven groot belang aan het RBC-initiatief, aangezien dit een impuls geeft aan de verglazing van bedrijven en instellingen. Daarnaast verwacht de gemeente met de inbreng van eigen locaties besparingen te realiseren in de uitgaven voor telecommunicatie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Eindhoven

Europese aanbesteding glasvezelnetwerk Eindhoven | Infrasite

Europese aanbesteding glasvezelnetwerk Eindhoven

Eindhoven – De Europese aanbesteding voor de verwerving van glasvezelinfrastructuur in de regio Eindhoven is definitief van start gegaan. Twaalf organisaties uit de regio Eindhoven hebben eerder dit jaar een intentieverklaring ondertekend om gezamenlijk glasvezelverbindingen in te kopen. Zij doen dit onder de noemer Regionaal Breedband Consortium Zuidoost Brabant (RBC).

De Europese aanbesteding
Het RBC vraagt marktpartijen om een offerte uit te brengen voor de opdracht tot aanleg, beheer en onderhoud van een zogenaamde ‘managed dark fiber’/onbelichte glasvezelinfrastructuur in de regio Eindhoven. De opdracht wordt aanbesteed conform de Europese Richtlijn Werken. De opdracht wordt gegund aan de partij met de ‘economisch meest voordelige aanbieding’. Daarbij wordt gelet op de inhoudelijke kwaliteit en de prijsstelling van de ingediende offertes. De wijze van beoordeling en daarbij te hanteren criteria zijn verder uitgewerkt in het bestek. De inschrijvingsperiode sluit op 5 mei 2004. Gestreefd wordt om voor de zomerperiode de selectie, gunning en contractering van het werk afgerond te hebben, zodat op korte termijn met de uitvoering kan worden begonnen.

Deelnemers aan het RBC
Aan het RBC nemen op dit moment 24 organisaties deel. Van deze organisaties zijn één of meerdere locaties opgenomen in het bestek. De deelnemers komen uit verschillende sectoren:

– gemeente Eindhoven
– gemeente Geldrop-Mierlo
– Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)
– Catharina-ziekenhuis
– Máxima Medisch Centrum, locaties Eindhoven en Veldhoven
– Het Elkerliek Ziekenhuis
– St. Annaziekenhuis
– Geestelijke Gezondsheidszorg
– Eindhoven en de Kempen
– SVVE de Archipel
– Thuiszorg Eindhoven-Kempenstreek
– Woningstichting SWS
– Woonstichting Hertog Hendrik van Lotharingen
– Trudo
– De Vitalis Zorg Groep
– TU/e
– ROC Eindhoven
– Stedelijk College Eindhoven
– Openbare Bibliotheek Eindhoven
– SURFnet, t.b.v. de Design Academy
– Philips Research
– FEI Company Electron Optics
– NRE Netwerk
– Simac ICT Nederland
– PSV NV

www.breedbandeindhoven.nl
Tegelijk met de start van de Europese Aanbestedingsprocedure lanceert het Regionaal Breedbandconsortium de website
www.breedbandeindhoven.nl
.
Deze website bevat informatie over het RBC, de deelnemers en de Europese aanbestedingsprocedure. Via de website komt het bestek ook grotendeels digitaal beschikbaar. Het RBC staat open voor nieuwe deelnemers met het oog op toekomstige uitbreidingen van het glasvezelnetwerk. Het RBC hoopt via de website nieuwe organisaties te werven voor dit initiatief.

‘Glasrijk Eindhoven’
Op 22 september 2003 heeft de Eindhovense gemeenteraad de notitie ‘Glasrijk Eindhoven’ vastgesteld met daarin de visie dat in 2010 heel Eindhoven verglaasd is. Vraagbundeling is een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke strategie om deze visie te realiseren. Om die reden hecht de gemeente Eindhoven groot belang aan het RBC-initiatief, aangezien dit een impuls geeft aan de verglazing van bedrijven en instellingen. Daarnaast verwacht de gemeente met de inbreng van eigen locaties besparingen te realiseren in de uitgaven voor telecommunicatie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Eindhoven