Overeenstemming introductieregeling reprorecht

De overeengekomen regeling leidt tot een aanzienlijk lager te betalen bedrag voor het totale bedrijfsleven. In plaats van het eerder geschatte bedrag van 75 miljoen euro, moet het bedrijfsleven ongeveer 15 miljoen euro betalen.
Daarnaast levert de overeengekomen regeling een vermindering van administratieve lasten op aangezien ondernemers de tellerstanden niet bij hoeven te houden en er geen reprorechtplichtig percentage hoeft te worden bijgehouden.
Verder geldt voor alle bedrijven een gelijke grondslag met een sectorgewijs onderscheid naar veel en weinig reprorechtplichtige kopieerders. Voor de uitvoerende bouw geldt een laag tarief.

Ondernemingen die de vergoedingen op basis van de forfaitaire regeling niet redelijk achten, kunnen een individuele betalingsregeling met de Stichting Reprorecht treffen op basis van het gemeten kopieervolume en het gemeten reprorechtplichtige percentage fotokopieën. Hierbij geldt een tarief van 4,5 cent per reprorechtplichtige kopie.

Ondernemers zonder fotokopieerapparaat betalen niets. Ondernemers met minder dan 20 werknemers betalen jaarlijks ruim 15 euro. Ondernemingen met meer dan 20 werknemers betalen in een systeem van vijf grootteklassen 100 tot 2900 euro. Ondernemingen in deze klassen met een hoog kopieergedrag betalen 150 tot 4350 euro.
De tariefmodel die uit de regeling voorvloeit voor de jaren 2003, 2004 en 2005 leidt tot een eenvoudige en heldere regeling waarmee bedrijven eenvoudig aan hun reproverplichting kunnen voldoen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB