Amsterdam: Aanzienlijke afname financiële ruimte

Amsterdam – De beschikbare financiële ruimte voor het jaar 2005 is afgenomen ten opzichte van de ruimte in de begroting 2004. Incidenteel is er ruim 100 miljoen euro beschikbaar (was in 2004 93,9 miljoen), maar structureel is er slechts een bedrag van 12,6 miljoen te verdelen (was in 2004 40,5 miljoen).
Vooral de financiële ruimte in het Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing voor 2005 is sterk gedaald: van 118,5 miljoen dit jaar naar 60,7 miljoen voor volgend jaar. Vanuit het Mobiliteitsfonds is er in 2005 ook minder te verdelen: was er dit jaar nog 15,3 miljoen beschikbaar, komend jaar is dat 12,7 miljoen. Ook voor de jaren daarna is het beeld niet rooskleurig. Dit staat in het Financieel Meerjarenperspectief 2005-2008 van de wethouder Financiën Frits Huffnagel, dat door het college van B&W is goedgekeurd.

Financieel Meerjarenperspectief
Het Financieel Meerjarenperspectief wordt jaarlijks opgesteld voor een periode van vier jaar. Het komt tot stand op basis van enerzijds door betrokken diensten en sectoren aangeleverd materiaal en anderzijds door herberekeningen ten opzichte van de laatste vastgestelde begroting. Het Meerjarenperspectief dient mede als basis voor de voorjaarsnota, waarin het college voorstellen doet voor de bestedingsrichtingen voor de beschikbare incidentele en structurele ruimte.

Structurele financiële ruimte
De sterke daling van de structurele ruimte wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van de uitkering uit het Gemeentefonds (rijksgelden voor gemeenten). De berichten over mogelijke aanvullende rijksbezuinigingen vergroten de kans dat de uitkering uit het Gemeentefonds verder wordt verlaagd. Dat het structurele beeld nog positief is, is te danken aan de in 2003 ingezette ombuigingsoperatie die voor 2005 een structurele ruimte van 23 miljoen euro moet opleveren. Het is dus absoluut noodzakelijk dat de voorgenomen ombuigingen ook echt worden gerealiseerd.

Incidentele financiële ruimte
Het incidentele beeld ziet er aanzienlijk rooskleuriger uit. Dit is vooral te danken aan de (laatste) vrijval van het garantiefonds UNA. Wel moet er hierbij – door de vele grote projecten die in uitvoering zijn – ook nog goed worden gekeken naar de risico’s die de gemeente loopt. Voor de jaren 2006 t/m 2008 is een forse daling van de incidentele ruimte voorzien.

Doeluitkeringen
Het Rijk bezuinigt fors op de doeluitkeringen. De uitkering voor Amsterdam uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) zal worden gehalveerd en ook in de sociale pijler GSB en bij het openbaar vervoer vinden omvangrijke bezuinigingen plaats. Vooral de teruggang in de ISV-middelen zal pijn doen, ook al omdat dit zich niet alleen in 2005 zal voordoen, maar zich ook de jaren daarna met een vergelijkbare omvang zal doorzetten.

Besteding financiële ruimte
Het college wil de beschikbare ruimte in eerste instantie inzetten voor de prioriteiten uit het Programakkoord. Wethouder Huffnagel: “De financiële vooruitzichten zijn slecht, want de rijksbezuinigingen treffen Amsterdam hard. We moeten dan ook een zorgvuldige afweging maken over de besteding van het beschikbare geld. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt. Voorop staat dat de plannen uit het Programakkoord zo veel mogelijk moeten worden gerealiseerd.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam

Amsterdam: Aanzienlijke afname financiële ruimte | Infrasite

Amsterdam: Aanzienlijke afname financiële ruimte

Amsterdam – De beschikbare financiële ruimte voor het jaar 2005 is afgenomen ten opzichte van de ruimte in de begroting 2004. Incidenteel is er ruim 100 miljoen euro beschikbaar (was in 2004 93,9 miljoen), maar structureel is er slechts een bedrag van 12,6 miljoen te verdelen (was in 2004 40,5 miljoen).
Vooral de financiële ruimte in het Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing voor 2005 is sterk gedaald: van 118,5 miljoen dit jaar naar 60,7 miljoen voor volgend jaar. Vanuit het Mobiliteitsfonds is er in 2005 ook minder te verdelen: was er dit jaar nog 15,3 miljoen beschikbaar, komend jaar is dat 12,7 miljoen. Ook voor de jaren daarna is het beeld niet rooskleurig. Dit staat in het Financieel Meerjarenperspectief 2005-2008 van de wethouder Financiën Frits Huffnagel, dat door het college van B&W is goedgekeurd.

Financieel Meerjarenperspectief
Het Financieel Meerjarenperspectief wordt jaarlijks opgesteld voor een periode van vier jaar. Het komt tot stand op basis van enerzijds door betrokken diensten en sectoren aangeleverd materiaal en anderzijds door herberekeningen ten opzichte van de laatste vastgestelde begroting. Het Meerjarenperspectief dient mede als basis voor de voorjaarsnota, waarin het college voorstellen doet voor de bestedingsrichtingen voor de beschikbare incidentele en structurele ruimte.

Structurele financiële ruimte
De sterke daling van de structurele ruimte wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van de uitkering uit het Gemeentefonds (rijksgelden voor gemeenten). De berichten over mogelijke aanvullende rijksbezuinigingen vergroten de kans dat de uitkering uit het Gemeentefonds verder wordt verlaagd. Dat het structurele beeld nog positief is, is te danken aan de in 2003 ingezette ombuigingsoperatie die voor 2005 een structurele ruimte van 23 miljoen euro moet opleveren. Het is dus absoluut noodzakelijk dat de voorgenomen ombuigingen ook echt worden gerealiseerd.

Incidentele financiële ruimte
Het incidentele beeld ziet er aanzienlijk rooskleuriger uit. Dit is vooral te danken aan de (laatste) vrijval van het garantiefonds UNA. Wel moet er hierbij – door de vele grote projecten die in uitvoering zijn – ook nog goed worden gekeken naar de risico’s die de gemeente loopt. Voor de jaren 2006 t/m 2008 is een forse daling van de incidentele ruimte voorzien.

Doeluitkeringen
Het Rijk bezuinigt fors op de doeluitkeringen. De uitkering voor Amsterdam uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) zal worden gehalveerd en ook in de sociale pijler GSB en bij het openbaar vervoer vinden omvangrijke bezuinigingen plaats. Vooral de teruggang in de ISV-middelen zal pijn doen, ook al omdat dit zich niet alleen in 2005 zal voordoen, maar zich ook de jaren daarna met een vergelijkbare omvang zal doorzetten.

Besteding financiële ruimte
Het college wil de beschikbare ruimte in eerste instantie inzetten voor de prioriteiten uit het Programakkoord. Wethouder Huffnagel: “De financiële vooruitzichten zijn slecht, want de rijksbezuinigingen treffen Amsterdam hard. We moeten dan ook een zorgvuldige afweging maken over de besteding van het beschikbare geld. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt. Voorop staat dat de plannen uit het Programakkoord zo veel mogelijk moeten worden gerealiseerd.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam