Regionale samenwerking betere bereikbaarheid Utrecht

Utrecht – Wegbeheerders in de regio Utrecht werken samen aan het oplossen van de mobiliteits- en bereikbaarheidsproblemen waar de regio mee te maken heeft. Gemeente Utrecht, provincie Utrecht, Bestuur Regio Utrecht (BRU) en Rijkswaterstaat hebben naar het voorbeeld van de Commissie Luteijn in Haaglanden, de handen ineengeslagen en zoeken binnen het gezamenlijke netwerk naar oplossingen. Inzicht in de verkeersknelpunten heeft tot een eerste selectie van maatregelen geleid die op korte termijn de doorstroming zullen doen verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn het aanpassen van de verkeersregelinstallaties op het Europaplein in Utrecht, het vergroten van de capaciteit van de oprit A27 ter hoogte van de Biltse Rading en een gezamenlijke aanpak van incidentmanagement. Andere maatregelen zijn gericht op alternatieven voor het autoverkeer, zoals stallingsvoorzieningen bij OV-knooppunten (Vianen en Driebergen) en een actieplan Papendorp. In totaal worden dit jaar 17 projecten gestart die in 2005 klaar moeten zijn.
Dit stellen de gemeente Utrecht, provincie Utrecht, Bestuur Regio Utrecht en Rijkswaterstaat in een gezamenlijk persbericht.

De bereikbaarheid van Utrecht is vooral een probleem voor het woon-werkverkeer tijdens de spits dat zich niet alleen beperkt tot de stad Utrecht, maar zich in de gehele regio voordoet. Van het verkeer op de rijkswegen rond Utrecht is veertig procent doorgaand verkeer; het overige is dus regionaal georiënteerd. Indicaties van toekomstige reistijden laten zien dat de bereikbaarheid ondanks de voorgenomen infrastructurele maatregelen de komende jaren zal verslechteren. Dit is het resultaat van een gezamenlijke analyse die op initiatief van gemeente Utrecht door de wegbeheerders in de regio Utrecht – samen met BRU, Provincie en Rijkswaterstaat – is uitgevoerd, daarbij ondersteund door adviesbureau DHV. In het najaar van 2003 hebben de partijen besloten om de handen ineen te slaan en nadrukkelijker samen te werken bij de aanpak van de mobiliteits- en bereikbaarheidsproblematiek van de regio.

Naast de uitvoering van korte termijn maatregelen worden in de komende periode gezamenlijke ambities en doelstellingen geformuleerd. Op basis daarvan kunnen vervolgens beslissingen worden genomen over te nemen maatregelen op de middellange en lange termijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Utrecht

Regionale samenwerking betere bereikbaarheid Utrecht | Infrasite

Regionale samenwerking betere bereikbaarheid Utrecht

Utrecht – Wegbeheerders in de regio Utrecht werken samen aan het oplossen van de mobiliteits- en bereikbaarheidsproblemen waar de regio mee te maken heeft. Gemeente Utrecht, provincie Utrecht, Bestuur Regio Utrecht (BRU) en Rijkswaterstaat hebben naar het voorbeeld van de Commissie Luteijn in Haaglanden, de handen ineengeslagen en zoeken binnen het gezamenlijke netwerk naar oplossingen. Inzicht in de verkeersknelpunten heeft tot een eerste selectie van maatregelen geleid die op korte termijn de doorstroming zullen doen verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn het aanpassen van de verkeersregelinstallaties op het Europaplein in Utrecht, het vergroten van de capaciteit van de oprit A27 ter hoogte van de Biltse Rading en een gezamenlijke aanpak van incidentmanagement. Andere maatregelen zijn gericht op alternatieven voor het autoverkeer, zoals stallingsvoorzieningen bij OV-knooppunten (Vianen en Driebergen) en een actieplan Papendorp. In totaal worden dit jaar 17 projecten gestart die in 2005 klaar moeten zijn.
Dit stellen de gemeente Utrecht, provincie Utrecht, Bestuur Regio Utrecht en Rijkswaterstaat in een gezamenlijk persbericht.

De bereikbaarheid van Utrecht is vooral een probleem voor het woon-werkverkeer tijdens de spits dat zich niet alleen beperkt tot de stad Utrecht, maar zich in de gehele regio voordoet. Van het verkeer op de rijkswegen rond Utrecht is veertig procent doorgaand verkeer; het overige is dus regionaal georiënteerd. Indicaties van toekomstige reistijden laten zien dat de bereikbaarheid ondanks de voorgenomen infrastructurele maatregelen de komende jaren zal verslechteren. Dit is het resultaat van een gezamenlijke analyse die op initiatief van gemeente Utrecht door de wegbeheerders in de regio Utrecht – samen met BRU, Provincie en Rijkswaterstaat – is uitgevoerd, daarbij ondersteund door adviesbureau DHV. In het najaar van 2003 hebben de partijen besloten om de handen ineen te slaan en nadrukkelijker samen te werken bij de aanpak van de mobiliteits- en bereikbaarheidsproblematiek van de regio.

Naast de uitvoering van korte termijn maatregelen worden in de komende periode gezamenlijke ambities en doelstellingen geformuleerd. Op basis daarvan kunnen vervolgens beslissingen worden genomen over te nemen maatregelen op de middellange en lange termijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Utrecht