Provincie NH gunt opdracht OV-Taxi aan Arriva

Haarlem – In juli 2003 besloten Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland tot de invoering van de Openbaar Vervoer (OV-)Taxi in Zuid-Kennemerland/IJmond. Op 17 maart 2004 is bekendgemaakt dat Arriva Personenvervoer Nederland BV het contract voor de exploitatie van de OV-Taxi in deze regio in de wacht heeft gesleept. Deze voor dit gebied nieuwe vorm van ‘collectief vraagafhankelijk vervoer’ gaat rijden per 1 juli 2004 voor een periode van in ieder geval drie jaar. De gunning is de uitkomst van een Europese aanbesteding.

Arriva is bij de beoordeling van de offertes voor de OV-Taxi als beste uit de bus gekomen op basis van de prijs/kwaliteit verhouding. Vier partijen hebben een offerte uitgebracht. Arriva heeft zich ten opzichte van de andere inschrijvers sterk onderscheiden in de prijsstelling. De vervoerder voldeed niet alleen op alle punten aan het programma van eisen, maar scoorde ook hoog op verschillende onderdelen zoals klantvriendelijkheid, het inzetten van voertuigen op aardgas en communicatie met de reiziger.

Programma van eisen
Voor de aanbesteding van de OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond is een programma van eisen opgesteld. Hierover is advies gevraagd aan de verschillende belangenorganisaties (ouderen, gehandicapten) uit de regio en de Commissie consumentenorganisaties Noord-Holland. Het programma van eisen is in onderling overleg met alle betrokken gemeenten totstandgekomen. Op basis van het programma van eisen is een bestek opgesteld. Dit is begin 2004 Europees aanbesteed.

De vier ingediende offertes zijn beoordeeld door een team bestaande uit vertegenwoordigers van de provincie en gemeenten volgens een vooraf vastgestelde beoordelingsprocedure. De beoordeling van de offertes heeft plaatsgevonden op basis van kosten en kwaliteit.

Combinatie aanbesteding OV-Taxi en WVG-vervoer

De OV-Taxi neemt ook het gehandicaptenvervoer volgens de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) voor zijn rekening. In Zuid-Kennemerland wordt het WVG-vervoer momenteel nog uitgevoerd onder de naam MobiMax. Het contract met de vervoerder van MobiMax loopt tot en met 30 juni 2004, zodat het WVG-vervoer hier naadloos overgaat op de OV-Taxi. In de gemeente Velsen loopt het contract voor het WVG-vervoer nog tot en met 31 december 2004. Na die datum zal ook het de OV-Taxi het WVG-vervoer gaan overnemen. Voor de WVG-reiziger verandert er overigens weinig. Zo blijven de speciale tarieven laag. De komende maanden zullen de afzonderlijke doelgroepen, waarvan de gehandicapte reizigers een belangrijk deel uitmaken, uitgebreid geïnformeerd worden over eventuele wijzigingen.

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond: aanvulling op openbaar vervoer in de regio

De OV-Taxi is naast vervoer voor gehandicapten bedoeld als aanvulling op het reguliere openbaar vervoer, daarom zijn met name de korte ritten goedkoop gehouden. De OV-Taxi moet een uur van tevoren worden besteld en kan gedeeld worden met andere reizigers.

De OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond bedient het hele gebied Zuid-Kennemerland en IJmond. Dit omvat de volgende gemeenten en hun omgeving: Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. Er kan behalve binnen het gebied zelf worden gereisd van iedere locatie in de regio naar iedere locatie daarbuiten en omgekeerd, als de herkomst of bestemming van de rit maar binnen het gebied valt.

De financiering van de OV-taxi is afkomstig uit de WVG-budgetten van de deelnemende gemeenten, het openbaar vervoerbudget van de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem, en uit de verkoop van vervoersbewijzen.

De OV-Taxi functioneert al ruim drie jaar naar tevredenheid in Noord-Holland Noord. Per dag worden er zo’n 1100 ritten afgelegd. Het gemiddelde ligt op 30.000 ritten per maand; 72 % daarvan bestaat uit gehandicaptenvervoer

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland

Provincie NH gunt opdracht OV-Taxi aan Arriva | Infrasite

Provincie NH gunt opdracht OV-Taxi aan Arriva

Haarlem – In juli 2003 besloten Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland tot de invoering van de Openbaar Vervoer (OV-)Taxi in Zuid-Kennemerland/IJmond. Op 17 maart 2004 is bekendgemaakt dat Arriva Personenvervoer Nederland BV het contract voor de exploitatie van de OV-Taxi in deze regio in de wacht heeft gesleept. Deze voor dit gebied nieuwe vorm van ‘collectief vraagafhankelijk vervoer’ gaat rijden per 1 juli 2004 voor een periode van in ieder geval drie jaar. De gunning is de uitkomst van een Europese aanbesteding.

Arriva is bij de beoordeling van de offertes voor de OV-Taxi als beste uit de bus gekomen op basis van de prijs/kwaliteit verhouding. Vier partijen hebben een offerte uitgebracht. Arriva heeft zich ten opzichte van de andere inschrijvers sterk onderscheiden in de prijsstelling. De vervoerder voldeed niet alleen op alle punten aan het programma van eisen, maar scoorde ook hoog op verschillende onderdelen zoals klantvriendelijkheid, het inzetten van voertuigen op aardgas en communicatie met de reiziger.

Programma van eisen
Voor de aanbesteding van de OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond is een programma van eisen opgesteld. Hierover is advies gevraagd aan de verschillende belangenorganisaties (ouderen, gehandicapten) uit de regio en de Commissie consumentenorganisaties Noord-Holland. Het programma van eisen is in onderling overleg met alle betrokken gemeenten totstandgekomen. Op basis van het programma van eisen is een bestek opgesteld. Dit is begin 2004 Europees aanbesteed.

De vier ingediende offertes zijn beoordeeld door een team bestaande uit vertegenwoordigers van de provincie en gemeenten volgens een vooraf vastgestelde beoordelingsprocedure. De beoordeling van de offertes heeft plaatsgevonden op basis van kosten en kwaliteit.

Combinatie aanbesteding OV-Taxi en WVG-vervoer

De OV-Taxi neemt ook het gehandicaptenvervoer volgens de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) voor zijn rekening. In Zuid-Kennemerland wordt het WVG-vervoer momenteel nog uitgevoerd onder de naam MobiMax. Het contract met de vervoerder van MobiMax loopt tot en met 30 juni 2004, zodat het WVG-vervoer hier naadloos overgaat op de OV-Taxi. In de gemeente Velsen loopt het contract voor het WVG-vervoer nog tot en met 31 december 2004. Na die datum zal ook het de OV-Taxi het WVG-vervoer gaan overnemen. Voor de WVG-reiziger verandert er overigens weinig. Zo blijven de speciale tarieven laag. De komende maanden zullen de afzonderlijke doelgroepen, waarvan de gehandicapte reizigers een belangrijk deel uitmaken, uitgebreid geïnformeerd worden over eventuele wijzigingen.

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond: aanvulling op openbaar vervoer in de regio

De OV-Taxi is naast vervoer voor gehandicapten bedoeld als aanvulling op het reguliere openbaar vervoer, daarom zijn met name de korte ritten goedkoop gehouden. De OV-Taxi moet een uur van tevoren worden besteld en kan gedeeld worden met andere reizigers.

De OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond bedient het hele gebied Zuid-Kennemerland en IJmond. Dit omvat de volgende gemeenten en hun omgeving: Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. Er kan behalve binnen het gebied zelf worden gereisd van iedere locatie in de regio naar iedere locatie daarbuiten en omgekeerd, als de herkomst of bestemming van de rit maar binnen het gebied valt.

De financiering van de OV-taxi is afkomstig uit de WVG-budgetten van de deelnemende gemeenten, het openbaar vervoerbudget van de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem, en uit de verkoop van vervoersbewijzen.

De OV-Taxi functioneert al ruim drie jaar naar tevredenheid in Noord-Holland Noord. Per dag worden er zo’n 1100 ritten afgelegd. Het gemiddelde ligt op 30.000 ritten per maand; 72 % daarvan bestaat uit gehandicaptenvervoer

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland