Den Haag bezuinigt fors

Den Haag – Om bezuinigingen van de Rijksoverheid op te vangen neemt de gemeente Den Haag maatregelen die oplopen tot € 83 miljoen in 2007. Het pakket van maatregelen van het college van B&W bestaat uit forse bezuinigingen en het verhogen van de gemeentelijke inkomsten.

Bij de invulling van de bezuinigingen heeft het college gestreefd naar een evenwichtig pakket waarbij stad en burgers zoveel mogelijk worden ontzien. Daarbij worden de belangrijkste punten uit het beleidsakkoord 2002-2006 overeind gehouden. In 2003 besloot het college al tot gedeeltelijke invulling van de bezuinigingen voor € 15 miljoen.
In de voorjaarsnota wordt nu invulling gegeven aan het resterende bedrag.

– Meer dan de helft van de € 83 miljoen wordt nu ingevuld door bezuinigingen op het eigen gemeentelijk apparaat, lagere rentelasten en financiële maatregelen. Deze maatregelen, in totaal € 45 miljoen per jaar, hebben dus geen gevolgen voor de stad en haar inwoners.
– Door het verminderen van gemeentelijke taken en subsidies wordt in totaal € 23,5 miljoen per jaar
bespaard. Op het totaal van taken van € 380 miljoen is dit een afname van € 16,6 miljoen en op het totaal van € 130 miljoen aan netto subsidies betekent dit een afname van € 6,9 miljoen per jaar.

– € 14,3 miljoen wordt gevonden door extra inkomsten. Het college stelt daarbij voor een aantal gemeentelijke tarieven kostendekkend te maken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de afvalstoffenheffing, het rioolrecht en de tarieven op begraafplaatsen. De tarieven van de OZB worden volgens de voorstellen niet verhoogd. Per saldo zullen de gemiddelde woonlasten, mede door de gedeeltelijke afschaffing van de OZB, in 2005 dalen.

Uit de voorjaarsnota blijkt verder dat per 2005 de tarieven voor parkeren worden verhoogd. Na de verhoging komt het tarief uit op het niveau van de andere drie grote steden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Gemeente Den Haag

Den Haag bezuinigt fors | Infrasite

Den Haag bezuinigt fors

Den Haag – Om bezuinigingen van de Rijksoverheid op te vangen neemt de gemeente Den Haag maatregelen die oplopen tot € 83 miljoen in 2007. Het pakket van maatregelen van het college van B&W bestaat uit forse bezuinigingen en het verhogen van de gemeentelijke inkomsten.

Bij de invulling van de bezuinigingen heeft het college gestreefd naar een evenwichtig pakket waarbij stad en burgers zoveel mogelijk worden ontzien. Daarbij worden de belangrijkste punten uit het beleidsakkoord 2002-2006 overeind gehouden. In 2003 besloot het college al tot gedeeltelijke invulling van de bezuinigingen voor € 15 miljoen.
In de voorjaarsnota wordt nu invulling gegeven aan het resterende bedrag.

– Meer dan de helft van de € 83 miljoen wordt nu ingevuld door bezuinigingen op het eigen gemeentelijk apparaat, lagere rentelasten en financiële maatregelen. Deze maatregelen, in totaal € 45 miljoen per jaar, hebben dus geen gevolgen voor de stad en haar inwoners.
– Door het verminderen van gemeentelijke taken en subsidies wordt in totaal € 23,5 miljoen per jaar
bespaard. Op het totaal van taken van € 380 miljoen is dit een afname van € 16,6 miljoen en op het totaal van € 130 miljoen aan netto subsidies betekent dit een afname van € 6,9 miljoen per jaar.

– € 14,3 miljoen wordt gevonden door extra inkomsten. Het college stelt daarbij voor een aantal gemeentelijke tarieven kostendekkend te maken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de afvalstoffenheffing, het rioolrecht en de tarieven op begraafplaatsen. De tarieven van de OZB worden volgens de voorstellen niet verhoogd. Per saldo zullen de gemiddelde woonlasten, mede door de gedeeltelijke afschaffing van de OZB, in 2005 dalen.

Uit de voorjaarsnota blijkt verder dat per 2005 de tarieven voor parkeren worden verhoogd. Na de verhoging komt het tarief uit op het niveau van de andere drie grote steden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Gemeente Den Haag