Beschermde planten en dieren beter in kaart

Den Haag – Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) moet vaart maken met het opzetten van een databank met een overzicht per gebied van beschermde planten en diersoorten, zoals onlangs door de Tweede Kamer gevraagd. Dit schrijven AVBB, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en VNO-NCW vorige week in een gezamenlijke brief aan minister Veerman.

Gemeenten en bedrijfsleven krijgen door deze databank snel het noodzakelijke inzicht in mogelijke belemmeringen bij gebiedsontwikkeling en bouwprojecten. Dit inzicht in de aanwezigheid van beschermde planten en dieren is noodzakelijk voor ruimtelijke planontwikkeling.

Decentrale overheden en het bedrijfsleven hebben behoefte aan een actuele, betrouwbare en zo volledig mogelijke database van beschermde plant- en diersoorten. Bij de begrotingsbehandeling van het ministerie, afgelopen najaar, is zo’n databank aan de orde geweest. Het Kamerlid Van der Ham (D66) heeft hiervoor een amendement ingediend. Dit amendement is door de Tweede Kamer aangenomen. Het vraagt om een investering van € 3 miljoen voor het opzetten van de soortendatabank. Deze moet daarna kostendekkend kunnen worden geraadpleegd.

AVBB, VNG en VNO-NCW pleiten voor een doelmatige opzet van de databank, en een makkelijke toegang tot de gegevens voor ondernemers en overheden. Ze stellen voor het bestaande ‘Natuurloket’ te actualiseren. Bovendien willen ze voorrang geven aan gebieden waar komende jaren grote ruimtelijke ingrepen in het verschiet zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht VNG