Amsterdam brengt bouwfraudezaken onder de rechter

Amsterdam РDe gemeente Amsterdam gaat bij wijze van pilot drie zaken die verband houden met de bouwfraude aanhangig maken bij de civiele rechter. Het betreft hier zaken die aan het licht zijn gekomen naar aanleiding van het onderzoek van de parlementaire enqu̻tecommissie bouwnijverheid en die voorkomen in de schaduwboekhouding van Koop Tjuchem.

Het gaat om de volgende zaken:

– Vernieuwing van de deklagen op de Gooiseweg (1995).
– Realisatie aansluiting Rijkswegenknooppunt A2/A9 Meibergdreef (1998).
– Aanleg Burgemeester Stramanweg/Holterbergweg 2e fase en parkeerterreinen (1996).

De gemeente Amsterdam heeft deze drie zaken, samen met zo’n 450 andere, vorig jaar al aanhangig gemaakt bij de Raad van Arbitrage. Amsterdam vindt echter dat niet de Raad van Arbitrage, maar de civiele rechter de bevoegde instantie is. Mede omdat nog altijd niet duidelijk is wie precies bevoegd is, heeft de gemeente besloten om bovenstaande drie zaken bij wijze van pilot ook aanhangig te maken bij de civiele rechter.

Naast de acties om de geleden schade door de bouwfraude via de civiele rechter of de Raad van Arbitrage terug te vorderen, onderzoekt de gemeente Amsterdam ook de mogelijkheden om te schikken met bouwbedrijven. De gemeenteadvocaat voert hierover momenteel gesprekken met advocaten van bouwbedrijven. Een eventuele schikking zou financiële genoegdoening van de gemeente kunnen betekenen, hoge juridische kosten kunnen voorkomen en de samenwerking met de betrokken aannemers op een goed spoor zetten waardoor een transparante, professionele en zakelijke manier van werken met hen wordt bevorderd.

Mede naar aanleiding van de bouwfraude heeft het college van B&W per 1 januari 2004 ook nieuwe instructies laten ingaan voor het aanbesteden en inkopen door diensten en bedrijven van de gemeente Amsterdam. Aan stadsdelen is verzocht om deze instructies over te nemen.

Bovenstaande acties betreffen de bouwfraude die in 2003 aan het licht kwam naar aanleiding van het bekend worden van de schaduwboekhouding van het bouwbedrijf Koop Tjuchem.

Op 14 februari 2004 berichtte De Telegraaf in het bezit te zijn gekomen van verrekeningslijsten, die ten grondslag liggen aan een schaduwboekhouding, van het bouwbedrijf Boele en Van Eesteren. Weer een week later meldde De Telegraaf wederom in het bezit te zijn gekomen van een schaduwboekhouding, ditmaal van het bouw- en techniekconcern TBI.

De gemeente Amsterdam wil ook wat betreft deze twee nieuwe bouwfraudegevallen tot actie overgaan. Hierbij wordt dezelfde strategie gehanteerd als bij de eerste terugvorderingsactie naar aanleiding van de schaduwboekhouding van Koop Tjuchem. De gemeente zal eerst de beschikking proberen te krijgen over deze verrekeningslijsten en schaduwboekhouding. Aan de hand daarvan kan worden bekeken of daarin werken voorkomen die zijn aanbesteed door de gemeente Amsterdam, of de gemeente schade heeft geleden en of er terugvorderingsacties kunnen worden gestart.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam

Amsterdam brengt bouwfraudezaken onder de rechter | Infrasite

Amsterdam brengt bouwfraudezaken onder de rechter

Amsterdam РDe gemeente Amsterdam gaat bij wijze van pilot drie zaken die verband houden met de bouwfraude aanhangig maken bij de civiele rechter. Het betreft hier zaken die aan het licht zijn gekomen naar aanleiding van het onderzoek van de parlementaire enqu̻tecommissie bouwnijverheid en die voorkomen in de schaduwboekhouding van Koop Tjuchem.

Het gaat om de volgende zaken:

– Vernieuwing van de deklagen op de Gooiseweg (1995).
– Realisatie aansluiting Rijkswegenknooppunt A2/A9 Meibergdreef (1998).
– Aanleg Burgemeester Stramanweg/Holterbergweg 2e fase en parkeerterreinen (1996).

De gemeente Amsterdam heeft deze drie zaken, samen met zo’n 450 andere, vorig jaar al aanhangig gemaakt bij de Raad van Arbitrage. Amsterdam vindt echter dat niet de Raad van Arbitrage, maar de civiele rechter de bevoegde instantie is. Mede omdat nog altijd niet duidelijk is wie precies bevoegd is, heeft de gemeente besloten om bovenstaande drie zaken bij wijze van pilot ook aanhangig te maken bij de civiele rechter.

Naast de acties om de geleden schade door de bouwfraude via de civiele rechter of de Raad van Arbitrage terug te vorderen, onderzoekt de gemeente Amsterdam ook de mogelijkheden om te schikken met bouwbedrijven. De gemeenteadvocaat voert hierover momenteel gesprekken met advocaten van bouwbedrijven. Een eventuele schikking zou financiële genoegdoening van de gemeente kunnen betekenen, hoge juridische kosten kunnen voorkomen en de samenwerking met de betrokken aannemers op een goed spoor zetten waardoor een transparante, professionele en zakelijke manier van werken met hen wordt bevorderd.

Mede naar aanleiding van de bouwfraude heeft het college van B&W per 1 januari 2004 ook nieuwe instructies laten ingaan voor het aanbesteden en inkopen door diensten en bedrijven van de gemeente Amsterdam. Aan stadsdelen is verzocht om deze instructies over te nemen.

Bovenstaande acties betreffen de bouwfraude die in 2003 aan het licht kwam naar aanleiding van het bekend worden van de schaduwboekhouding van het bouwbedrijf Koop Tjuchem.

Op 14 februari 2004 berichtte De Telegraaf in het bezit te zijn gekomen van verrekeningslijsten, die ten grondslag liggen aan een schaduwboekhouding, van het bouwbedrijf Boele en Van Eesteren. Weer een week later meldde De Telegraaf wederom in het bezit te zijn gekomen van een schaduwboekhouding, ditmaal van het bouw- en techniekconcern TBI.

De gemeente Amsterdam wil ook wat betreft deze twee nieuwe bouwfraudegevallen tot actie overgaan. Hierbij wordt dezelfde strategie gehanteerd als bij de eerste terugvorderingsactie naar aanleiding van de schaduwboekhouding van Koop Tjuchem. De gemeente zal eerst de beschikking proberen te krijgen over deze verrekeningslijsten en schaduwboekhouding. Aan de hand daarvan kan worden bekeken of daarin werken voorkomen die zijn aanbesteed door de gemeente Amsterdam, of de gemeente schade heeft geleden en of er terugvorderingsacties kunnen worden gestart.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Amsterdam