Reisuren en vakantiefonds bij CAO-overleg

Gouda – Tijdens de vijfde onderhandelingsronde om te komen tot een nieuwe Bouw-CAO is uitgebreid gesproken over onder meer de reisurenregeling en het vakantiefonds.

Van werkgeverskant zijn de problemen toegelicht die ondernemingen ervaren bij de praktische uitvoering van de huidige reisurenregeling. Omdat omstandigheden tussen delen van de bedrijfstak en tussen ondernemingen verschillen en er fricties ontstaan over de toepassing van de CAO-regeling, willen de werkgevers toe naar een regeling op het niveau van de onderneming. Dit is voor de werkgeversdelegatie een hard punt bij de onderhandelingen. “We willen een fundamenteel andere aanpak waarmee bedrijven uit de voeten kunnen. In de huidige regeling herkent de achterban geen relatie met de werkelijk gemaakte reistijd”, aldus onderhandelaar Bolwijn. Daarbij is beklemtoond dat in de werkgeversnota nadrukkelijk is aangegeven dat het niet zou moeten gaan om een afschaffing, maar om het uit de CAO halen.
Overigens merkten de werkgevers wél op, dat een vergoeding voor de reistijd naar het werk in andere sectoren niet voorkomt, terwijl in de huidige maatschappelijke context enige reistijd algemeen geaccepteerd is.
De vakbonden kunnen zich niet vinden in de werkgeversvoorstellen.

Een ander fundamenteel punt is de omzetting van de systematiek van het vakantiefonds naar een gebruikelijke vakantiegeldregeling. De historisch verklaarbare redenen om een afwijkend systeem te hanteren, zijn niet meer van deze tijd. Ook in de CAO voor uitvoerend, technisch en administratief personeel van bouwbedrijven geldt de regeling zoals in andere sectoren. Van vakbondszijde is in beginsel afwijzend gereageerd op deze aanpassing aan de gewijzigde maatschappelijke situatie.

Ten aanzien van een voorziening om de vacatures in de bouwsector inzichtelijker te maken, hebben partijen afgesproken te kijken naar mogelijkheden om dit bijvoorbeeld via internet te realiseren.

De volgende onderhandelingsronde vindt plaats op donderdag 11 maart 2004.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB

Reisuren en vakantiefonds bij CAO-overleg | Infrasite

Reisuren en vakantiefonds bij CAO-overleg

Gouda – Tijdens de vijfde onderhandelingsronde om te komen tot een nieuwe Bouw-CAO is uitgebreid gesproken over onder meer de reisurenregeling en het vakantiefonds.

Van werkgeverskant zijn de problemen toegelicht die ondernemingen ervaren bij de praktische uitvoering van de huidige reisurenregeling. Omdat omstandigheden tussen delen van de bedrijfstak en tussen ondernemingen verschillen en er fricties ontstaan over de toepassing van de CAO-regeling, willen de werkgevers toe naar een regeling op het niveau van de onderneming. Dit is voor de werkgeversdelegatie een hard punt bij de onderhandelingen. “We willen een fundamenteel andere aanpak waarmee bedrijven uit de voeten kunnen. In de huidige regeling herkent de achterban geen relatie met de werkelijk gemaakte reistijd”, aldus onderhandelaar Bolwijn. Daarbij is beklemtoond dat in de werkgeversnota nadrukkelijk is aangegeven dat het niet zou moeten gaan om een afschaffing, maar om het uit de CAO halen.
Overigens merkten de werkgevers wél op, dat een vergoeding voor de reistijd naar het werk in andere sectoren niet voorkomt, terwijl in de huidige maatschappelijke context enige reistijd algemeen geaccepteerd is.
De vakbonden kunnen zich niet vinden in de werkgeversvoorstellen.

Een ander fundamenteel punt is de omzetting van de systematiek van het vakantiefonds naar een gebruikelijke vakantiegeldregeling. De historisch verklaarbare redenen om een afwijkend systeem te hanteren, zijn niet meer van deze tijd. Ook in de CAO voor uitvoerend, technisch en administratief personeel van bouwbedrijven geldt de regeling zoals in andere sectoren. Van vakbondszijde is in beginsel afwijzend gereageerd op deze aanpassing aan de gewijzigde maatschappelijke situatie.

Ten aanzien van een voorziening om de vacatures in de bouwsector inzichtelijker te maken, hebben partijen afgesproken te kijken naar mogelijkheden om dit bijvoorbeeld via internet te realiseren.

De volgende onderhandelingsronde vindt plaats op donderdag 11 maart 2004.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB