Inspraak Plusstrook A27 Utrecht-Nrd-knooppunt Eemnes

Den Haag – Tot en met 19 april 2004 liggen het ontwerp-wegaanpassingsbesluit Plusstrook A27 Utrecht-Noord – knooppunt Eemnes, de bijbehorende aanvragen voor uitvoeringsbesluiten en het milieu-effectrapport (MER) ter inzage. Dit project doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de Spoedwet wegverbreding, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer. Op grond daarvan is het mogelijk tot en met 19 april 2004 in te spreken
op de inhoud van bovengenoemde besluiten en opmerkingen op de inhoud van het MER kenbaar maken.

Op de A27 tussen Utrecht en Eemnes staan vaak files. In de avondspits staan deze vooral in noordelijke richting, dus vanuit Utrecht (knooppunt Rijnsweerd) naar knooppunt Eemnes. Door de groei van het autoverkeer op de A27 worden de doorstromingsproblemen steeds groter. Om de files terug te dringen wordt op het traject Utrecht-Noord – knooppunt Eemnes een plusstrook aangelegd in noordelijke richting over een lengte van 15 kilometer. Een plusstrook is een (smallere) rijstrook die alleen wordt opengesteld tijdens de spits. Als maximumsnelheid geldt dan 100 kilometer per uur. Door de aanleg van de
plusstrook neemt de capaciteit op dit deel van de A27 toe en wordt de doorstroming verbeterd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Publicatie Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat

Inspraak Plusstrook A27 Utrecht-Nrd-knooppunt Eemnes | Infrasite

Inspraak Plusstrook A27 Utrecht-Nrd-knooppunt Eemnes

Den Haag – Tot en met 19 april 2004 liggen het ontwerp-wegaanpassingsbesluit Plusstrook A27 Utrecht-Noord – knooppunt Eemnes, de bijbehorende aanvragen voor uitvoeringsbesluiten en het milieu-effectrapport (MER) ter inzage. Dit project doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de Spoedwet wegverbreding, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer. Op grond daarvan is het mogelijk tot en met 19 april 2004 in te spreken
op de inhoud van bovengenoemde besluiten en opmerkingen op de inhoud van het MER kenbaar maken.

Op de A27 tussen Utrecht en Eemnes staan vaak files. In de avondspits staan deze vooral in noordelijke richting, dus vanuit Utrecht (knooppunt Rijnsweerd) naar knooppunt Eemnes. Door de groei van het autoverkeer op de A27 worden de doorstromingsproblemen steeds groter. Om de files terug te dringen wordt op het traject Utrecht-Noord – knooppunt Eemnes een plusstrook aangelegd in noordelijke richting over een lengte van 15 kilometer. Een plusstrook is een (smallere) rijstrook die alleen wordt opengesteld tijdens de spits. Als maximumsnelheid geldt dan 100 kilometer per uur. Door de aanleg van de
plusstrook neemt de capaciteit op dit deel van de A27 toe en wordt de doorstroming verbeterd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Publicatie Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat