GS Gelderland: Optimaal OV en bereikbaarheid

Arnhem – Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland hebben het statenvoorstel over openbaar vervoer vastgesteld. In dit voorstel worden twee varianten uitgewerkt, waarmee de bezuinigingen op het openbaar vervoer opgevangen kunnen worden: een taakstellende variant en een optimalisatie variant. GS opteert voor de laatste. Uitgangspunt bij deze variant van GS is dat er geen sprake kan en mag zijn van het schrappen van buslijnen, maar van het vervangen van verschillende lijnen door realistische, goed werkende alternatieven. Efficiënter en effectiever omgaan met het bestaande integrale netwerk van snelnet (bus en trein), regionet (bus) en het aanvullende net (regiotaxi en buurtbus) zijn de kernbegrippen. Deze variant levert een bezuiniging van 1,4 miljoen euro op. De taakstellende variant levert een bezuiniging van 2 miljoen euro op. Het statenvoorstel wordt besproken in de Statencommissie Verkeer en Water van 17 maart 2004. Uiteindelijk kiest Provinciale Staten op 31 maart 2004 uit een van beide varianten.

Besparen, verbeteren en vernieuwen zijn sleutelwoorden in de variant van het dagelijks bestuur aan de Gelderse Staten. Gedeputeerde Marijke van Haaren: ‘Ik vind dat we met de optimalisatie-variant aan alle voorwaarden voldoen. Niet iedereen zal staan te juichen, maar de keuzes die we hebben moeten maken zijn verantwoord. Het is nog steeds mogelijk dat iedereen in Gelderland gebruik kan blijven maken van een vorm van openbaar vervoer’. Het college heeft er de afgelopen maanden stevig aan getrokken om in overleg met gemeenten en vervoersbedrijven tot dit voorstel te komen. In feite presenteert het dagelijks bestuur van de provincie hiermee een totaalpakket aan het Gelders parlement: een optimale dienstregeling rond 1 juli van dit jaar.

Kosten
De variant die het college nu voorstelt levert een besparing op van 1,4 miljoen euro. Daarmee wijkt het college af van hetgeen door het Gelders parlement als taakstelling naar voren is geschoven, namelijk 2 miljoen euro besparen op de OV-uitgaven in de tweede helft van 2004. De reden van deze afwijking ligt erin dat dan niet meer kan worden voldaan aan de uitgangspunten van de Netwerknota. Om het verschil op te vangen wordt het bestaande Fonds Stimulering OV ingericht als egalisatie- en risicofonds. Met dit fonds kan tijdelijk het tekort worden opgevangen.

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (regiotaxi)
Daarnaast vraagt het college toestemming om een onderzoek uit te voeren naar de vernieuwing van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV). Dit moet leiden tot een langjarige en kosteneffectieve uitvoering van het openbaar vervoer in landelijke gebieden.

Innovatie
In het voorstel aan het Gelders parlement wordt ook voorgesteld om samen met de marktpartijen innovatievoorstellen te ontwikkelen en uit te voeren voor een bedrag van 4,5 miljoen euro voor de jaren 2004 en 2005.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Gelderland

GS Gelderland: Optimaal OV en bereikbaarheid | Infrasite

GS Gelderland: Optimaal OV en bereikbaarheid

Arnhem – Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland hebben het statenvoorstel over openbaar vervoer vastgesteld. In dit voorstel worden twee varianten uitgewerkt, waarmee de bezuinigingen op het openbaar vervoer opgevangen kunnen worden: een taakstellende variant en een optimalisatie variant. GS opteert voor de laatste. Uitgangspunt bij deze variant van GS is dat er geen sprake kan en mag zijn van het schrappen van buslijnen, maar van het vervangen van verschillende lijnen door realistische, goed werkende alternatieven. Efficiënter en effectiever omgaan met het bestaande integrale netwerk van snelnet (bus en trein), regionet (bus) en het aanvullende net (regiotaxi en buurtbus) zijn de kernbegrippen. Deze variant levert een bezuiniging van 1,4 miljoen euro op. De taakstellende variant levert een bezuiniging van 2 miljoen euro op. Het statenvoorstel wordt besproken in de Statencommissie Verkeer en Water van 17 maart 2004. Uiteindelijk kiest Provinciale Staten op 31 maart 2004 uit een van beide varianten.

Besparen, verbeteren en vernieuwen zijn sleutelwoorden in de variant van het dagelijks bestuur aan de Gelderse Staten. Gedeputeerde Marijke van Haaren: ‘Ik vind dat we met de optimalisatie-variant aan alle voorwaarden voldoen. Niet iedereen zal staan te juichen, maar de keuzes die we hebben moeten maken zijn verantwoord. Het is nog steeds mogelijk dat iedereen in Gelderland gebruik kan blijven maken van een vorm van openbaar vervoer’. Het college heeft er de afgelopen maanden stevig aan getrokken om in overleg met gemeenten en vervoersbedrijven tot dit voorstel te komen. In feite presenteert het dagelijks bestuur van de provincie hiermee een totaalpakket aan het Gelders parlement: een optimale dienstregeling rond 1 juli van dit jaar.

Kosten
De variant die het college nu voorstelt levert een besparing op van 1,4 miljoen euro. Daarmee wijkt het college af van hetgeen door het Gelders parlement als taakstelling naar voren is geschoven, namelijk 2 miljoen euro besparen op de OV-uitgaven in de tweede helft van 2004. De reden van deze afwijking ligt erin dat dan niet meer kan worden voldaan aan de uitgangspunten van de Netwerknota. Om het verschil op te vangen wordt het bestaande Fonds Stimulering OV ingericht als egalisatie- en risicofonds. Met dit fonds kan tijdelijk het tekort worden opgevangen.

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (regiotaxi)
Daarnaast vraagt het college toestemming om een onderzoek uit te voeren naar de vernieuwing van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV). Dit moet leiden tot een langjarige en kosteneffectieve uitvoering van het openbaar vervoer in landelijke gebieden.

Innovatie
In het voorstel aan het Gelders parlement wordt ook voorgesteld om samen met de marktpartijen innovatievoorstellen te ontwikkelen en uit te voeren voor een bedrag van 4,5 miljoen euro voor de jaren 2004 en 2005.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Gelderland