Tracébesluit Sloelijn

Den Haag РDe Minister van Verkeer en Waterstaat heeft in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer het Trac̩besluit Sloelijn vastgesteld op basis van het ontwerp-trac̩besluit en de inspraakreacties.

Op grond van de Tracéwet en de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden van tot en met 13 april 2004 tegen het Tracébesluit Sloelijn beroep instellen.

De Sloelijn is de goederenspoorlijn die het Sloegebied (havengebied Vlissingen-Oost) verbindt met het Zeeuwse hoofdspoor Vlissingen-Roosendaal. Door de economische groei van het Sloegebied zullen in de toekomst meer goederentreinen van de Sloelijn gebruikmaken.
De lijn voldoet niet aan de gestelde milieu- en veiligheidseisen om de groei op te vangen. Bovendien is de Sloelijn niet geëlektrificeerd. Daarom is een procedure doorlopen. In februari 2004 is het tracébesluit vastgesteld, hiermee is de laatste stap in de besluitvorming van
de Sloelijn afgerond. Volgens planning gaat het project dit jaar in realisatie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat

Tracébesluit Sloelijn | Infrasite

Tracébesluit Sloelijn

Den Haag РDe Minister van Verkeer en Waterstaat heeft in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer het Trac̩besluit Sloelijn vastgesteld op basis van het ontwerp-trac̩besluit en de inspraakreacties.

Op grond van de Tracéwet en de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden van tot en met 13 april 2004 tegen het Tracébesluit Sloelijn beroep instellen.

De Sloelijn is de goederenspoorlijn die het Sloegebied (havengebied Vlissingen-Oost) verbindt met het Zeeuwse hoofdspoor Vlissingen-Roosendaal. Door de economische groei van het Sloegebied zullen in de toekomst meer goederentreinen van de Sloelijn gebruikmaken.
De lijn voldoet niet aan de gestelde milieu- en veiligheidseisen om de groei op te vangen. Bovendien is de Sloelijn niet geëlektrificeerd. Daarom is een procedure doorlopen. In februari 2004 is het tracébesluit vastgesteld, hiermee is de laatste stap in de besluitvorming van
de Sloelijn afgerond. Volgens planning gaat het project dit jaar in realisatie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat