Toekomst Randstad vraagt investeringen in NV Utrecht

Het belang van de NV Utrecht voor de randstedelijke en nationale economie laat zich aflezen aan de bijdrage aan het Bruto Nationaal Product. De regio staat met haar bijdrage op de tweede plaats: na Groot-Amsterdam en nog vóór Rijnmond. Met de hoogst opgeleide bevolking van Nederland geldt de NV Utrecht binnen de Randstad als dé broedplaats van kennis en talent. Ter illustratie: de Universiteit Utrecht behoort als enige Nederlandse universiteit tot de top 10 van het Europees wetenschappelijk onderwijs. Gecombineerd met een centrale ligging en haar landschappelijke aantrekkelijkheid verklaart dit het succes van de regio als vestigingsplaats van mensen en bedrijven.

Investeren in bereikbaarheid
De bereikbaarheid en toegankelijkheid van Utrecht en het Gooi raken direct aan de toegankelijkheid van de Randstad. Om er voor te zorgen dat ook na 2010 de infrastructuur blijft functioneren (en bijvoorbeeld Schiphol en Rijnmond bereikbaar blijven) wordt een dringend beroep gedaan op het Rijk om zijn verantwoordelijkheid te nemen. De NV Utrecht becijfert de noodzakelijke investeringen in de verbindingen tussen de Randstad en Europa op € 3,8 miljard.

Op dit moment zijn er al dagelijks verkeersopstoppingen in de regio en dat wordt in de toekomst alleen maar erger. Dit maakt capaciteitsvergroting van de A1, A2, A12, A27 en A28 onvermijdelijk. Voor de doorstroming op het wegennet is het ook essentieel om de Ring Utrecht te sluiten. Daarnaast vindt de NV Utrecht aanleg van hogesnelheidslijnen naar Oost en West noodzakelijk om de doorgaande rijkswegen te ontlasten. Van groot belang is verder optimalisering van het openbaar vervoernet binnen de regio: de aanleg van Randstadspoor, de Stichtse lijn en de Gooise Ring hebben prioriteit.

Investeren in stedelijke netwerken
De NV Utrecht kiest nadrukkelijk voor selectieve groei op stedelijke knooppunten. Groei op locaties waar wegen en openbaarvervoerlijnen bij elkaar komen voorkomt onnodige belasting van de auto-infrastructuur. Groeicentra zijn de stationsgebieden van Utrecht en Amersfoort, het nieuwe stadscentrum Leidsche Rijn, het Media Park in Hilversum en universiteitscentrum De Uithof. Op de agenda staat ook het beter benutten van bedrijventerrein Lage Weide als multimodaal vervoersknooppunt en grootste binnenhaven aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Gebruikmakend van haar centrale ligging wil de NV Utrecht haar positie als ontmoetingsplaats van talent verder uitbouwen. De groei is vooral gericht op de sectoren cultuur, multimedia, leisure en horeca en op de ontwikkeling van de kenniseconomie. Gestreefd wordt naar vestiging van (hoofd)kantoren van (inter)nationale bedrijven.

Investeren in aantrekkelijke leefmilieus

De NV Utrecht koestert de hoge kwaliteit van het landelijk gebied, waardoor juist het topsegment van de randstedelijke woningmarkt hier te vinden is. Dit vraagt om zorgvuldige inpassing van ruimte voor nieuwe woningen, bedrijven en infrastructuur. Tot 2010 ligt er een opgave voor de bouw van 50.000 woningen. In de periode 2010-2030 moet ruimte gevonden worden voor nog eens 110.000 woningen. Naast herstructurering van bestaande woon-werkgebieden wordt gezocht naar locaties voor nieuwe uitleg. De regio wil de woningbouw combineren met investeringen in water, cultuurhistorie, groen en recreatie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Utrecht

Toekomst Randstad vraagt investeringen in NV Utrecht | Infrasite

Toekomst Randstad vraagt investeringen in NV Utrecht

Het belang van de NV Utrecht voor de randstedelijke en nationale economie laat zich aflezen aan de bijdrage aan het Bruto Nationaal Product. De regio staat met haar bijdrage op de tweede plaats: na Groot-Amsterdam en nog vóór Rijnmond. Met de hoogst opgeleide bevolking van Nederland geldt de NV Utrecht binnen de Randstad als dé broedplaats van kennis en talent. Ter illustratie: de Universiteit Utrecht behoort als enige Nederlandse universiteit tot de top 10 van het Europees wetenschappelijk onderwijs. Gecombineerd met een centrale ligging en haar landschappelijke aantrekkelijkheid verklaart dit het succes van de regio als vestigingsplaats van mensen en bedrijven.

Investeren in bereikbaarheid
De bereikbaarheid en toegankelijkheid van Utrecht en het Gooi raken direct aan de toegankelijkheid van de Randstad. Om er voor te zorgen dat ook na 2010 de infrastructuur blijft functioneren (en bijvoorbeeld Schiphol en Rijnmond bereikbaar blijven) wordt een dringend beroep gedaan op het Rijk om zijn verantwoordelijkheid te nemen. De NV Utrecht becijfert de noodzakelijke investeringen in de verbindingen tussen de Randstad en Europa op € 3,8 miljard.

Op dit moment zijn er al dagelijks verkeersopstoppingen in de regio en dat wordt in de toekomst alleen maar erger. Dit maakt capaciteitsvergroting van de A1, A2, A12, A27 en A28 onvermijdelijk. Voor de doorstroming op het wegennet is het ook essentieel om de Ring Utrecht te sluiten. Daarnaast vindt de NV Utrecht aanleg van hogesnelheidslijnen naar Oost en West noodzakelijk om de doorgaande rijkswegen te ontlasten. Van groot belang is verder optimalisering van het openbaar vervoernet binnen de regio: de aanleg van Randstadspoor, de Stichtse lijn en de Gooise Ring hebben prioriteit.

Investeren in stedelijke netwerken
De NV Utrecht kiest nadrukkelijk voor selectieve groei op stedelijke knooppunten. Groei op locaties waar wegen en openbaarvervoerlijnen bij elkaar komen voorkomt onnodige belasting van de auto-infrastructuur. Groeicentra zijn de stationsgebieden van Utrecht en Amersfoort, het nieuwe stadscentrum Leidsche Rijn, het Media Park in Hilversum en universiteitscentrum De Uithof. Op de agenda staat ook het beter benutten van bedrijventerrein Lage Weide als multimodaal vervoersknooppunt en grootste binnenhaven aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Gebruikmakend van haar centrale ligging wil de NV Utrecht haar positie als ontmoetingsplaats van talent verder uitbouwen. De groei is vooral gericht op de sectoren cultuur, multimedia, leisure en horeca en op de ontwikkeling van de kenniseconomie. Gestreefd wordt naar vestiging van (hoofd)kantoren van (inter)nationale bedrijven.

Investeren in aantrekkelijke leefmilieus

De NV Utrecht koestert de hoge kwaliteit van het landelijk gebied, waardoor juist het topsegment van de randstedelijke woningmarkt hier te vinden is. Dit vraagt om zorgvuldige inpassing van ruimte voor nieuwe woningen, bedrijven en infrastructuur. Tot 2010 ligt er een opgave voor de bouw van 50.000 woningen. In de periode 2010-2030 moet ruimte gevonden worden voor nog eens 110.000 woningen. Naast herstructurering van bestaande woon-werkgebieden wordt gezocht naar locaties voor nieuwe uitleg. De regio wil de woningbouw combineren met investeringen in water, cultuurhistorie, groen en recreatie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Utrecht