ARCADIS: Lichte winstdaling bij stijgende omzet

Arnhem – ARCADIS heeft vandaag bekend gemaakt, dat ondanks de moeilijke marktomstandigheden, de winst in 2003 op een redelijk niveau is gebleven. De netto operationele winst bedroeg € 22,5 miljoen, of € 1,11 per aandeel. Dit is een daling met 9%, waarvan 5% tengevolge van de daling van vooral de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro. Exclusief dit valuta-effect bleef de winstdaling beperkt tot 4%. Acquisities droegen conform verwachting bij aan de winst. De bedrijfsopbrengsten groeiden met 3% naar € 841 miljoen. Exclusief valuta-effect bedroeg de groei 10%. Dit is in lijn met de doelstelling om de bedrijfsopbrengsten jaarlijks met 10% te laten groeien.

De lagere winst is vooral het gevolg van de situatie in Nederland waar door de moeilijke markt de concurrentie toenam. In combinatie met de sterk gestegen pensioenlasten leidde dit tot een daling van omzet en winst. Om de capaciteit aan te passen aan de verminderde marktvraag is het personeelsbestand in Nederland teruggebracht met 325 medewerkers, grotendeels door natuurlijk verloop en beëindiging van flexibele contracten.

Voorgesteld wordt het dividend (in contanten) te handhaven op € 0,48 per aandeel, hetgeen een dividendrendement oplevert van circa 5%.

Infrastructuur
De groei van 8% was afkomstig van acquisities. Het aandeel in de totale omzet nam toe tot 53% (2002: 51%). De autonome groei viel terug naar 0%. Dit was vooral het gevolg van ontwikkelingen in Nederland, Brazilië en in de donorgefinancierde markt. In Nederland trad een daling op in de gemeentelijke markt, ten dele gecompenseerd door groei in de kunstgrasmarkt. Hoewel de grote projecten wat betreft het civieltechnisch ontwerpwerk over hun hoogtepunt heen zijn, werd nog veel werk verricht aan de bovenbouw voor de Betuweroute en de spoorverdubbeling Utrecht – Amsterdam. Na de sterke daling in Brazilië in het eerste halfjaar, was in het vierde kwartaal enig herstel zichtbaar. In België en Spanje is ARCADIS betrokken bij talrijke uitbreidingen en verbeteringen van infrastructuur, waardoor de autonome groei daar op een hoog niveau werd voortgezet. Werk aan waterprojecten en hogesnelheidslijnen zorgde in Duitsland voor het eerst sinds jaren voor groei. In de Amerikaanse infrastructuurmarkt werden de activiteiten door acquisities sterk uitgebreid. Ondanks druk op de overheidsbudgetten kon hier de autonome groei op een bescheiden niveau worden gehandhaafd.

Milieu
Met een autonome groei van 10% was milieu veruit de belangrijkste groeimarkt voor ARCADIS. Door een negatief valuta-effect daalde de omzet per saldo met 2%. Het aandeel in het totaal liep hierdoor terug naar 27% (2002: 28%). Het overgrote deel van de groei was afkomstig uit de Verenigde Staten, waar het GRiP™ programma succesvol werd uitgebreid naar de federale overheid. Nadat eerder al opdrachten ter waarde van US$ 40 miljoen werden binnengehaald voor de sanering van militaire terreinen, werd daaraan in september 2003 nog voor US$ 85 miljoen aan opdrachten toegevoegd. Ook buiten de Verenigde Staten was vrijwel over de gehele linie sprake van autonome groei, die in het tweede halfjaar afvlakte. Het multinational clients program droeg bij aan de groei, met name in Engeland, Brazilië, Frankrijk en België. In Nederland was de groei gering, terwijl in de donorgefinancierde markt een behoorlijke daling optrad.

Vooruitzichten
Hoewel er signalen zijn van economisch herstel, blijven de marktomstandigheden voor ARCADIS wisselend. In Nederland verschuift onder druk van het overheidsbudget de aandacht van nieuwe projecten naar vernieuwing en aanpassing van bestaande infrastructuur. Gezien de noodzaak tot verbetering van de spoorinfrastructuur, biedt dit kansen voor ARCADIS. In de overige Europese landen geeft betrokkenheid bij grote projecten in combinatie met de Europese investeringsprogramma’s in transnationale infrastructuur, mogelijkheden voor groei. Verwacht wordt dat de Amerikaanse infrastructuurmarkt stabiel blijft, terwijl in Zuid-Amerika verbetering kan optreden. Het succes van ARCADIS met het GRiP™ programma en met dienstverlening aan multinationale klanten, is een goede basis voor voortzetting van groei in de milieumarkt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ARCADIS NV

ARCADIS: Lichte winstdaling bij stijgende omzet | Infrasite

ARCADIS: Lichte winstdaling bij stijgende omzet

Arnhem – ARCADIS heeft vandaag bekend gemaakt, dat ondanks de moeilijke marktomstandigheden, de winst in 2003 op een redelijk niveau is gebleven. De netto operationele winst bedroeg € 22,5 miljoen, of € 1,11 per aandeel. Dit is een daling met 9%, waarvan 5% tengevolge van de daling van vooral de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro. Exclusief dit valuta-effect bleef de winstdaling beperkt tot 4%. Acquisities droegen conform verwachting bij aan de winst. De bedrijfsopbrengsten groeiden met 3% naar € 841 miljoen. Exclusief valuta-effect bedroeg de groei 10%. Dit is in lijn met de doelstelling om de bedrijfsopbrengsten jaarlijks met 10% te laten groeien.

De lagere winst is vooral het gevolg van de situatie in Nederland waar door de moeilijke markt de concurrentie toenam. In combinatie met de sterk gestegen pensioenlasten leidde dit tot een daling van omzet en winst. Om de capaciteit aan te passen aan de verminderde marktvraag is het personeelsbestand in Nederland teruggebracht met 325 medewerkers, grotendeels door natuurlijk verloop en beëindiging van flexibele contracten.

Voorgesteld wordt het dividend (in contanten) te handhaven op € 0,48 per aandeel, hetgeen een dividendrendement oplevert van circa 5%.

Infrastructuur
De groei van 8% was afkomstig van acquisities. Het aandeel in de totale omzet nam toe tot 53% (2002: 51%). De autonome groei viel terug naar 0%. Dit was vooral het gevolg van ontwikkelingen in Nederland, Brazilië en in de donorgefinancierde markt. In Nederland trad een daling op in de gemeentelijke markt, ten dele gecompenseerd door groei in de kunstgrasmarkt. Hoewel de grote projecten wat betreft het civieltechnisch ontwerpwerk over hun hoogtepunt heen zijn, werd nog veel werk verricht aan de bovenbouw voor de Betuweroute en de spoorverdubbeling Utrecht – Amsterdam. Na de sterke daling in Brazilië in het eerste halfjaar, was in het vierde kwartaal enig herstel zichtbaar. In België en Spanje is ARCADIS betrokken bij talrijke uitbreidingen en verbeteringen van infrastructuur, waardoor de autonome groei daar op een hoog niveau werd voortgezet. Werk aan waterprojecten en hogesnelheidslijnen zorgde in Duitsland voor het eerst sinds jaren voor groei. In de Amerikaanse infrastructuurmarkt werden de activiteiten door acquisities sterk uitgebreid. Ondanks druk op de overheidsbudgetten kon hier de autonome groei op een bescheiden niveau worden gehandhaafd.

Milieu
Met een autonome groei van 10% was milieu veruit de belangrijkste groeimarkt voor ARCADIS. Door een negatief valuta-effect daalde de omzet per saldo met 2%. Het aandeel in het totaal liep hierdoor terug naar 27% (2002: 28%). Het overgrote deel van de groei was afkomstig uit de Verenigde Staten, waar het GRiP™ programma succesvol werd uitgebreid naar de federale overheid. Nadat eerder al opdrachten ter waarde van US$ 40 miljoen werden binnengehaald voor de sanering van militaire terreinen, werd daaraan in september 2003 nog voor US$ 85 miljoen aan opdrachten toegevoegd. Ook buiten de Verenigde Staten was vrijwel over de gehele linie sprake van autonome groei, die in het tweede halfjaar afvlakte. Het multinational clients program droeg bij aan de groei, met name in Engeland, Brazilië, Frankrijk en België. In Nederland was de groei gering, terwijl in de donorgefinancierde markt een behoorlijke daling optrad.

Vooruitzichten
Hoewel er signalen zijn van economisch herstel, blijven de marktomstandigheden voor ARCADIS wisselend. In Nederland verschuift onder druk van het overheidsbudget de aandacht van nieuwe projecten naar vernieuwing en aanpassing van bestaande infrastructuur. Gezien de noodzaak tot verbetering van de spoorinfrastructuur, biedt dit kansen voor ARCADIS. In de overige Europese landen geeft betrokkenheid bij grote projecten in combinatie met de Europese investeringsprogramma’s in transnationale infrastructuur, mogelijkheden voor groei. Verwacht wordt dat de Amerikaanse infrastructuurmarkt stabiel blijft, terwijl in Zuid-Amerika verbetering kan optreden. Het succes van ARCADIS met het GRiP™ programma en met dienstverlening aan multinationale klanten, is een goede basis voor voortzetting van groei in de milieumarkt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ARCADIS NV