Jaarcijfers 2003 DHV

Amersfoort – De DHV Groep sluit 2003 af met een bedrijfsresultaat van € 2,9 miljoen en een nettoresultaat van € 1 miljoen.

Belangrijkste oorzaken voor de scherpe daling ten opzichte van 2002 zijn de toename van de pensioen-premielasten (€ 9 miljoen) en de hoge kosten voor herstructurering (€ 8,1 miljoen).
De netto-omzet is ten opzichte van 2002 gering gedaald met € 10 miljoen (- 3%) naar € 311 miljoen. De toegevoegde waarde (omzet minus directe projectkosten) steeg met 2% naar € 235 miljoen. De omzet kwam voor 62% uit Nederland, voor 13% uit andere Europese landen en voor 25% uit landen buiten Europa.

Herstructureringen
In Nederland en in de overige West-Europese landen, heeft de DHV Groep negatieve effecten ondervonden van de teruglopende investeringen en budgetbeperkingen in zowel de private als de publieke sector. Voor de DHV business groups Bouw en Industrie (in de eerste helft van 2003) en Water (in de tweede helft van 2003) leidde dit tot ingrijpende reorganisaties, inclusief het afvloeien van ruim 100 medewerkers. Ook werd besloten het kantoor van DHV Water in Leusden per 1 januari 2004 te sluiten en het bedrijfsonderdeel te verhuizen naar het hoofdkantoor in Amersfoort.
Als gevolg van de politiek instabiele situatie in het Midden-Oosten is in de tweede helft van 2003 besloten tot het beëindigen van de activiteiten van DHV International (UK) en de daarbij behorende vestiging in Katar.

Belangrijke groeimarkten en overnames
Positieve uitzondering op de teleurstellende marktontwikkelingen vormt opnieuw de Nederlandse gemeentelijke markt, een van de belangrijkste klantengroepen van DHV. De groep profiteerde van de toenemende vraag naar oplossingen voor de herstructurering van stadscentra, wijken en bedrijventerreinen.
Ook de ontwikkelingen in Centraal- en Oost-Europa zijn relatief gunstig. Veel van de groei wordt gestimuleerd door activiteiten gericht op de toetreding van een groot aantal landen tot de Europese Unie. Door de combinatie van internationale kennis en lokale aanwezigheid heeft DHV zijn positie in deze regio versterkt. Het verkrijgen van de opdracht voor ontwerpwerkzaamheden voor de St. Petersburg-stormvloedkering in Rusland vormt daarin een hoogtepunt.
China is voor DHV uitgegroeid tot de belangrijkste buitenlandse markt, hetgeen heeft geleid tot oprichting van de landenorganisatie DHV China. De verwerving van een aantal prestigieuze projecten, zoals het opstellen van een masterplan voor de haven van Guangzhou-Nansha en het ontwerp van een nieuwe terminal voor Beijing Airport, droeg bij aan de versterking van de marktpositie.
Per 1 januari 2003 was de aansluiting van NACO bij de DHV Groep een feit. Met deze acquisitie realiseert de groep een sterk luchthavenprofiel en wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de internationalisatie van de werkzaamheden.
De positie op de Belgische markt is versterkt met de overname van het bureau Engels op 10 januari 2003. Het Antwerpse bureau is gespecialiseerd in infrastructuurprojecten en topografie voor gemeentelijke en regionale overheden.

Vooruitzichten 2004 en verder
In de komende jaren blijft het herstel van de winstgevendheid hoge prioriteit houden. Voor 2004 wordt een positief effect verwacht van de vorig jaar uitgevoerde herstructureringen. Daarnaast zal bij de engineeringsactiviteiten in binnen- en buitenland een verdere efficiency-slag plaatsvinden.
Verwacht wordt dat de consultancytak van DHV – uitgebreid met expertise op het gebied van financiën, juridische advisering en procesmanagement – zal profiteren van de nog steeds groeiende behoefte aan multidisciplinair en integraal advies, met name op de Nederlandse markt.
Buiten Nederland wordt vooral in Centraal-Europa, China en Zuid-Afrika verdere groei verwacht

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht DHV