Strukton realiseert hoger nettoresultaat

Maarssen – De netto winst van Strukton Groep is in 2003 met 6% gestegen tot EUR 13,6 miljoen (2002: EUR 12,8 miljoen). De bedrijfsopbrengsten stegen ca.1% tot EUR 639 miljoen (2002: EUR 630 miljoen). De resultaten zijn inclusief een eenmalige pensioenlast van EUR 6 miljoen.
Het rendement op het geïnvesteerde vermogen lag met 19.5% boven de doelstelling van 18%.
Zo staat in een persbericht van Strukton over de jaarcijfers voor 2003.

De orderportefeuille ultimo 2003 bedraagt EUR 831,6 miljoen (2002: EUR 940,9 miljoen) en is van redelijke kwaliteit. In verschillende sectoren heeft Strukton te kampen met volume- en prijsdruk als gevolg van een verslechterde aanbestedingsmarkt.

Alle divisies hebben een positieve bijdrage geleverd aan het resultaat.

De bedrijfsopbrengsten van Strukton Railinfra BV zijn in 2003 gestegen met ca. 10%. Deze stijging werd met name gerealiseerd op de internationale markt. De resultaten liggen in lijn hiermee. In 2003 is wederom geïnvesteerd in nieuw hoogwaardig materieel.

Gedurende 2003 werd een 60% belang verworven in Svensk Banproduktion AB, een belangrijke speler op de spooronderhoudsmarkt in Zweden. Deze acquisitie past in de strategie van verdergaande internationalisering in Europa voor Strukton Railinfra.

In de civiele bouw (Strukton Betonbouw bv) kwamen de bedrijfsopbrengsten en resultaten hoger uit dan verwacht. De markt daarentegen is in het verslagjaar sterk verslechterd. De aanvulling van de orderportefeuille is als gevolg van de druk op de aanbestedingsmarkt achtergebleven bij de verwachting.

Strukton Bouw & Vastgoed had in 2003 te kampen met een krimpende markt. Omzet en resultaten vielen lager uit dan verwacht. Vastgoedontwikkeling heeft gedurende 2003 enkele goede uitgangsposities verworven, die naar verwachting positief zullen bijdragen in de komende jaren.

Strukton Integrale Projecten is betrokken bij de eerste op concessie-basis aanbestede rioolwaterzuivering Harnaschpolder. Geconstateerd wordt dat er een groeiend besef is dat PPS meerwaarde oplevert d.m.v. een optimale prijs-kwaliteit verhouding over de gehele levensduur van het project. Deze transparante wijze van aanbesteden zal naar de mening van Strukton een bijdrage leveren aan het noodzakelijke herstel van vertrouwen in de sector. Strukton kan, gezien haar brede ervaring, een wezenlijke rol spelen in deze markt.

NMa
Een of meerdere bedrijven van Strukton zijn betrokken in NMa onderzoek. Strukton heeft hierin haar volledige medewerking aan de NMa toegezegd.

Strukton biedt haar excuses aan voor deze mogelijke overtredingen, welke dateren van voor de parlementaire enquête.

Eventuele boetes welke hieruit voort kunnen vloeien zijn niet uit te sluiten; hiertoe zijn echter geen voorzieningen getroffen.

Strukton is recentelijk toegelaten tot de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB).

Vooruitzichten 2004:
Als gevolg van verslechterende marktcondities verwacht de totale Groep verwacht voor het lopende jaar een daling van omzet en resultaat.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Strukton Groep nv

Strukton realiseert hoger nettoresultaat | Infrasite

Strukton realiseert hoger nettoresultaat

Maarssen – De netto winst van Strukton Groep is in 2003 met 6% gestegen tot EUR 13,6 miljoen (2002: EUR 12,8 miljoen). De bedrijfsopbrengsten stegen ca.1% tot EUR 639 miljoen (2002: EUR 630 miljoen). De resultaten zijn inclusief een eenmalige pensioenlast van EUR 6 miljoen.
Het rendement op het geïnvesteerde vermogen lag met 19.5% boven de doelstelling van 18%.
Zo staat in een persbericht van Strukton over de jaarcijfers voor 2003.

De orderportefeuille ultimo 2003 bedraagt EUR 831,6 miljoen (2002: EUR 940,9 miljoen) en is van redelijke kwaliteit. In verschillende sectoren heeft Strukton te kampen met volume- en prijsdruk als gevolg van een verslechterde aanbestedingsmarkt.

Alle divisies hebben een positieve bijdrage geleverd aan het resultaat.

De bedrijfsopbrengsten van Strukton Railinfra BV zijn in 2003 gestegen met ca. 10%. Deze stijging werd met name gerealiseerd op de internationale markt. De resultaten liggen in lijn hiermee. In 2003 is wederom geïnvesteerd in nieuw hoogwaardig materieel.

Gedurende 2003 werd een 60% belang verworven in Svensk Banproduktion AB, een belangrijke speler op de spooronderhoudsmarkt in Zweden. Deze acquisitie past in de strategie van verdergaande internationalisering in Europa voor Strukton Railinfra.

In de civiele bouw (Strukton Betonbouw bv) kwamen de bedrijfsopbrengsten en resultaten hoger uit dan verwacht. De markt daarentegen is in het verslagjaar sterk verslechterd. De aanvulling van de orderportefeuille is als gevolg van de druk op de aanbestedingsmarkt achtergebleven bij de verwachting.

Strukton Bouw & Vastgoed had in 2003 te kampen met een krimpende markt. Omzet en resultaten vielen lager uit dan verwacht. Vastgoedontwikkeling heeft gedurende 2003 enkele goede uitgangsposities verworven, die naar verwachting positief zullen bijdragen in de komende jaren.

Strukton Integrale Projecten is betrokken bij de eerste op concessie-basis aanbestede rioolwaterzuivering Harnaschpolder. Geconstateerd wordt dat er een groeiend besef is dat PPS meerwaarde oplevert d.m.v. een optimale prijs-kwaliteit verhouding over de gehele levensduur van het project. Deze transparante wijze van aanbesteden zal naar de mening van Strukton een bijdrage leveren aan het noodzakelijke herstel van vertrouwen in de sector. Strukton kan, gezien haar brede ervaring, een wezenlijke rol spelen in deze markt.

NMa
Een of meerdere bedrijven van Strukton zijn betrokken in NMa onderzoek. Strukton heeft hierin haar volledige medewerking aan de NMa toegezegd.

Strukton biedt haar excuses aan voor deze mogelijke overtredingen, welke dateren van voor de parlementaire enquête.

Eventuele boetes welke hieruit voort kunnen vloeien zijn niet uit te sluiten; hiertoe zijn echter geen voorzieningen getroffen.

Strukton is recentelijk toegelaten tot de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB).

Vooruitzichten 2004:
Als gevolg van verslechterende marktcondities verwacht de totale Groep verwacht voor het lopende jaar een daling van omzet en resultaat.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Strukton Groep nv