Voorlichtingsbijeenkomsten CE markering bouwproducten

Delft – Om de bouwwereld te informeren over de actuele en te verwachten ontwikkelingen rondom CE-markering organiseert NEN voorlichtingsmiddagen in samenwerking met Stichting Bouwkwaliteit (SBK).

Tijdens de voorlichtingsmiddag krijgt men inzicht in de systematiek van de Richtlijn Bouwproducten. Men wordt op de hoogte gebracht van de procedures om te komen tot CE-markering en men hoort wat de consequenties zijn van de invoering van de Richtlijn voor de praktijk van ontwerpen, toetsen, leveren en bouwen.

Dankzij de invoering van de Richtlijn Bouwproducten kunnen bouwproducten straks vrij verhandeld worden binnen Europa. Hiertoe wordt voor alle bouwproducten een CE-markering verplicht. De Europese Commissie zal de komende tijd in etappes voor de verschillende bouwproducten de technische specificaties vaststellen die leiden tot CE-markering.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht NEN