ZH: Overeenkomst Landschapsplan Gouwe-Meije-IJssel

Den Haag – Op woensdag 25 februari ondertekenden betrokken bestuurders de overeenkomst Landschapsplan Gouwe-Meije-IJssel. In deze bestuursovereenkomst wordt de aanstelling van een Landschapsmanager voor een periode van 4 jaar vastgesteld. De landschapsmanager gaat zich bezig houden met de uitvoering van het “Landschapsplan Veenweidegebied, deelgebied Gouwe-Meije-IJssel”, dat eind vorig jaar door de betrokken gemeenten is vastgesteld.

De betrokken bestuurders van de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Bodegraven, Boskoop, Gouda, Reeuwijk, Vlist, Waddinxveen, het Hoogheemraadschap Rijnland en de stichting Molenkolk, het Platform Sierteelt en Landschapsbeheer Zuid-Holland hebben gezamenlijk het landschapsplan opgesteld voor het behoud en de versterking van de landschappelijke kwaliteiten van het gebied. Het plan omvat projecten die een bijdrage kunnen leveren aan het behouden en versterken van de landschappelijke, natuurlijke, cultuurhistorische en recreatieve kwaliteiten in het gebied.

Gedeputeerde Dwarshuis, gebiedsgedeputeerde voor Zuid-Holland Oost, beschouwt de bestuursovereenkomst als een teken van de goede samenwerking in het gebied Midden-Holland en de bereidheid in de streek om de handen uit de mouwen te steken voor het unieke landschap. “Als voorzitter van het Bestuurlijk Platform Groene Hart vind ik dit een voorbeeld van de nieuwe aanpak in het Groene Hart: minder polderen, meer doen en daar afspraken over maken. De streek is nu aan zet. De provincie steunt dat van harte, dat mag blijken uit onze financiële bijdrage voor de landschapsmanager”, aldus gedeputeerde Dwarshuis.

Ook de genoemde gemeentes en betrokken partijen dragen financieel bij aan de landschapsmanager. Burgemeester Borgdorff van Bodegraven benadrukt namens de gemeenten in het gebied dat partijen nu samen de schouders eronder zetten om het landschapsplan tot een succes te maken. De landschapsmanager is naar zijn mening daarin cruciaal, maar het succes zal moeten blijken in de bereidheid om daadwerkelijk te investeren in het landschap.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

ZH: Overeenkomst Landschapsplan Gouwe-Meije-IJssel | Infrasite

ZH: Overeenkomst Landschapsplan Gouwe-Meije-IJssel

Den Haag – Op woensdag 25 februari ondertekenden betrokken bestuurders de overeenkomst Landschapsplan Gouwe-Meije-IJssel. In deze bestuursovereenkomst wordt de aanstelling van een Landschapsmanager voor een periode van 4 jaar vastgesteld. De landschapsmanager gaat zich bezig houden met de uitvoering van het “Landschapsplan Veenweidegebied, deelgebied Gouwe-Meije-IJssel”, dat eind vorig jaar door de betrokken gemeenten is vastgesteld.

De betrokken bestuurders van de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Bodegraven, Boskoop, Gouda, Reeuwijk, Vlist, Waddinxveen, het Hoogheemraadschap Rijnland en de stichting Molenkolk, het Platform Sierteelt en Landschapsbeheer Zuid-Holland hebben gezamenlijk het landschapsplan opgesteld voor het behoud en de versterking van de landschappelijke kwaliteiten van het gebied. Het plan omvat projecten die een bijdrage kunnen leveren aan het behouden en versterken van de landschappelijke, natuurlijke, cultuurhistorische en recreatieve kwaliteiten in het gebied.

Gedeputeerde Dwarshuis, gebiedsgedeputeerde voor Zuid-Holland Oost, beschouwt de bestuursovereenkomst als een teken van de goede samenwerking in het gebied Midden-Holland en de bereidheid in de streek om de handen uit de mouwen te steken voor het unieke landschap. “Als voorzitter van het Bestuurlijk Platform Groene Hart vind ik dit een voorbeeld van de nieuwe aanpak in het Groene Hart: minder polderen, meer doen en daar afspraken over maken. De streek is nu aan zet. De provincie steunt dat van harte, dat mag blijken uit onze financiële bijdrage voor de landschapsmanager”, aldus gedeputeerde Dwarshuis.

Ook de genoemde gemeentes en betrokken partijen dragen financieel bij aan de landschapsmanager. Burgemeester Borgdorff van Bodegraven benadrukt namens de gemeenten in het gebied dat partijen nu samen de schouders eronder zetten om het landschapsplan tot een succes te maken. De landschapsmanager is naar zijn mening daarin cruciaal, maar het succes zal moeten blijken in de bereidheid om daadwerkelijk te investeren in het landschap.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland