Aanleg egelbruggen voor groene verbindingen

Utrecht – De gemeente Utrecht legt zogenoemde ‘egelbruggen’ en ‘egeltunnels’ aan onder bestaande bruggen in Utrecht. Het doel van de bruggen en tunnels is het maken van een groene verbinding voor kleine dieren waaronder de egel, padden, kikkers en muizen. Zo wordt het leefgebied vergroot. Doordat egels van ‘de ene kant’ van het water in contact kunnen komen met egels aan de overkant wordt de kans op voortplanting en dus uitbreiding van de egelpopulatie vergroot.

Tunnels en bruggen (ecoducten) voor dieren worden al veel toegepast bij snelwegen om reeën, dassen en andere dieren de mogelijkheid te geven veilig van de ene kant van de snelweg naar de andere kant te komen. Het toepassen van tunnels en bruggen voor dieren in de stad is heel nieuw.

Waar komen de egelbruggen en -tunnels?
De egelbruggen zullen de oevers van de Leidse Rijn, de oevers van de Minstroom en de oevers van Kromme Rijn met elkaar verbinden. De egeltunnels zullen het leefgebied rond de Moldaudreef, Fort Blauwkapel en het Nifterlakenplantsoen vergroten.

Wat is een egelbrug of -tunnel?
Een egelbrug is een smalle plank die onder een bestaande stenen brug doorloopt, zodat de oevers met elkaar verbonden worden. De egelbrug wordt zo ‘egelvriendelijk’ mogelijk aangelegd en met begroeiing afgeschermd. Daardoor is de kans groter dat kleine zoogdieren gebruik gaan maken van de brug. Het aanleggen van een egelbrug duurt ongeveer vijf werkdagen. Op plekken waar geen egelbrug geplaatst kan worden, is gekozen voor een egeltunnel. Dit is een buis van circa dertig centimeter doorsnede, die met een grote machine onder de weg wordt geperst. Het aanleggen van een egeltunnel neemt ongeveer twee werkweken in beslag.

In voorgaande jaren zijn er al egelbruggen geplaatst onder een aantal bruggen in de stad. Vanaf april dit jaar wordt gedurende twee jaar het gebruik van de tunnels en bruggen onderzocht. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Eén manier is het ophangen van een videocamera aan de brug, gedurende enkele dagen. De opname laat zien welke zoogdieren gebruikmaken van de egelbrug. Een andere manier is het monteren van een fotocamera met sensor, die een foto maakt zodra een dier over de plank loopt. Minder gedetailleerd maar ook effectief is het neerleggen van een inktvel en wit papier op de egelbrug, waardoor afdrukken van pootjes zichtbaar worden op het papier. Afhankelijk van de plek van de brug wordt gekozen voor een bepaalde methode.

Groene web projecten
De aanleg van de egelbruggen en -tunnels maakt onderdeel uit van de zogenoemde ‘groene web-projecten’. Doel van deze projecten is een deel van het openbaar groen zo in te richten dat planten en dieren optimale kansen krijgen. Hierdoor stimuleer je ‘natuur in de stad’ en dit zorgt weer voor een verhoogde waardering van de leefbaarheid van de stad. Het project wordt uitgedacht door de gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en uitgevoerd door Dienst Stadsbeheer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Utrecht

Aanleg egelbruggen voor groene verbindingen | Infrasite

Aanleg egelbruggen voor groene verbindingen

Utrecht – De gemeente Utrecht legt zogenoemde ‘egelbruggen’ en ‘egeltunnels’ aan onder bestaande bruggen in Utrecht. Het doel van de bruggen en tunnels is het maken van een groene verbinding voor kleine dieren waaronder de egel, padden, kikkers en muizen. Zo wordt het leefgebied vergroot. Doordat egels van ‘de ene kant’ van het water in contact kunnen komen met egels aan de overkant wordt de kans op voortplanting en dus uitbreiding van de egelpopulatie vergroot.

Tunnels en bruggen (ecoducten) voor dieren worden al veel toegepast bij snelwegen om reeën, dassen en andere dieren de mogelijkheid te geven veilig van de ene kant van de snelweg naar de andere kant te komen. Het toepassen van tunnels en bruggen voor dieren in de stad is heel nieuw.

Waar komen de egelbruggen en -tunnels?
De egelbruggen zullen de oevers van de Leidse Rijn, de oevers van de Minstroom en de oevers van Kromme Rijn met elkaar verbinden. De egeltunnels zullen het leefgebied rond de Moldaudreef, Fort Blauwkapel en het Nifterlakenplantsoen vergroten.

Wat is een egelbrug of -tunnel?
Een egelbrug is een smalle plank die onder een bestaande stenen brug doorloopt, zodat de oevers met elkaar verbonden worden. De egelbrug wordt zo ‘egelvriendelijk’ mogelijk aangelegd en met begroeiing afgeschermd. Daardoor is de kans groter dat kleine zoogdieren gebruik gaan maken van de brug. Het aanleggen van een egelbrug duurt ongeveer vijf werkdagen. Op plekken waar geen egelbrug geplaatst kan worden, is gekozen voor een egeltunnel. Dit is een buis van circa dertig centimeter doorsnede, die met een grote machine onder de weg wordt geperst. Het aanleggen van een egeltunnel neemt ongeveer twee werkweken in beslag.

In voorgaande jaren zijn er al egelbruggen geplaatst onder een aantal bruggen in de stad. Vanaf april dit jaar wordt gedurende twee jaar het gebruik van de tunnels en bruggen onderzocht. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Eén manier is het ophangen van een videocamera aan de brug, gedurende enkele dagen. De opname laat zien welke zoogdieren gebruikmaken van de egelbrug. Een andere manier is het monteren van een fotocamera met sensor, die een foto maakt zodra een dier over de plank loopt. Minder gedetailleerd maar ook effectief is het neerleggen van een inktvel en wit papier op de egelbrug, waardoor afdrukken van pootjes zichtbaar worden op het papier. Afhankelijk van de plek van de brug wordt gekozen voor een bepaalde methode.

Groene web projecten
De aanleg van de egelbruggen en -tunnels maakt onderdeel uit van de zogenoemde ‘groene web-projecten’. Doel van deze projecten is een deel van het openbaar groen zo in te richten dat planten en dieren optimale kansen krijgen. Hierdoor stimuleer je ‘natuur in de stad’ en dit zorgt weer voor een verhoogde waardering van de leefbaarheid van de stad. Het project wordt uitgedacht door de gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling en uitgevoerd door Dienst Stadsbeheer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht gemeente Utrecht