VenW: Eind 2004 standpuntinname Zeepoort IJmond

Den Haag – Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de standpuntinname over het project Zeepoort Ijmond. De standpuntinname wordt aangehouden tot de afronding van een onderzoek naar innovatieve en goedkope oplossingsvarianten van de zeetoegang. Dit zal eind 2004 zijn afgerond.

In de brief van 15 april 2002 heeft minister Netelenbos de Tweede Kamer medegedeeld dat ten behoeve van de standpuntbepaling over project Zeepoort IJmond nog nadere verkenningen naar financieringsmogelijkheden werden uitgevoerd. Deze financiële verkenningen zijn in september 2002 afgerond. Het kabinet was op dat moment demissionair, waardoor de besluitvorming opnieuw is aangehouden. In de periode van eind 2002 tot juni 2003 is nog een aantal onderzoeken uitgevoerd om het inzicht te vergroten dan wel te actualiseren.

Op basis van de nu voorhanden zijnde informatie heeft minister Peijs samen met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de voortgang besproken met de betrokken regio in een bestuurlijk overleg van 21 januari 2004. In dit overleg is besloten dat de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland, daarbij zonodig ondersteund door het ministerie van Verkeer en Waterstaat, verder onderzoek doen naar innovatieve en financieel haalbare oplossingsvarianten voor verbetering van de zeetoegang van de Zeehavens van het Noordzeekanaalgebied. Daarnaast zal de gemeente Amsterdam komen met een brede toekomstvisie op de havenontwikkeling.

Eind 2004 zal een volgend bestuurlijk overleg plaatsvinden waarin de resultaten hiervan besproken worden. Op basis daarvan de minister de Tweede Kamer, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van de Tracéwet, mede namens haar ambtgenoot van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, informeren over haar standpunt.

VenW: Eind 2004 standpuntinname Zeepoort IJmond | Infrasite

VenW: Eind 2004 standpuntinname Zeepoort IJmond

Den Haag – Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de standpuntinname over het project Zeepoort Ijmond. De standpuntinname wordt aangehouden tot de afronding van een onderzoek naar innovatieve en goedkope oplossingsvarianten van de zeetoegang. Dit zal eind 2004 zijn afgerond.

In de brief van 15 april 2002 heeft minister Netelenbos de Tweede Kamer medegedeeld dat ten behoeve van de standpuntbepaling over project Zeepoort IJmond nog nadere verkenningen naar financieringsmogelijkheden werden uitgevoerd. Deze financiële verkenningen zijn in september 2002 afgerond. Het kabinet was op dat moment demissionair, waardoor de besluitvorming opnieuw is aangehouden. In de periode van eind 2002 tot juni 2003 is nog een aantal onderzoeken uitgevoerd om het inzicht te vergroten dan wel te actualiseren.

Op basis van de nu voorhanden zijnde informatie heeft minister Peijs samen met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de voortgang besproken met de betrokken regio in een bestuurlijk overleg van 21 januari 2004. In dit overleg is besloten dat de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland, daarbij zonodig ondersteund door het ministerie van Verkeer en Waterstaat, verder onderzoek doen naar innovatieve en financieel haalbare oplossingsvarianten voor verbetering van de zeetoegang van de Zeehavens van het Noordzeekanaalgebied. Daarnaast zal de gemeente Amsterdam komen met een brede toekomstvisie op de havenontwikkeling.

Eind 2004 zal een volgend bestuurlijk overleg plaatsvinden waarin de resultaten hiervan besproken worden. Op basis daarvan de minister de Tweede Kamer, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van de Tracéwet, mede namens haar ambtgenoot van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, informeren over haar standpunt.