NB: 3,5 mln euro extra voor externe veiligheid

‘s-Hertogenbosch – De provincie Noord-Brabant kan in 2004 en 2005 over 3,5 miljoen euro extra rijksgelden beschikken voor de uitvoering van het externe veiligheidsbeleid. Het geld is afkomstig van de ministeries van VROM en BZK. Om voor dit bedrag in aanmerking te komen moet vóór 1 juni een programma met projectvoorstellen bij VROM worden ingediend. De provincie bereidt dit programma voor samen met de Brabantse gemeenten en de regionale milieudiensten en brandweren. Het gezamenlijke werkprogramma moet onder meer leiden tot een kwaliteitsimpuls. Tevens moet de samenwerking verbeteren bij de aanpak van onveilige situaties en het verder beperken van risico’s van het gebruik en transport van gevaarlijke stoffen.

Externe veiligheid houdt zich bezig met de risico’s voor mensen in de omgeving van bedrijven waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen, zoals ammoniak, LPG, chloor, munitie en vuurwerk. Ook het transport van gevaarlijke stoffen valt onder de noemer ‘externe veiligheid’.
De ministeries hebben besloten om het extra geld in te zetten, omdat er bij de invoering van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen voor gemeenten en provincies veel wettelijke taken bij komen. Met dit besluit krijgt het externe veiligheidsbeleid een wettelijke grondslag en worden normen vastgelegd waaraan milieuvergunningen en bestemmingsplannen moeten voldoen. Dit betekent bijvoorbeeld dat woningen op een bepaalde afstand moeten staan van een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen.

Overleg met gemeenten
De komende maanden zal de provincie in overleg met de Brabantse gemeenten en andere instanties die zich met externe veiligheid bezig houden, de projecten selecteren die – na goedkeuring van het ministerie – na de zomer kunnen worden uitgevoerd. Alle gemeenten worden binnenkort uitgenodigd ideeën aan te dragen en de projectvoorstellen in samenwerking met de provincie nader uit te werken. De projecten zullen zich vooral richten op kwaliteitsverbetering en samenwerking (regionaal en provinciaal) bij het uitvoeren en handhaven van het externe veiligheidsbeleid. Belangrijke thema’s hierbij zijn: Risico’s vervoer gevaarlijke stoffen, met bijzondere aandacht voor het vervoer over Brabantspoor (Roosendaal-Eindhoven); Opstellen saneringsprogramma’s met specifieke aandacht voor LPG-stations in woonwijken; Samenwerking overheden met bijzondere aandacht voor de brandveiligheid van inrichtingen.

Naast deze aanpak die gericht is op de externe veiligheid, heeft de provincie onlangs besloten 6,4 miljoen euro beschikbaar te stellen aan de vijf grote steden in Brabant, voor projecten op het gebied van sociale veiligheid.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant

NB: 3,5 mln euro extra voor externe veiligheid | Infrasite

NB: 3,5 mln euro extra voor externe veiligheid

‘s-Hertogenbosch – De provincie Noord-Brabant kan in 2004 en 2005 over 3,5 miljoen euro extra rijksgelden beschikken voor de uitvoering van het externe veiligheidsbeleid. Het geld is afkomstig van de ministeries van VROM en BZK. Om voor dit bedrag in aanmerking te komen moet vóór 1 juni een programma met projectvoorstellen bij VROM worden ingediend. De provincie bereidt dit programma voor samen met de Brabantse gemeenten en de regionale milieudiensten en brandweren. Het gezamenlijke werkprogramma moet onder meer leiden tot een kwaliteitsimpuls. Tevens moet de samenwerking verbeteren bij de aanpak van onveilige situaties en het verder beperken van risico’s van het gebruik en transport van gevaarlijke stoffen.

Externe veiligheid houdt zich bezig met de risico’s voor mensen in de omgeving van bedrijven waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen, zoals ammoniak, LPG, chloor, munitie en vuurwerk. Ook het transport van gevaarlijke stoffen valt onder de noemer ‘externe veiligheid’.
De ministeries hebben besloten om het extra geld in te zetten, omdat er bij de invoering van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen voor gemeenten en provincies veel wettelijke taken bij komen. Met dit besluit krijgt het externe veiligheidsbeleid een wettelijke grondslag en worden normen vastgelegd waaraan milieuvergunningen en bestemmingsplannen moeten voldoen. Dit betekent bijvoorbeeld dat woningen op een bepaalde afstand moeten staan van een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen.

Overleg met gemeenten
De komende maanden zal de provincie in overleg met de Brabantse gemeenten en andere instanties die zich met externe veiligheid bezig houden, de projecten selecteren die – na goedkeuring van het ministerie – na de zomer kunnen worden uitgevoerd. Alle gemeenten worden binnenkort uitgenodigd ideeën aan te dragen en de projectvoorstellen in samenwerking met de provincie nader uit te werken. De projecten zullen zich vooral richten op kwaliteitsverbetering en samenwerking (regionaal en provinciaal) bij het uitvoeren en handhaven van het externe veiligheidsbeleid. Belangrijke thema’s hierbij zijn: Risico’s vervoer gevaarlijke stoffen, met bijzondere aandacht voor het vervoer over Brabantspoor (Roosendaal-Eindhoven); Opstellen saneringsprogramma’s met specifieke aandacht voor LPG-stations in woonwijken; Samenwerking overheden met bijzondere aandacht voor de brandveiligheid van inrichtingen.

Naast deze aanpak die gericht is op de externe veiligheid, heeft de provincie onlangs besloten 6,4 miljoen euro beschikbaar te stellen aan de vijf grote steden in Brabant, voor projecten op het gebied van sociale veiligheid.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant