Nalevingsmeting Aanbesteden 2002: 12 procent correct

Den Haag – Aanbestedende diensten leven nog steeds vaak de verplichtingen die voortvloeien uit de Europese aanbestedingsrichtlijnen niet na. Van alle categorieën aanbestedende diensten die zijn onderzocht, bleek (in het jaar 2002) slechts in 12 procent van het aantal aanbestedingen (goed voor 35 procent van het aanbestedingsbedrag) aan de verplichtingen te zijn voldaan. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport Nalevingsmeting Aanbesteden 2002 dat in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken is uitgevoerd door het bureau Significant. Minister Brinkhorst heeft het onderzoek naar de Tweede Kamer gezonden. Hij gebruikt het rapport bij het opstellen van een uitgewerkte visie over nieuwe aanbestedingswetgeving, die hij dit voorjaar naar de Tweede Kamer zal sturen. Daarin zal hij ook voorstellen doen om de naleving van aanbestedingsregels te stimuleren, te ondersteunen en te handhaven.

Het onderzoek naar de naleving van de aanbestedingsregels is uitgevoerd onder kerndepartementen, provincies, gemeenten, waterschappen, academische ziekenhuizen, HBO-instellingen, universiteiten, rijksmusea en politieregio’s. De naleving was het hoogst bij de kerndepartementen, waar in 59 procent van het aantal aanbestedingen (goed voor 81 procent van het aanbestedingsbedrag) aan de verplichtingen werd voldaan. De laagste nalevingsgraad werd geconstateerd bij gemeenten en HBO-instellingen met 9 procent van het aantal aanbestedingen (goed voor 31 procent respectievelijk 19 procent van het aanbestedingsbedrag).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken

Nalevingsmeting Aanbesteden 2002: 12 procent correct | Infrasite

Nalevingsmeting Aanbesteden 2002: 12 procent correct

Den Haag – Aanbestedende diensten leven nog steeds vaak de verplichtingen die voortvloeien uit de Europese aanbestedingsrichtlijnen niet na. Van alle categorieën aanbestedende diensten die zijn onderzocht, bleek (in het jaar 2002) slechts in 12 procent van het aantal aanbestedingen (goed voor 35 procent van het aanbestedingsbedrag) aan de verplichtingen te zijn voldaan. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport Nalevingsmeting Aanbesteden 2002 dat in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken is uitgevoerd door het bureau Significant. Minister Brinkhorst heeft het onderzoek naar de Tweede Kamer gezonden. Hij gebruikt het rapport bij het opstellen van een uitgewerkte visie over nieuwe aanbestedingswetgeving, die hij dit voorjaar naar de Tweede Kamer zal sturen. Daarin zal hij ook voorstellen doen om de naleving van aanbestedingsregels te stimuleren, te ondersteunen en te handhaven.

Het onderzoek naar de naleving van de aanbestedingsregels is uitgevoerd onder kerndepartementen, provincies, gemeenten, waterschappen, academische ziekenhuizen, HBO-instellingen, universiteiten, rijksmusea en politieregio’s. De naleving was het hoogst bij de kerndepartementen, waar in 59 procent van het aantal aanbestedingen (goed voor 81 procent van het aanbestedingsbedrag) aan de verplichtingen werd voldaan. De laagste nalevingsgraad werd geconstateerd bij gemeenten en HBO-instellingen met 9 procent van het aantal aanbestedingen (goed voor 31 procent respectievelijk 19 procent van het aanbestedingsbedrag).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Economische Zaken