Inspraakperiode Spitsstroken A1 ’t Gooi

Den Haag – Tot en met 22 maart 2004 liggen het ontwerp-wegaanpassingsbesluit A1 ’t Gooi en de bijbehorende aanvragen voor uitvoeringsbesluiten ter inzage. Dit project doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de Spoedwet wegverbreding en de Algemene wet bestuursrecht. Op grond daarvan kunnen geïnteresseerden tot en met 22 maart 2004 hun zienswijze op de inhoud van bovengenoemde besluiten kenbaar maken.

Op het wegvak Bussum-Laren van de A1 vindt regelmatig filevorming plaats. In de Spoedwet wegverbreding is voor dit wegvak bepaald dat de capaciteit van de bestaande weg wordt vergroot. Daarom worden in beide richtingen spitsstroken gerealiseerd van km 22,3 tot 26,6.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Publicatie Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat

Inspraakperiode Spitsstroken A1 ’t Gooi | Infrasite

Inspraakperiode Spitsstroken A1 ’t Gooi

Den Haag – Tot en met 22 maart 2004 liggen het ontwerp-wegaanpassingsbesluit A1 ’t Gooi en de bijbehorende aanvragen voor uitvoeringsbesluiten ter inzage. Dit project doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de Spoedwet wegverbreding en de Algemene wet bestuursrecht. Op grond daarvan kunnen geïnteresseerden tot en met 22 maart 2004 hun zienswijze op de inhoud van bovengenoemde besluiten kenbaar maken.

Op het wegvak Bussum-Laren van de A1 vindt regelmatig filevorming plaats. In de Spoedwet wegverbreding is voor dit wegvak bepaald dat de capaciteit van de bestaande weg wordt vergroot. Daarom worden in beide richtingen spitsstroken gerealiseerd van km 22,3 tot 26,6.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Publicatie Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat