Fileplanontbijt: Pilot Luteijn ook in Rotterdam

Rotterdam – Rijk, stadsregio Rotterdam, provincie Zuid-Holland en gemeenten hebben vandaag tijdens het jaarlijkse Fileplanontbijt in Diergaarde Blijdorp, nieuwe afspraken gemaakt over de verbetering van de doorstroming in de regio. Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat, portefeuillehouder Hulman van de stadsregio Rotterdam en wethouder De Jong van Capelle aan den IJssel ondertekenden onder meer de afspraak om de doorstroming van het verkeer op en rond het Kralingseplein te verbeteren. Daarnaast heeft de stadsregio met 22 regionale wegbeheerders, 18 gemeenten, 2 waterschappen, het recreatieschap en de provincie Zuid-Holland, afspraken gemaakt over projecten, die in het kader van het regionale verkeer- en vervoerplan (RVVP) moeten worden uitgevoerd. Deze afspraken zijn nodig om de files te bestrijden. Want als gevolg van de toegenomen verkeersintensiteiten zijn de lengte en duur van de files in de regio Rotterdam met 7% gestegen.

Pilot Luteijn ook in Rotterdam

Naar voorbeeld van Den Haag gaat ook Rotterdam de pilot Luteijn invoeren om de verkeersdrukte beter te beheersen. De noordkant van de stadsregio in het gebied rond de N209 en A13 is gekozen als proefgebied, omdat dit gebied sterk in ontwikkeling is. De pilot is een samenwerkingsverband van de stadsregio Rotterdam met Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland, waarbij de stadsregio als initiatiefnemer optreedt. De betrokkenheid van het bedrijfsleven uit het gebied en de gebruikers van de wegen is hierbij van groot belang.

Kralingseplein aangepakt

De doorstroming van het verkeer op en rond het Kralingseplein verloopt steeds moeizamer. Dat geldt zowel voor de op- als de afritten van de A16. Dit komt gedeeltelijk door de komst van de bedrijventerreinen in de directe omgeving. De ondernemers die gevestigd zijn op deze terreinen klagen al enige tijd over de verslechtering van de bereikbaarheid van hun bedrijven. Rijkswaterstaat, de stadsregio en de gemeenten Capelle aan den IJssel en Rotterdam slaan de handen ineen om de bereikbaarheid te vergroten, waarbij zowel de overheden als de bedrijven een rol spelen. De afrit aan de A16 vanaf de Van Brienenoordbrug naar het Kralingseplein krijgt er twee rijstroken bij; één voor rechtdoorgaand verkeer en één voor rechtsafslaand verkeer. De gemeenten Capelle aan den IJssel en Rotterdam maken met de ondernemers op Rivium, Brainpark I, II en III concrete afspraken over de mobiliteit van hun personeel. Het resultaat hiervan moet een reductie opleveren van het aantal automobilisten met tenminste 5% in vier jaar. Over twee jaar wordt een tussenstand opgemaakt.

Verbeterde verbinding naar Voorne-Putten

De stadsregio, de gemeenten op Voorne-Putten, provincie Zuid-Holland en het ministerie van V&W hebben afspraken gemaakt om de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N57 te verbeteren. Eén van die maatregelen is de bouw van een fietsbrug naast de huidige Harmsenbrug nabij de N15. De ruimte van het oude fietspad, die daardoor vrijkomt, wordt gebruikt voor de aanleg van een extra rijstrook voor het verkeer dat vanaf de N57 richting de N15 rijdt. Daarmee zou de doorstroming van het verkeer in de ochtendspits moeten verbeteren. Ook zullen op twee kruisingen van de N57 rotondes worden aangelegd die de verkeersveiligheid bevorderen.

Nieuwe tekst op DRIP

Minister Peijs onthulde tijdens het Fileplanontbijt een nieuwe tekstaanduiding op het informatiepaneel boven de A13 bij Overschie. Op de DRIP verschijnt vanaf vandaag een tekst die weggebruikers tijdig waarschuwt als de Van Brienoordbrug opengaat. Zij hebben dan de mogelijkheid gebruik te maken van een alternatieve route door de Beneluxtunnel. De brug over de Schie bij het Kleinpolderplein zal dan uiteraard niet open gaan. Dit initiatief, dat zich nu nog in een testfase bevindt, past geheel in het beleid van Vekeer en Waterstaat om weggebruikers van betrouwbare informatie te voorzien. Bovendien is het de bedoeling om de files voor de brug op de A16 richting Breda te verminderen en hiermee bij te dragen aan een soepele doorstroming over de gehele ruit van Rotterdam.

Fileplantrofee

Tijdens het ontbijt is het traditie om de Fileplantrofee uit te reiken aan een organisatie, die een bijdrage levert aan de verbetering van de bereikbaarheid in de regio Rotterdam. Dit jaar ontving de heer Degeling, directeur Raffinaderij van Esso Nederland de prijs uit handen van stadsregiovoorzitter Opstelten voor het vervoeren van LPG over water in plaats van over de weg. Vóór dit initiatief reden tussen Rotterdam en Antwerpen 48 tankwagens per dag. Esso heeft echter een speciale pier gebouwd voor het vervoer van LPG over water. Voor de veiligheid en de doorstroming heeft dit grote voordelen, omdat hierdoor minder vrachtverkeer op de weg is.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Fileplanontbijt: Pilot Luteijn ook in Rotterdam | Infrasite

Fileplanontbijt: Pilot Luteijn ook in Rotterdam

Rotterdam – Rijk, stadsregio Rotterdam, provincie Zuid-Holland en gemeenten hebben vandaag tijdens het jaarlijkse Fileplanontbijt in Diergaarde Blijdorp, nieuwe afspraken gemaakt over de verbetering van de doorstroming in de regio. Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat, portefeuillehouder Hulman van de stadsregio Rotterdam en wethouder De Jong van Capelle aan den IJssel ondertekenden onder meer de afspraak om de doorstroming van het verkeer op en rond het Kralingseplein te verbeteren. Daarnaast heeft de stadsregio met 22 regionale wegbeheerders, 18 gemeenten, 2 waterschappen, het recreatieschap en de provincie Zuid-Holland, afspraken gemaakt over projecten, die in het kader van het regionale verkeer- en vervoerplan (RVVP) moeten worden uitgevoerd. Deze afspraken zijn nodig om de files te bestrijden. Want als gevolg van de toegenomen verkeersintensiteiten zijn de lengte en duur van de files in de regio Rotterdam met 7% gestegen.

Pilot Luteijn ook in Rotterdam

Naar voorbeeld van Den Haag gaat ook Rotterdam de pilot Luteijn invoeren om de verkeersdrukte beter te beheersen. De noordkant van de stadsregio in het gebied rond de N209 en A13 is gekozen als proefgebied, omdat dit gebied sterk in ontwikkeling is. De pilot is een samenwerkingsverband van de stadsregio Rotterdam met Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland, waarbij de stadsregio als initiatiefnemer optreedt. De betrokkenheid van het bedrijfsleven uit het gebied en de gebruikers van de wegen is hierbij van groot belang.

Kralingseplein aangepakt

De doorstroming van het verkeer op en rond het Kralingseplein verloopt steeds moeizamer. Dat geldt zowel voor de op- als de afritten van de A16. Dit komt gedeeltelijk door de komst van de bedrijventerreinen in de directe omgeving. De ondernemers die gevestigd zijn op deze terreinen klagen al enige tijd over de verslechtering van de bereikbaarheid van hun bedrijven. Rijkswaterstaat, de stadsregio en de gemeenten Capelle aan den IJssel en Rotterdam slaan de handen ineen om de bereikbaarheid te vergroten, waarbij zowel de overheden als de bedrijven een rol spelen. De afrit aan de A16 vanaf de Van Brienenoordbrug naar het Kralingseplein krijgt er twee rijstroken bij; één voor rechtdoorgaand verkeer en één voor rechtsafslaand verkeer. De gemeenten Capelle aan den IJssel en Rotterdam maken met de ondernemers op Rivium, Brainpark I, II en III concrete afspraken over de mobiliteit van hun personeel. Het resultaat hiervan moet een reductie opleveren van het aantal automobilisten met tenminste 5% in vier jaar. Over twee jaar wordt een tussenstand opgemaakt.

Verbeterde verbinding naar Voorne-Putten

De stadsregio, de gemeenten op Voorne-Putten, provincie Zuid-Holland en het ministerie van V&W hebben afspraken gemaakt om de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N57 te verbeteren. Eén van die maatregelen is de bouw van een fietsbrug naast de huidige Harmsenbrug nabij de N15. De ruimte van het oude fietspad, die daardoor vrijkomt, wordt gebruikt voor de aanleg van een extra rijstrook voor het verkeer dat vanaf de N57 richting de N15 rijdt. Daarmee zou de doorstroming van het verkeer in de ochtendspits moeten verbeteren. Ook zullen op twee kruisingen van de N57 rotondes worden aangelegd die de verkeersveiligheid bevorderen.

Nieuwe tekst op DRIP

Minister Peijs onthulde tijdens het Fileplanontbijt een nieuwe tekstaanduiding op het informatiepaneel boven de A13 bij Overschie. Op de DRIP verschijnt vanaf vandaag een tekst die weggebruikers tijdig waarschuwt als de Van Brienoordbrug opengaat. Zij hebben dan de mogelijkheid gebruik te maken van een alternatieve route door de Beneluxtunnel. De brug over de Schie bij het Kleinpolderplein zal dan uiteraard niet open gaan. Dit initiatief, dat zich nu nog in een testfase bevindt, past geheel in het beleid van Vekeer en Waterstaat om weggebruikers van betrouwbare informatie te voorzien. Bovendien is het de bedoeling om de files voor de brug op de A16 richting Breda te verminderen en hiermee bij te dragen aan een soepele doorstroming over de gehele ruit van Rotterdam.

Fileplantrofee

Tijdens het ontbijt is het traditie om de Fileplantrofee uit te reiken aan een organisatie, die een bijdrage levert aan de verbetering van de bereikbaarheid in de regio Rotterdam. Dit jaar ontving de heer Degeling, directeur Raffinaderij van Esso Nederland de prijs uit handen van stadsregiovoorzitter Opstelten voor het vervoeren van LPG over water in plaats van over de weg. Vóór dit initiatief reden tussen Rotterdam en Antwerpen 48 tankwagens per dag. Esso heeft echter een speciale pier gebouwd voor het vervoer van LPG over water. Voor de veiligheid en de doorstroming heeft dit grote voordelen, omdat hierdoor minder vrachtverkeer op de weg is.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat