Reconstructie N228 door bebouwde kom Oudewater

Utrecht – De provincie Utrecht en de gemeente Oudewater gaan de Goudsestraatweg en de Utrechtsestraatweg (N228) door Oudewater reconstrueren. Momenteel is de provincie bezig met het maken van het definitieve ontwerp voor de reconstructie. Ten opzichte van het vorige ontwerp (schetsontwerp) is er een aantal wijzigingen. Een deel daarvan is het gevolg van de reacties van aanwonenden en andere belanghebbenden op de informatieavond van 14 maart 2003.

Aanleiding en plan
De inrichting van de huidige provinciale weg door de bebouwde kom van Oudewater is niet meer van deze tijd en er wordt te hard gereden. In het plan van de provincie wordt de N228 zodanig gereconstrueerd dat automobilisten gedwongen zijn hun snelheid aan te passen. In het nieuwe ontwerp is aandacht besteed aan ruimte voor fietsers, voetgangers en aanwonenden, terwijl de berijdbaarheid ook voor het bestaande zware en speciale transport gehandhaafd blijft.

Planning
Het definitieve ontwerp wordt dit voorjaar ter inzage gelegd in het gemeentehuis van Oudewater. Na de terinzagelegging wordt het plan indien nodig aangepast. Daarna breekt de periode aan waarin de diverse procedures doorlopen worden, voor onder meer de ruimtelijke ordening en de grondaankoop. Dergelijke procedures nemen relatief veel tijd in beslag. De provincie verwacht in 2006 met de uitvoering te kunnen beginnen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Utrecht

Reconstructie N228 door bebouwde kom Oudewater | Infrasite

Reconstructie N228 door bebouwde kom Oudewater

Utrecht – De provincie Utrecht en de gemeente Oudewater gaan de Goudsestraatweg en de Utrechtsestraatweg (N228) door Oudewater reconstrueren. Momenteel is de provincie bezig met het maken van het definitieve ontwerp voor de reconstructie. Ten opzichte van het vorige ontwerp (schetsontwerp) is er een aantal wijzigingen. Een deel daarvan is het gevolg van de reacties van aanwonenden en andere belanghebbenden op de informatieavond van 14 maart 2003.

Aanleiding en plan
De inrichting van de huidige provinciale weg door de bebouwde kom van Oudewater is niet meer van deze tijd en er wordt te hard gereden. In het plan van de provincie wordt de N228 zodanig gereconstrueerd dat automobilisten gedwongen zijn hun snelheid aan te passen. In het nieuwe ontwerp is aandacht besteed aan ruimte voor fietsers, voetgangers en aanwonenden, terwijl de berijdbaarheid ook voor het bestaande zware en speciale transport gehandhaafd blijft.

Planning
Het definitieve ontwerp wordt dit voorjaar ter inzage gelegd in het gemeentehuis van Oudewater. Na de terinzagelegging wordt het plan indien nodig aangepast. Daarna breekt de periode aan waarin de diverse procedures doorlopen worden, voor onder meer de ruimtelijke ordening en de grondaankoop. Dergelijke procedures nemen relatief veel tijd in beslag. De provincie verwacht in 2006 met de uitvoering te kunnen beginnen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Utrecht