GS stemmen in met SN/MER Stougjesdijk Oud-Beijerland

Den Haag – Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) gaan de milieu-effecten onderzoeken van de omleiding Stougjesdijk (N 217) in Oud -Beijerland. De uitgangspunten hiervoor zijn vastgelegd in een startnotitie/MER waar GS 17 februari 2004 mee hebben ingestemd.

De N217 vormt een belangrijke ontsluiting voor de Hoeksche Waard van en naar rijksweg A 29. Daarnaast verbindt de weg de kernen in het gebied onderling. Onderdeel van de N217 is de Stougjesdijk in Oud-Beijerland. De weg is op dat onderdeel niet berekend op het huidige verkeersaanbod. Leefbaarheid, verkeersveiligheid en doorstroming zijn hier in het gedrang. Dat er een omleiding moet komen staat vast voor de provincie Zuid-Holland en de gemeente Oud-Beijerland. De uitgangspunten voor zo’n omleiding zijn vastgelegd in de startnotitie. Daarop is inspraak mogelijk. In de startnotitie wordt een zoekgebied voor het tracé gedefinieerd. Wanneer de startnotitie definitief is vastgesteld door de gemeente Oud-Beijerland kan de Tracénota/MER worden opgesteld. Daarin worden alternatieve tracés onderzocht en afgezet tegen de voorkeursvariant. Wanneer alles volgens plan verloopt kunnen automobilisten in 2008 van de omleiding gebruik maken.

Met de omleiding hopen de initiatiefnemers de overlast op de Stougjesdijk te verhelpen. De situatie moet niet alleen een verbetering brengen voor automobilisten, maar ook voor omwonenden en zwakkere verkeersdeelnemers zoals fietsers. Vooruitlopend daarop heeft de provincie al voorzieningen getroffen om de situatie enigszins te verbeteren. Het gaat dan om het aanbrengen van geluidsarm asfalt, het aanbrengen van een nieuwe wegindeling en het plaatsen van matrixborden. Op het ogenblik worden deze werkzaamheden afgerond. Het aanbrengen van de rode coating voor de fietssuggestiestroken (dit kon nog niet i.v.m. vocht, temperatuur en zout op de weg) en het plaatsen van de matrixborden “U rijdt te snel” gebeuren in het voorjaar. Voor 1 oktober moet de busbaan gereed zijn, waardoor de doorstroming al enigszins verbetert.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland